06.06.2017 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Aika löytää tietoturvan osaaja – nyt jos koskaan

Kirjoittaja
Satu Saari

”Tietoturvan ja tietosuojan aika on nyt, ja se tulee olemaan tärkeää valuuttaa tulevina vuosina – jopa pakotettunakin, sillä GDPR tulee muuttamaan kaiken sillä saralla”, totesi Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha Cyber Talent -koulutusohjelmamme orientaatiopäivässä viime maanantaina.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR eli General Data Protection Regulation astuu voimaan vuoden päästä toukokuussa 2018. GDPR on herättänyt paljon keskustelua, mutta laajassa mittakaavassa sen sisältö, vaatimukset ja vaikutukset yritysten toimintaan tuntuvat olevan vielä monille tuntemattomia. Erityisesti ohjelmistoalan yrityksiin vaikutukset ja velvoitteet ovat kuitenkin hyvinkin konkreettiset.

”Koulutamme aktiivisesti Ohjelmistoyrittäjien jäseniä, jotta asetukseen pystyttäisiin valmistautumaan mahdollisimman hyvin eikä firmojen liiketoiminta kärsisi. Käytännössä asetuksen myötä softayrityksistä tulee rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä – tämä asettaa tiukat rajat sille, mitä asiakkaille voidaan jatkossa luvata ja tarjota”, Roiha tarkentaa.

Monet sopimukset ja tutut toimintatavat vaativat päivitystä, jotta tietosuoja-asetus pystytään huomioimaan läpi liiketoiminnan. Siksi monissa yrityksissä muutos on jo alkanut, ja parhaimmillaan on rakennettu kokonaisia projektitiimejä vastaamaan GDPR:n jalkautumisesta yrityksen asiakastyöhön, hallintoon ja ennen kaikkea varmistamaan, että talossa on riittävästi osaamista ja ymmärrystä aiheeseen liittyen. On myös selvää, että GDPR ei velvoita ainoastaan softa-alan toimijoita, vaan uudet, tiukennetut tietosuojavaatimukset on huomioitava missä tahansa organisaatiossa, jossa on henkilörekisteri – vaikkapa vain palkansaajien muodossa.

Yleinen tietosuoja-asetus ei velvoita ainoastaan softa-alan toimijoita. Tietoturva ja tulevan tietosuoja-asetuksen ymmärrys tulee olemaan kilpailuvaltti.

Ohjelmistoala porskuttaa vauhdikkaasti eteenpäin. Erityisesti pk-sektorin yritysten rekrytointivolyymit ovat kasvaneet vauhdikkaasti, ja isojen IT-talojen muutosten johdosta kovaa osaamista on pystytty haalimaan laajemman työnantajajoukon käyttöön. Roiha toteaakin, että tämän hetken suurin haaste alalla on eittämättä uusien osaajien löytäminen. Ne yksilöt, jotka aktiivisesti kehittävät omaa osaamistaan, ovat työmarkkinoiden turvallisella puolella.

”Siksi haluankin onnitella Cyber Talent -koulutusohjelmassa aloittavia henkilöitä. He varmistavat saavansa ohjelmistokehityksen ja tietoturvan ajantasaista osaamista, ja heille tulee olemaan kysyntää jatkossakin. Meille Ohjelmistoyrittäjissä on tärkeää olla tässä kumppanina mukana.”

Lähitulevaisuudessa tietosuoja-asetus tulee luomaan myös täysin uudenlaisia tehtävänkuvia.

Tietoturva ja tulevan tietosuoja-asetuksen ymmärrys tulee olemaan kilpailuvaltti, kun ohjelmistopalveluita hankkivat yritykset havahtuvat GDPR:n aikakauteen. Nyt jos koskaan on aika etsiä ja löytää oikeat tietoturvaosaajat. Lähitulevaisuudessa tietosuoja-asetus tulee luomaan myös täysin uudenlaisia tehtävänkuvia. Kun valmista osaamista ei voi vielä olettaa löytyvän työmarkkinoilta, motivoituneiden ja kehittymishaluisten tekijöiden kouluttaminen näihin tehtäviin on yksi fiksu vaihtoehto.

Jos mietit yrityksesi tämänhetkistä tietoturvaosaamista ja -resursointia ja tunnet epävarmuuden piston sydämessäsi, älä huoli. Jutellaan, millaisia tietoturvaosaajia teille tarvittaisiin ja etsitään yhdessä oikeat tekijät.

Cyber Talent -koulutusohjelma vastaa ohjelmisto- ja tietoturvaosaajien pulaan ja tarjoaa väylän kouluttaa sekä rekrytoida uusia osaajia.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää