Muutosturvan edut ja hyödyt yritykselle
26.2.2018 | Blogi

Velvollisuuksia. Kustannuksia. Lisää.

Näin varmasti on ajateltu monessa yrityksessä, kun valmistelussa on muutosturvan laajennukset yrityksestä lähtevien, tuotannollistaloudellisista syistä irtisanottujen henkilöiden eduksi.

Vuonna 2017 voimaan astuneiden lakimuutosten vuoksi yritysten on yhä useammin mietittävä irtisanomistilanteissa paitsi koko yt-prosessiin ja sen mallikelpoiseen hoitamiseen liittyviä asioita, myös henkilöiden työuran tulevaisuutta. Irtisanotulle on tarjottava työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta silloin, kun palveluksessa on säännönmukaisesti yli 30 työntekijää, ja kun henkilön työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Mutta onko muutosturva pelkkä rasite ja kuluerä yritykselle? Mitä hyvää velvoitettu muutosturva antaa maksajalle?

Muutosturvan hyöty työntekijälle

Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti on monelle tärkeä työllistymismahdollisuuksien vahvistaja.

Työmarkkinoilla osaamistarpeet ovat menneet vauhdilla eteenpäin, ja työnhaku itsessäänkin on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Silloin kun takana on pitkä ura saman työnantajan palveluksessa, ammatti- ja työnhakuosaaminen tarvitsevat päivittämistä. Myös tunteille on hyvä antaa tilaa ja aikaa – ihmiselle muutos työuralla on helposti stressaava.

Muutostilanteen mukanaan tuomat mahdollisuudet jäävät helposti varjoon epäilyä ja pelkoa aiheuttavien ajatusten taa. Toisten vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten vertaistuki sekä työelämän asiantuntijoiden ja uravalmentajien ammattiapu antavatkin tarvittavaa rohkaisua ja luottamusta. Näiden avulla tilanne on helpompi hyväksyä ja käsitellä.

Ihmiselle itselleen osaamisen kehittäminen kannattaa aina. Omien vahvuuksien ja kykyjen esiin nostaminen on taito, jota kehittämällä kuka tahansa voi toteuttaa työuransa unelmia, riippumatta aiemmasta kokemuksesta tai iästä. Tavoitteellinen työnhaku sujuu paremmin, kun asioita ei tarvitse pähkäillä yksin.

Työnsä menettävälle ihmiselle muutosturvan merkitys on hyvin konkreettinen. Yhden työn päättyessä apu työnhakuun ja osaamisen kehittämiseen nopeuttaa uudelleentyöllistymistä ja uran kehittämistä eteenpäin – silloinkin kun tilanne tulee eteen annettuna, ei itse valittuna.

Muutosturva palvelee myös palvelun maksajaa

Yritykselle muutosturva on iso kuluerä. Irtisanomistilanteet ovat stressaavia koko organisaatiolle, ja nyt prosessiin on budjetoitava entistäkin isompi rahamäärä. Mutta ennemmin kuin kulueränä, muutosturvabudjetti kannattaa nähdä investointina.

Aiemmin irtisanomistilanteet haluttiin lakaista pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman vähin äänin. Yleinen mielikuva oli, että työntekijöistä tuli äkkiä työttömiä ja vain harvan oli mahdollista kääntää tämä mahdollisuudeksi ja edetä uuteen työpaikkaan. Mielikuva kummittelee edelleenkin monen takaraivossa, ja yt-tilanteiden ajatellaan yleisesti edelleen tuovan mukanaan irtisanottaville pelkkää harmia ja yrityksille huonoa julkisuutta.

Tässä kohden muutosturva ja sen tarjoaminen lähteville henkilöille on etuna myös yritykselle. Yrityksen on mahdollista olla vastuullinen ihmisten työurien jatkumisesta huolehtiva, muutostilanteen aktiivinen toimija. Muutosturva on yrityksen mahdollisuus muokata mielikuvaa entistä inhimillisempään suuntaan, jossa myös ikävässä tilanteessa keskiössä ovat, eivät resurssit ja niiden leikkaukset, vaan ihmiset yksilöinä. Resurssit kun ovat usein ihan tavallisia ihmisiä. Suurtenkin lukujen takaa löytyy lopulta esimerkiksi perheenäiti tai -isä, joka yt-lapun käteensä saatuaan miettii ainoastaan, että lapselle tarvitsee pian hankkia uudet kurarukkaset.

Muutosturvan taustalla onkin hyvin inhimillinen peruste; työn päättyessä yrityksen on huolehdittava, että jokaisella on edellytykset jatkaa työtä toisaalla mahdollisimman pian, niin että lapsella on kurarukkaset silloin kun lumikinokset päiväkodin pihalla muuttuvat lähinnä kahluualtaita muistuttaviksi jättiläislammikoiksi.

Yritys, joka oivaltaa tämän mahdollisuuden ja hyödyntää sen parhaalla mahdollisella tavalla, voittaa. Muutosturva luo työllistymismahdollisuuksien ohessa myös hyväksyntää, luottamusta, jopa innostusta. Kun yritys huolehtii hetkellisen tyytymättömyyden muuttamisesta motivaatioksi myös irtisanomistilanteessa, katkeruus jää syntymättä ja jälkeen jää kaikille osapuolille hyvä mieli siitä, miten hyvin asiat hoidettiin.

Yrityksen julkisuuskuvaa ei enää tarvitse varjella, kun muutoksen positiiviset käytännöt ja tulokset on mahdollista tuoda rohkeasti esiin.

Luottamus lisää luottamusta

Muutosturva on velvoite, mutta toisaalta priorisoi investoinnin tuiki tärkeään tyytyväisyyteen, jonka vaikutukset ulottuvat niin lähtevien henkilöiden ruokapöytiin kuin taloon jäävienkin henkilöiden mielenrauhaan.

Yrityksellä on muutostilanteissa mahdollisuudet ottaa aktiivisen toimijan roolista kaikki irti! Huolehtimalla muutosturva-asiat kuntoon, stressin määrä organisaatiossakin vähenee kaikilla toiminnan tasoilla, ja ihmisillä on enemmän tilaa hengittää. Luottamus luo lisää luottamusta, ja hyvä mieli auttaa toimimaan ratkaisulähtöisesti hankalissakin tilanteissa.

Velvoitteiden lisäksi yritys voi investoida muutosturvaan jopa enemmän kuin laki velvoittaa, tai ulottaa tarjottavat palvelut myös niille, joille ne eivät lakisääteisesti kuulu. Uudesta modernista ajattelu- ja toimintatavasta voi olla huomattavaakin hyötyä, josta ammentaa aineksia jopa yrityksen brändiin ja työnantajamielikuvaan sekä uusien osaajien houkutteluun…erityisesti muutosturbulentilla toimialalla.

Muutosturva ja sen toteuttaminen antaa paljon hyvää uutisoitavaa yrityksissä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Mielikuva muutoksen vastuullisesta toimijuudesta rakentuu tekojen kautta.

P.S. Kun haluat tutustua muutosturvaan, lue tärkeimmät perusasiat oppaastamme: Muutosturvaopas – Mitä sinun kannattaa tietää muutosturvasta?

Saranen toteuttaa työunelmia ja on tukena yritysten muutostilanteissa.

Kun haluat tietää ja kuulla lisää, miten voimme auttaa sinua ja yritystäsi muutoksessa, ota yhteyttä! Olet lämpimästi tervetullut juttelemaan lisää kanssamme.

Taru Hermunen-Kuusela

Career Coach, Change Services

050 337 6564
taru.hermunen-kuusela@saranen.fi

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.