12.04.2016 — Rekrytointi

Rekrytoinnin haasteita: Mistä sopiva healthtech –osaaja?

Kirjoittaja
Anu Ukonlinna

Healthtech –ala kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Vaikka kasvu on kiistämättä hyvä asia, asettaa se terveysteknologiayrityksille haasteita löytää palvelukseensa alan tiukat vaatimukset täyttäviä uusia ammattilaisia. Jotta kehitys jatkuisi tulevaisuudessakin nousujohteisena, tarvitsee koko teollisuudenala uusia keinoja varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Vain siten mahdollistetaan jatkuva kasvu niin lupaaville startup-yrityksille kuin jo asemansa vakiinnuttaneille toimijoille.

Terveysteknologia-ala tarvitsee kipeästi uusia osaajia

Saranen Consultingin ja FiHTA:n (Finnish Health Technology Association) vuonna 2015 toteuttamassa kyselyssä kävi ilmi, että terveysteknologia-alalle syntyy vuonna 2016 jopa tuhat uutta työpaikkaa. Työnkuvat vaihtelevat teknisistä asiantuntijoista myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiin, mutta hakijalta vaaditaan lähes aina poikkeuksellisen monipuolista osaamista ja käsitystä alan erityispiirteistä. Haluttuja taitoja ovat esimerkiksi laaja tekninen tietämys, digitalisaation haasteiden ja mahdollisuuksien ymmärrys, alan sääntöjen ja sääntelyn tuntemus sekä termistön sujuva käyttö – vakuuttavia myyntitaitoja unohtamatta. Kun listaa vilkaisee, on helppo ymmärtää miksi sopivaa osaajaa on usein vaikea löytää.

Rajallinen määrä ammattilaisia johtaa nopeasti työvoimakilpailuun yritysten kesken. Alan nykyisellä kasvuvauhdilla kilpailu tulevaisuuden huippuosaajista tulee vain kiristymään, kun ammattitaitoisen työvoiman tarve kasvaa entisestään.

Perinteinen rekrytointimalli vaatii laajaa panostusta

Rekrytointiprosessi on yritykselle aina sijoitus. Onnistunut lopputulos vaatii sekä aikaa että rahaa niin hakijoita seulottaessa kuin palkkauspäätöksen jälkeenkin. Edellä mainitun kyselyn mukaan yritykset kokevat rekrytointiprosessin suurimmiksi haasteiksi nimenomaan sopivien hakijoiden löytämisen sekä prosessiin liittyvän taloudellisen riskin. Taloudellinen riski sisältää palkka- ja sivukulujen sekä järkevästi toteutetun rekrytointikampanjan lisäksi hakemusten ja haastattelujen läpikäyntiin kuluvan ajan, joka taas on pois nykyisen henkilökunnan tuottavasta työstä. Kun palkkauspäätös on tehty, on uuteen työntekijään yhä sijoitettava perehdytysjakson muodossa. Vaikka rekrytointiprosessiin käytetään paljon aikaa, vaivaa ja resursseja, on yrityksillä siitä huolimatta usein vaikeuksia löytää hakijoita, jotka sekä täyttävät halutut kriteerit että istuvat yrityksen kulttuuriin.

Pienille sekä aloitteleville yrityksille rekrytointiin liittyvä taloudellinen riski on monin tavoin suurempi kuin jo asemansa vakiinnuttaneille isommille yrityksille. Pienten ja usein tuntemattomampien yritysten on myös vaikeampi houkutella kovimpia osaajia joukkoonsa, jos yrityksen brändi ja tunnettuus ovat vielä kehitysvaiheessa.

Yritys voi itse kasvattaa tarvitsemansa asiantuntijat

Mistä healthtech –yritys sitten löytää tarpeisiinsa sopivan ammattilaishakijan? Alasta kiinnostuneista hakijoista ei varsinaisesti ole pulaa, sillä terveysteknologia-alan työ koetaan merkitykselliseksi ja sen kansainvälinen kasvu houkuttelevaksi, mutta korkeat pätevyysvaatimukset nostavat työllistymisen kynnystä.

Suoraan koulunpenkiltä palkatulta hakijalta puuttuvat useimmiten käytännön kokemuksen tuomat tärkeät taidot, vaikka tutkintotodistus vaikuttava olisikin. Näennäisesti kokeneelta ammattilaiselta taas puolestaan saattaa uupua esimerkiksi toimintaympäristön rajoitteiden ymmärrys tai kliininen tietopohja. Alalla on siis todellinen tarve löytää uusia tapoja kasvattaa tulevaisuuden huippuosaajia, sillä vain riittävä määrä ammattitaitoista työvoimaa mahdollistaa niin yritysten kuin koko teollisuudenalan kasvun myös jatkossa. Siksi yrityksille tulisi tarjota, ei vain mahdollisuuksia, vaan myös kannustimia pätevien uusien työntekijöiden kehittämiseen ja kouluttamiseen työpaikoilla. Näin kykenemme vastaamaan yritysten ja koko alan kiristyviin tarpeisiin.

Yksi niin mahdollisuuksia kuin kannustimia yrityksille tarjoavista kanavista on rekrytoivan koulutusohjelman hyödyntäminen. Rekrytointikoulutus on helppo, taloudellinen ja riskittömämpi vaihtoehto perinteiselle rekrytointiprosessille. Saranen Consulting tarjoaa yrityksille yhteistyössä FiHTA:n sekä alan huippuammattilaisten kanssa toteutetun turvallisen ja edullisen tavan tuottaa itse tarvitsemansa asiantuntijaosaajat tulevaisuuden kasvua tukemaan. Valtion tukema kuuden kuukauden harjoittelujakso on omiaan mahdollistamaan riittävät koulutusresurssit ilman perinteisen rekrytoinnin luomaa taloudellista painetta. Sopivan taustan ja oikeanlaisen motivaation omaavat ammattilaiset taas saavat ainutkertaisen mahdollisuuden edetä urallaan ja työllistyä aidosti kiinnostavalle alalle.

Mitattavia hyötyjä osallistujayrityksille

HealthTechPro on erityisesti terveysteknologia-alan tarpeisiin suunniteltu rekrytoiva koulutusohjelma. Yksi koulutusohjelmaan osallistuneista ja siitä hyötyneistä yrityksistä on kasvava ja kansainvälistyvä lääketieteellisiin etäanalyyseihin erikoistuva startup RemoteA.

– Osallistuimme HealthTechPro –ohjelmaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja lopputuloksena oli onnistunut rekrytointi. Palkkaamamme henkilö oli meille ennestään tuttu, mutta hänellä ei ollut aiempaa kokemusta erityisalastamme. Koulutusohjelman ansiosta pystyimme perehdyttämään hänet alan vaatimuksiin nopeasti ja tehokkaasti ja saimme siten ripeästi käyttöön arvokkaan lisän henkilökuntaamme, kertoo toimitusjohtaja Timo Hakkarainen.

Koska ensimmäinen kokemus oli positiivinen, päätti RemoteA osallistua myös HealthTechPro:n toiselle kierrokselle tammikuussa 2016.

– Rekrytoiva koulutusohjelma tarjoaa monenlaisia etuja verrattuna perinteiseen rekrytointiprosessiin. Taloudelliset riskit ovat huomattavasti pienemmät ja prosessi on helpompi, kun tarjolla on ennalta seulottu joukko hakijoita. Meidän kannaltamme suurin etu on kuitenkin se, että sekä työntekijä että työnantaja ehtivät rauhassa tutustua toisiinsa oppimis- ja työtilanteissa, jotta rekrytointipäätös on varmasti molempien kannalta oikea. Pienelle yritykselle virherekrytoinnin hinta voi olla kohtalokas, Hakkarainen perustelee.

Lue lisää HealthTechPro:sta: http://healthtechpro.fi/

YLE: Suomalaisella terveysteknologialla menee lujaa: viennissä jälleen uusi ennätys 5.4.2016

Osallistumme Pohjoismaiden suurimpaan terveysteknologia-alan startup-tapahtumaan Upgraded Life Festivaliin 31.5. Helsingissä. Tapahtuma tuo yhteen yli 1000 terveysteknologia-alan ammattilaista. Lue  lisää tapahtumasta: Upgraded Life Festival.

 

Recruitment Challenges – Where to Find the Right Health Tech Professional?

Health technology is a rapidly growing industry and while growth is undisputedly a positive thing, companies in the business struggle to find professionals to meet their specific needs. In order to sustain the industry’s growth and help promising startups develop into successful growing companies, the industry as a whole needs to find new ways to ensure the availability of skilled labor.

In a survey conducted in 2015 by Saranen Consulting and The Finnish Health Technology Association (FiHTA) companies in the health technology industry stated that the recruitment needs for 2016 would reach up to a thousand new positions. Though vacancies vary from technical experts to sales and marketing professionals, what most positions have in common is that they often require a wide set of skills. Desired competencies include for example extensive technical expertise, understanding the possibilities and challenges of digitalization, knowledge of industry regulations, fluency in applicable clinical terms and industry language as well as convincing pitching skills. A glance at this list makes it easy to see why applicable candidates are often hard to find.

A finite pool of professionals often results in companies competing for the same set of people. At the current pace of industry growth the situation is only going to get more intense as the demand for qualified new employees increases.

Traditional recruitment requires substantial effort

The recruitment process is always an investment, as time and money must be sacrificed for a successful end result, both during and after the hire. In the survey mentioned above, companies stated that the biggest challenges in recruiting are first and foremost finding suitable candidates and the financial effort the process requires. The financial investment includes not only the wage costs of a new employee or the cost of a well thought out and executed recruitment campaign, but also the time current personnel must spend on wading through the applications and interviews - not to mention the time and resource consuming orientation process. Despite the effort and resources invested in recruitment processes, many companies still struggle to find candidates that both meet all the desired criteria and are a good fit for the company culture.

For a small company or a start-up the risk related to a new hire is even higher than for an established corporation in terms of both the financial and business aspect. In addition, it is often difficult for them to compete for top candidates with more established and well-known companies in the industry.

Helping companies develop the experts they need

So how can health tech companies find expert candidates suitable for their needs? The growing industry isn’t lacking interest amongst potential applicants for many reasons, including the meaningfulness of the work and the growing and international nature of the industry, but its elevated level of standards sets the bar for employment quite high.

A fresh graduate, even with an impressive diploma, often lacks the invaluable asset of practical experience. Oher more experienced professional with high technical competence might in turn lack the necessary industry understanding (for example regulative or clinical knowledge). The need for ways to facilitate new top experts to the industry, thus enabling continuous growth for both companies and the whole health tech field, is indeed prevalent. That’s why companies should be given not only opportunities but also incentives to actively develop and educate future high-skilled employees in the workplace for their own (and the industry’s) needs.

One channel where both opportunity and incentive is provided to companies is recruitment training programs, which present an easy, economical and less risky alternative to the traditional hiring process.

Saranen Consulting collaborates with FiHTA and leading industry professionals and companies to provide a safe and cost-effective way for health tech companies to produce the top experts of tomorrow themselves. A state-sponsored six month training period gives ample time for orientation and evaluation while significantly reducing financial pressure on the company. For professionals with a suitable background and proper motivation recruitment training programs offer a unique and valuable opportunity to advance in their career and find employment in a truly compelling industry.

Measurable benefits for participating companies

HealthTechPro is a recruitment training program designed specifically for the needs of health technology companies. One of the companies that has taken part and benefited from the program is RemoteA, a globalizing start-up specialized in remote medical analysis.

- We first participated in the HealthTechPro program in 2014, resulting in a successful hire. The person we ended up hiring was someone we were familiar with, but who had no previous experience in our particular field of business. The training included in the program allowed him to quickly become acquainted with the industry and therefore helped us gain a valuable asset to our workforce, says CEO Timo Hakkarainen.

As the first experience was a positive one, RemoteA joined HealthTechPro for a second round in January 2016.

- The recruitment training program offers significant advantages compared to the traditional recruitment process including for example the reduced financial risk and the easiness of the process with a prescreened candidate pool. However, to us the biggest advantage is the opportunity for both employee and employer to get to know each other for 6 months in a training and working environment and ensure for both parties that we are making the right recruitment decision. To a small company, the costs of a wrong hire can be detrimental, Hakkarainen concludes.

Saranen Consulting is participating in Upgraded Life Festival, the biggest health startup event in Nordics, uniting some 1000+ attendees.

The festival brings the Nordic health and wellness innovators together for insights, learning, sharing and networking experiences. Meet Saranen Consulting at the event on May 31st in Biomedicum, Helsinki.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää