Totta vai tarua? Kolme myyttiä rekrytoivista koulutusohjelmista
3.5.2018 | Blogi

Rekrytoivista koulutusohjelmista herää toistuvasti kysymyksiä työnhakijoiden keskuudessa ja kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa mediassa. Paljon epäilyjä aiheuttaa koulutusjakson aikaisen työskentelyn palkattomuus ja joskus syystä tai toisesta epäonnistuneet kokemukset saavat tulta alleen. Onnistuneet kokemukset harvoin saavat vastaavaa mediahuomiota.

Tietyt teemat toistuvat rekrytoivia koulutusohjelmia kritisoivissa keskusteluissa. Ovatko myytit totta? Saranen Consultingin liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Anu Ukonlinna ja Senior Project Manager, Sandy Svahn, vastaavat yleisimpiin rekrytoiviin koulutusohjelmiin kohdistuviin väitteisiin.

Myytti 1 Rekrytoivissa koulutusohjelmissa yritykset käyttävät ilmaista työvoimaa puolen vuoden ajan, eivätkä palkkaa ketään ohjelman jälkeen.

Vastaus Sarasen aiemmissa ohjelmissa 86% osallistujista on sopinut koulutusohjelman aikana työsopimuksen. Ohjelman aikana sekä yritys että osallistuja arvioivat omaa sopivuuttaan yritykseen ja tarjolla oleviin työtehtäviin pitkällä aikavälillä. Niin kuin koeajallakin, on työntekijän osoitettava omat kykynsä ja motivaationsa työtään kohtaan sekä kasvamaan ohjelman aikana tavoiterooliin. Yrityksen on niin ikään oltava kulttuuriltaan ja mahdollisuuksiltaan työntekijän uratavoitteiden mukainen työsopimukseen päätyäkseen. Kyseessä on siis kahden osapuolen välinen yhteensopivuus, johon myös vaikuttaa koulutusjakson aikainen panostaminen – puolin ja toisin.

Myytti 2 Rekrytoivia koulutusohjelmia järjestävät yritykset rahastavat ohjelmilla tarjoamatta mitään lisäarvoa osallistuvalle yritykselle tai työnhakijalle.

Vastaus Saranen Consulting on liiketoimintaa harjoittava yritys. Emme siis väitä toimivamme voittoa tavoittelemattomana järjestönä. Olemme konsultointiyritys, joka tuottaa useita palveluita TE-palveluille. Tarjoamme nopeaan työllistymiseen tähtääviä työnhaun valmennuksia, eri aihealueiden substanssikoulutuksia yhteistyössä kumppaniemme ja kouluttajiemme kanssa sekä rekrytointipalveluja, jotka hyödyttävät niin työnhakijoita kuin rekrytoinneissaan ja muutostilanteissaan tukea tarvitsevia yrityksiä. Palveluihimme ei ole osallistumispakkoa.

Myytti 3 Rekrytoiviin koulutusohjelmiin pääsee vain hakijoita, jotka ovat jo osaajia kyseisellä alalla.

Vastaus Rekrytoiviin koulutusohjelmiin on usein paljon hakijoita. Alasta ja aihealueesta riippuen saatamme saada useita satojakin hakemuksia. Seulomme hakemuksista mukana oleviin yrityksiin potentiaalisimmat hakijat keskittyen niin taustaan kuin motivaatioon. Osa ohjelmistamme on sellaisia, ettei tausta painotu niin paljon kuin motivaatio ja sopivuus yrityksen kulttuuriin. Joskus tausta taas on selkeämmässä roolissa. Esimerkiksi talouspuolen rooliin on vaikea suositella yritykselle ihmistä, jonka taustassa ei numeroiden kanssa työskentely näy missään muodossa. Valmis osaaja ei kuitenkaan tarvitse olla, eivätkä täysin valmiit yleensä koulutusohjelmaa kaipaakaan.

Tällä hetkellä haku on auki seuraaviin koulutusohjelmiin:

Pääkaupunkiseutu:

Oulu:

Turku:

Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi tai Kainuu:

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.