Data Protection Specialist

Data Protection Specialist

EU:n tietosuoja-asetus GDPR työllistää tietoturva-alan ammattilaisia

Organisaatioilta edellytetään toimivaa tietoturvaa, kun EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa täysimääräisenä toukokuussa 2018. Tietosuoja-asetus velvoittaa osoittamaan ja todistamaan, että tietosuojaa hallitaan lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.

Koulutusohjelma tulevaisuuden GDPR-asiantuntijoille Uudellamaalla

Asiantuntemus ja asiantuntijuus tulevan GDPR-asetuksen tuomasta muutoksesta on vielä kapea-alaista suomalaisessa yrityskentässä. Siksi me Sarasella haluamme osaltamme olla tukemassa tietoturvan asiantuntemuksen kehittymistä ja tarjoamme sinulle mahdollisuutta kehittyä tietoturva-alan ammattilaiseksi.

Työhallinnon kanssa yhteistyössä järjestettävän Data Protection Specialist -koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Saranen Consulting. Tavoitteenamme on auttaa motivoituneita, kehittymiskykyisiä hakijoita ja rekrytoivia yrityksiä löytämään toisensa. Etsimme hakijoiden taustaa ja mielenkiintoa vastaavia työtehtäviä mukana olevista yrityksistä ja yrityksille motivoituneiden hakijoiden joukosta sopivia tekijöitä. Rekrytointitilanteissa asenne, vahva motivaatio ja halu kehittyä alan asiantuntijaksi on usein tärkein valintakriteeri. Koulutusohjelman tavoitteena on työsopimuksen solmiminen ohjelman päätteeksi.

20 uutta tietoturvan ammattilaista

Data Protection Specialist -rekrytoivan koulutusohjelman kautta etsimme 20 uutta ammattilaista monipuolisiin tehtäviin pk-seudulla toimiviin yrityksiin. Koulutusohjelmaan valittu henkilö tulee toteuttamaan GDPR-tilannearvion koulutusohjelmaan liittyvänä lopputyönään asiakasyritykselle. Koulutusohjelma alkaa huhtikuussa 2018 ja sen kesto kuusi kuukautta.

Ohjelman kautta voi työllistyä esimerkiksi seuraavanlaisiin rooleihin:

  • tietoturva-asiantuntija
  • tietosuoja-asiantuntija
  • järjestelmäasiantuntija
  • projektipäällikkö
  • markkinoinnin tehtävät
  • teknisen myynnin roolit
  • henkilöstöhallinnon tehtävät
  • taloushallinnon tehtävät

Ohjelman aikana osallistuja työskentelee yhteistyöyrityksessä käytännön työtehtävissä jatkuvasti oppien. Tämän lisäksi puoleen vuoteen sisältyy koulutuspäiviä mm. tietosuoja-asetuksen sisällöstä, tietoturvasta, projektityöskentelystä ja prosessienhallinnasta. Ohjelman kouluttajina toimivat omien alojensa meritoituneet asiantuntijat.

Uusi tietosuoja-asetus GDPR vaikuttaa jokaiseen yritykseen

Yksityisyydensuojan ja yritysten tietosuojavelvoitteiden kannalta kyseessä on poikkeuksellisesti asetus eikä direktiivi. Siten se vaikuttaa suoraan kaikkiin yrityksiin ja yhteisöihin, jotka toiminnassaan käsittelevät henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksella kumotaan nykyinen EU:n henkilötietodirektiivi ja asetusta sovelletaan sellaisenaan. Tietosuoja-asetus GDPR asettaa monia uusia vaatimuksia. Näihin täytyy varautua, jotta toiminta on EU-asetuksen vaatimalla tasolla viimeistään 25.5.2018 alkaen. GDPR:ään valmistautuminen on hyvä aloittaa jo nyt kattavalla taustatyöllä. Yritysten tulisi tarkistaa datankeräysprosessit ja tietosuoja-asetukset. Samoin yritysten tulee arvioida henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuus ja siihen liittyviä riskejä sekä tapoja, joilla riskejä voitaisiin vähentää.

Kuulostaako mielenkiintoiselta? Olisitko sinä kaivattu voimavara auttamaan tulevaa työnantajaasi tässä tärkeässä asiassa?

Katso hakuohjeet täältä!  Hakuaika päättyy 27.5.2018.

Mukana rekrytoimassa mm.:

Yhteistyössä

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.