Osallistujien kokemuksia HealthTechPro -ohjelmasta

Osallistujien kokemuksia HealthTechPro -ohjelmasta

Hyppy uuteen sai minut kiinnostumaan entistä enemmän Terveysteknologiasta alana

”Health Tech Pro -koulutusohjelma tarjosi minulle erinomaisen mahdollisuuden tutustua Terveysteknologia-alaan hyödyntäen aiempaa muoviosaamistani. Yhteistyöyritykseni Plastone Oy valmistaa ruiskupuristamalla terveydenhuollon tuotteita sekä laitteiden muoviosia. Vaikka valmistusprosessit ja tuotekehitysprojektit olivat minulle yleisesti tuttuja, niin ohjelman tarjoama laaja katsaus terveysteknologian lainsäädäntöihin, regulaatioihin ja itse laitteisiin toi ymmärrystä, jota tarvitaan tämän alan asiakkaiden kanssa toimiessa. Työskentelin koulutusajan Projektipäällikkönä vastaten uuden lääkinnällisen laitteen muoviosien saattamisesta massatuotantoon. Olin asiakkaan ensisijainen kontakti ja myös vastuussa projektin etenemisestä. Ohjelman jälkeen solmin Plastonen kanssa työsopimuksen ja työskentelen tällä hetkellä asiakaspäällikkönä vastaten nimettyjen asiakkaiden projekteista sekä tuotemuutoksista.

Hyppy uuteen sai minut kiinnostumaan entistä enemmän Terveysteknologiasta alana ja haluaisin jatkossakin olla mukana suomalaisen osaamisen kehityksessä.”

Anna Ahonen
Asiakaspäällikkö
Plastone

Ohjelma tarjosi mielekkään ja motivoivan työn

”Ennen HealthTechPro:ta työskentelin Aalto-yliopistolla postdoc-tutkijana terveys- ja hyvinvointiteknologian parissa, joten aihepiiriltään koulutusohjelma oli kuin minulle tehty. Koulutuksen aikana työskentelin GE Healthcarella Helsingissä, josta sain myös työpaikan ohjelman loputtua. Toimenkuvaani kuuluu hengityskaasumittausmoduulien ylläpitoprojektien läpiviennistä vastaaminen ja tuotekehitysprojekteihin osallistumista.

Erityisesti regulaatioiden ja laatujärjestelmien osalta HealthTechPro:n koulutussisältö tuki hyvin työtehtäviini sisällepääsyä. Kliinistä hoitotyötä esittelevät päivät puolestaan jäivät mieleen oivana mahdollisuutena päästä tutustumaan terveysteknologian hyödyntämiseen käytännössä. Mielestäni ohjelma tarjosi täsmäkoulutuksen terveysteknologia-alan työtehtäviin ja itselleni lisäksi mielekkään ja motivoivan työn.”

Jussi Kuutti
Lead System Designer
GE Healthcare

Erinomainen keino löytää uusia uramahdollisuuksia tai laajentaa vanhaa osaamista

”HealthTechPro-ohjelman kautta pääsin sisälle haluamaani yritykseen, johon tuskin olisin päätynyt ilman ohjelmaa, ja sain kattavan perehdytyksen terveysteknologia-alan säädöksiin. Olen aiemmin työskennellyt bioalalla tohtoriopiskelijana sekä toiminut nelisen vuotta viranomaistehtävissä Valvirassa. Terveysteknologia-alan säädöksiin perehdytys oli minulle tarpeen ja etenkin se oli hienoa, että säädöksistä oli puhumassa erinomainen asiantuntija. Koulutusohjelmaan oli kaiken kaikkiaan valittu paljon alansa ehdottomia huippuja ja kattavuutensa ansiosta se on hyvä lisä myös CV:ssä. HealthTechPro on erinomainen keino löytää uusia uramahdollisuuksia tai laajentaa vanhaa osaamista, joten suosittelen ehdottomasti ohjelmaa kaikille terveysteknologia-alasta kiinnostuneille ihmisille, taustasta riippumatta.”

Riikka Kylväjä
Regulatory Affairs Specialist
Thermo Fisher Scientific

Monipuolisessa työnkuvassa oppii joka päivä uutta

”Aloitin ohjelman kautta Mekalasilla, jossa tein alkuun projektin omista tuotteistamme sekä kehitin tuotekehitysprosessiamme. Tällä hetkellä toimin hankinta- ja asiakaspalveluvastaavana sekä tytäryhtiömme tuotepäällikkönä. Aiempi taustani oli tuotannonsuunnittelussa, joten päädyin toki hyvin samanlaisiin tehtäviin, mutta ohjelma oli hieno mahdollisuus päästä vaihtamaan toiselle alalle – työnkuvani tuntuu monipuoliselta ja joka päivä oppii uutta. Koulutuksesta sain paljon hyvää yleistietoa terveysteknologiasta, pääsin ohjelman kautta kiinnostavaan yritykseen töihin ja sain mahdollisuuden tutustua myös todella mukaviin ihmisiin. Suosittelisin ohjelmaa erityisesti, jos alanvaihto ja etenkin terveysteknologian maailma kiinnostaa.”

Katri Parttimaa
Hankinta- ja asiakaspalveluvastaava/tuotepäällikkö
Melkalasi Oy

Aivan erityinen lisä työtyytyväisyyteen

”Työskentelin aiemmin neljätoista vuotta IT-alalla ja oma tausta yhdistyneenä HealthTechPro-ohjelmaan loi mahdollisuuden toimia teknisen kehityksen ja ylläpidon sekä myynti- ja hallinto-organisaation välimaastossa. Ohjelman kautta pääsin lääketieteellisiä etäanalyysejä valmistavaan yritykseen, jossa toimin tällä hetkellä asiakaspalvelupäällikkönä  ja samalla ohjaan tuotekehitysprojekteja jo olemassa olevien laitteiden ja palvelujen osalta ja osallistun uusien tuotteiden kehittämiseen. Pidän nykyisistä tehtävistäni oikein paljon – aiemmalla urallani vuorovaikutus asiakkaiden kanssa oli melko vähäistä ja nyt ylläpidän asiakaskontakteja päivittäin. Lisäksi tunne siitä, että tekee ihmisten terveyden kannalta hyödyllisiä asioita, tuo aivan erityisen lisän työtyytyväisyyteen.”

Petri Karkola
Asiakaspalvelupäällikkö
Remote Analysis Oy

Kattava yleiskatsaus terveysteknologia-alasta

”Pääsin HealthTechPro-ohjelman kautta Lääketietokeskukselle ensin harjoittelijaksi ja sitten palkatuksi työntekijäksi Palvelusuunnittelijaksi lääketietopalvelujen pariin. Tehtäviini sisältyy mm. uusien ominaisuuksien suunnittelua nykyisiin palveluihin, nykyisten palvelujen ylläpitoon liittyviä tehtäviä, uusien palvelujen suunnittelua, sisäisten prosessien kehittämistä sekä uusien palvelujen lopputestausta ja arviointia. Minulla on taustalla mm. kognitiotieteen koulutus, sairaanhoitajan koulutus ja työkokemus sekä tutkijan työt yliopistolla ja ohjelma mahdollisti minulle siirtymisen yliopistomaailmasta/julkiselta puolelta yksityiselle puolelle töihin, ja olen samalla pystynyt laajasti hyödyntämään aiempaa kokemustani uudessa roolissa. HealthTechPro-ohjelma tarjosi lisäksi kattavan yleiskatsauksen terveysteknologiasta – erityisesti alan erilaisiin säädöksiin ja laatuvaatimuksiin liittyvistä asioista.”

Katja Putto
Palvelusuunnittelija
Lääketietokeskus

Loistava mahdollisuus alasta kiinnostuneille

”HealthTechPro-ohjelman kautta sain mahdollisuuden alalla, josta minulla ei ollut mitään kokemusta ja joka on luonteeltaan aivan erilainen kuin missä aikaisemmin työskentelin. Ilman ohjelmaa en välttämättä olisi saanut mahdollisuutta päästä alalle. Olen tietoliikennetekniikan insinööri ja työskentelin aikaisemmin verkkoasiantuntijana. Ohjelman kautta pääsin HUS:lle lääkintätekniikan huoltoinsinööriksi ja hoidan tällä hetkellä lääkintälaitteiden asiantuntijatehtäviä, kuten vastaanottotarkastuksia, määräaikaishuoltoja, viankorjauksia, päivityksiä ja käyttötukea. Työtehtävät ovat monipuolisia ja vaihtelevia ja pidän niistä. Ohjelma on loistava mahdollisuus alaa vaihtaville / alasta kiinnostuneille – koulutuksesta saa oppitunneilla hyvän yleiskuvan alasta ja harjoittelun kautta saa erikoisosaamisen omiin työtehtäviin liittyen.”

Kaj Humisto
Huoltoinsinööri lääkintätekniikassa
HUS Kuvantaminen

Tilaisuus näyttää taitonsa ja tutustua alaan

”Koulutusohjelma-konsepti oli mielestäni erinomainen, koska pääsin heti työhön kiinni ja sain lisäkoulutusta sekä muistinvirkistystä. Kuuden kuukauden koulutuksen aikana sain mahdollisuuden näyttää työnantajalleni millainen työntekijä olen.

Olen ammatinvaihtaja, ja koulutusohjelman avulla pääsin suoraan työelämään valmistuttuani elektroniikka-asentajaksi. Koulutusohjelma antoi minulle tilaisuuden rauhassa tutustua minulle täysin uuteen alaan ympäristössä, joka tuki ammattilaiseksi kehittymistäni. Minulle etsittiin vahvuuksiani vastaava työpaikka, ja ohjelman aikana pääsin kokeilemaan erilaisia tehtäviä. Ohjelman jälkeen jatkoin työskentelyä Istekin lääkintälaitehuollossa lääkintälaitemekaanikkona.

Suosittelen ohjelmaa ihan kaikille, ja erityisesti alanvaihtajille, vastavalmistuneille sekä heille, joilla ei ole ennestään suhteita työelämään.”

Jukka-Pekka Sääski
Lääkintälaitemekaanikko

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.