24.08.2018 — Rekrytoiva koulutusohjelma

SAP Pro osallistujien kokemuksia: Teemu Keskitalo

Kirjoittaja
Saranen Consulting

SAP Professional -koulutusohjelman kautta sain hyvän väylän päästä sisään yritykseen. Konseptina koulutusohjelma sisältää sekä päivittäistä työssäoppimista että sitä tukevaa koulutusta. Voin suositella ohjelmaa kaikille, jotka ovat juuri valmistuneet ja hakevat vielä suuntaa työuralleen tai jo hieman työuraa tehneille, jotka kaipaavat uutta suuntaa ammatilliselle kehitykselleen. Koulutuksen kautta saa mahdollisuuden näyttää osaamistaan yrityksissä, jotka eivät muuten rekrytoisi vastavalmistuneita tai alalla kokemattomia.

Koulutus oli hyvin ohjattua ja helppoa. Parasta kuitenkin oli ryhmähenki koulutettavien keskuudessa. Yleisfiilikseni ohjelmasta oli erittäin positiivinen. Ennen koulutusta minulla oli pohjalla ohjelmistotekniikan ammattikorkeakoulututkinto. Aikaisempi koulutukseni on erittäin oleellinen osa nykyistä työtäni ja antoi minulle hyvän pohjan osallistua SAP Professional -koulutusohjelmaan. Ohjelma auttoi minua työllistymään työtehtäviin, joihin minun muutoin olisi ollut hankala päästä. Ohjelmaan hakevan olisi mielestäni hyvä omata nopeaa omaksumiskykyä ja taitoa hyödyntää uusia opittuja asioita käytännössä sekä oma-aloitteisuutta. SAP:n tuntemuksesta on apua, mutta se ei ole pakollista. Motivoituneella tekemisellä ja oikealla asenteella oppii mitä tahansa.

Teemu Keskitalo
CastorIT
SAP Technical Consultant