Kokemuksia ohjelmasta

Kokemuksia ohjelmasta

Kultaakin arvokkaampi koulutus ja vakituinen työpaikka

Koulutuksen aikaisen harjoittelun jälkeen aloitin vakituisessa tehtävässä digimarkkinoinnin asiantuntijana markkinointitoimisto OSG Agency Oy:ssä. Tehtävä pitää sisällään enimmäkseen mainoskampanjoiden suunnittelua, käynnistämistä, seurantaa ja optimointia erilaisissa mainoskanavissa – pääasiassa Googlen ja Facebookin palveluiden parissa. Käytän aikaani myös asiakkaiden sivustojen tuottaman datan tulkitsemiseen, ja toivon kehittyväni analytiikan parissa vielä paljon pidemmälle. On ollut hyvin avartavaa päästä näkemään läheltä myös muita toimenkuvia omaavien työkavereiden tekemistä markkinoinnin ja viestinnän parissa.

Koulutusohjelma oli sisällöltään hyvin laaja ja kattoi kaikki digitaalisen markkinoinnin olennaiset osa-alueet. Tärkeimmissä aiheissa sukellettiin melko syvään päähän ja muistakin aiheista sai vankat perusteet työelämään mukaan otettavaksi. Ohjelman kouluttajat olivat kaikki käytännön kokemusta omaavia, oman alansa ammattilaisia ja varustettuna ajantasaisella työkokemuksella, vieläpä alan edelläkävijäyrityksistä.

Suosittelen ohjelmaa niin sellaiselle, joka on halukas viemään aikaisempaa markkinoinnin osaamistaan digitaalisempaan suuntaan kuin yhtä lailla sellaiselle, joka haluaa tehdä täyskäännöksen alansa suhteen, kunhan osaa arvostaa tätä kultaakin arvokkaampaa koulutusta ja näkee itsensä tulevaisuudessa jossakin digitaalisen markkinoinnin lukemattomista eri tehtävistä.

Saat erinomaiset eväät koulutuksen jälkeiselle uralle

Koulutuksen tarjoaman viimeisimmän tiedon ja laajan aihekattauksen ansiosta uskon koulutukseen osallistuneiden saavan erinomaiset eväät koulutuksen jälkeiselle uralle – tulevista tehtävistä riippumatta. Uusien oppien avulla on hyvä jatkaa erikoistumista työelämässä haluamaansa suuntaan, ja valittavia polkuja on digitaalisen markkinoinnin saralla varmasti jokaisen mieleen, omasta taustasta riippumatta.

Rekrytoivan koulutusohjelman ehdoton etu on se, että koulutus mahdollistaa jalan saamisen heti oven väliin alan töihin. Palkitsevaa on myös se, että vasta opittuja taitoja pääsee hyödyntämään oikeassa työelämässä jo koulutuksen aikana, eikä vasta koulutuksen päätyttyä. Lisäksi, Saranen Consultingin väki on koko koulutuksen ajan aktiiviisesti koulutettavan tukena kaikissa koulutukseen, harjoittelupaikkaan ja työllistymisviranomaisiin liittyvissä kysymyksissä.

Viktor Lehtinen
Digimarkkinoinnin asiantuntija
OSG Agency Oy

Rekrytoiva koulutusohjelma mahdollistaa työllistymisen, sekä varmistaa tulevaisuutta

Olin koulutusohjelman ajan töissä Grumblo -nimisessä yrityksessä Turussa. Kun koulutus päättyi, työpaikka jäi. Toimin yrityksessä nimikkeellä Customer Partner. Tämä työ sisältää asiakkaiden kanssa kommunikointia sekä heidän kysymyksiinsä vastailua. Asiakkaat joiden kanssa olen tekemisissä ovat pääasissa moottoriurheilijoita, jotka ovat toiminnassamme mukana, sekä videokuvaajia jotka ovat kanssamme yhteistyössä. Hoidan myös joitain markkinoinnin perustehtäviä, sekä markkinoinnin kehittämistä. Olen myös osavastuussa tiettyjen toimintojen kehittämisestä, sekä toteuttamisesta.

Minulle tärkein asia oli päästä töihin ja oppia sitä kautta uusia asioita

Koulutusohjelma auttoi minua pääsemään työelämään kiinni. Ohjelman kautta opin paljon, mutta minulle tärkein asia oli päästä töihin ja oppia sitä kautta uusia asioita. Ohjelma on mielestäni hyvä tapa uraansa aloitteleville, sekä uutta suuntaa etsiville ammattilaisille. Ohjelma auttaa hakijoita jotka ovat jo alalla, kuin myös ihmisiä jotka ovat alalla täysin uusia.

Hyvä polku sekä vastavalmistuneille, että uuttaa suuntaa uralleen etsiville

Suosittelisin ohjelmaa hyvin vahvasti hakijoille/ihmisille jotka ovat juuri valmistuneita. Ohjelma on hyvä tapa päästä työhön kiinni ja aloittaa ura. Suosittelen ohjelmaa myös uutta urasuuntausta harkitseville, sillä ohjelma tarjoaa monipuolista opetusta varsinkin sellaisille, joilta puuttuu kokemusta/koulutusta alalle.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia tietysti päästä tekemään töitä, mutta myös mahdollisuuden laajaan verkostoitumiseen. Itse olen saanut paljon hyviä kontakteja, sekä hyviä ystäviä ohjelman kautta. Yksi suurimmista eduista on tietysti myös uuden oppiminen. Vaikka olin itse käytännössä katsoen vastavalmistunut, opin silti uutta omasta alastani koulutuksen aikana.

Rekrytoiva koulutusohjelma antaa mahdollisuuden kasvaa ammattilaisena, sekä kehittää omaa urapolkuaan. Rekrytoiva koulutusohjelma mahdollistaa työllistymisen, sekä varmistaa tulevaisuutta. Kaikki mitä koulutuksessa oppii, tulee varmasti olemaan hyödyllistä. Kouluttajat ovat alan kärkitekijöitä, joten ohjelma mahdollistaa oppimisen parhailta. Ohjelma oli kaiken kaikkiaan hyvä kokemus ja suosittelen sitä kaikille tilanteesta riippumatta.

Eeva Vuorinen
Customer Partner
Grumblo

Koulutus oli laaja ja mielenkiintoinen

Suuntauduin DigiTalentProssa digimarkkinoinnin suuntautumisvaihtoehtoon. Koulutus oli laaja ja mielenkiintoinen. Monet kouluttajat olivat oman alansa ammattilaisia ja oli mukava saada hyviä vastauksia itseä askarruttaviin asioihin. Googlen palveluita käytiin kattavasti läpi, mikä oli suuri plussa ja etu.

Suosittelen koulutusohjelmaa ihmisille, joita sähköinen markkinointi ja sen analysointi ja seuranta kiinnostaa. On myös hyvä olla paloa ja intoa sukeltaa itse netin syövereihin ja käydä siellä esimerkiksi Google Analyticsia läpi sekä seurata hyviä alan videoita.

Ohjelma antaa osallistujalle loistavat mahdollisuudet

Mielestäni kaikki yritykset etsivät tällä hetkellä Googlen palveluiden osaajia sekä nettimarkkinoinnin ymmärtäjiä. Ainakin tähän pitäisi panostaa enemmän ja enemmän.

Alan työpaikan löytäminen on aina haastavaa. Kaikki apu jota tähän prosessiin saa, on korvaamatonta. Myös omien taitojen päivittäminen on tärkeää, ja tämän tekeminen työn ohessa auttaa vielä kehittämään niitä taitoja, joita yrityskin arvostaa.

Severi Brandt
Lead developer UX
Nidos Oy

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.