Etsittekö yritykseenne uusia Microsoft-teknologioiden osaajia?

Microsoft Akatemia kasvattaa uudet tekijät yrityksenne avaintekijöiksi keväällä 2021 käynnistyvän koulutusohjelman avulla. Microsoftin, Sarasen ja Uudenmaan ELY:n kanssa yhteistyössä järjestettävä Microsoft Akatemia on jo kahdeksas laatuaan – menestysohjelman kautta Microsoft-kumppaneiden ja muiden työnantajien on mahdollista kasvattaa ja rekrytoida uusia tekijöitä esimerkiksi AI-, pilvipalvelu ja integraatiotehtävien pariin. Kuulemme myös mielellämme muista tarpeista, joita teillä on Microsoft -teknologioiden kentässä!

Akatemian koulutussisällöt pyritään rakentamaan niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin työnantajien tarpeita, avoimien roolien vaatimuksia ja tulevaisuuden kasvutavoitteita.

Kerromme mielellämme lisää tulevan kevään Microsoft Akatemiasta ja sen vaikutusmahdollisuuksista juuri teidän yritystänne silmällä pitäen. Mietitään yhdessä, minkälaisia osaajia voisimme lähteä teille kasvattamaan!

Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella ja kerro yrityksenne tarpeista lisää!

Mikä on Microsoft Akatemia?

Kuuden kuukauden mittaisen Microsoft Akatemian kautta yritykset voivat rekrytoida ja kouluttaa mm. uusia Azure-osaajia monipuolisiin teknisiin ja liiketoimintalähtöisiin tehtäviin. Akatemian kautta valitut osallistujat työskentelevät kokopäiväisesti yrityksessänne, ja saavat samalla kattavan ja ainutlaatuisen koulutuksen alan johtavilta asiantuntijoilta.

Vaivattoman rekrytoinnin neljä pilaria

1. Säästätte aikaa: Huolehdimme hakijoiden esivalinnasta ja pääsette tapaamaan potentiaalisimmat kandidaatit rekrytointitapahtumassamme. Tapaamisten ja haastatteluiden kautta valitsette itse sopivimmat henkilöt juuri teille.

2. Vähennätte rekrytoinnin riskejä ja kustannuksia: Valitsemanne henkilö työskentelee 6 kuukautta kokopäiväisesti yrityksessänne koulutussopimuksella. Tämän jälkeen teillä on valmiiksi perehdytetty ja koulutettu osaaja, jonka kanssa voitte solmia työsuhteen varmoin mielin ilman lisäkustannuksia.

3. Rakennatte brändiänne ja erinomaista työnantajamielikuvaa: Pääsette halutessanne näkyväksi osaksi Microsoft Akatemian kattavaa hakijakampanjaa ja saatte näkyvyyttä vastuullisena ja kasvavana työnantajana, joka ymmärtää osaamisen kehittämisen tärkeyden.

4. Saatte todennettua Microsoft-osaamista: Kaikilla osallistujilla on mahdollisuus kahteen Microsoftin sertifiointitestiin. Koulutussisällöistä riippuen, tarjolla on useita testivaihtoehtoja, ja valinta tarkentuu työskentelyroolin ja osallistujan taustan mukaisesti.

Osaajia juuri teille

Microsoft Akatemian kautta voitte löytää juuri teille sopivan henkilön, jolla on kyvykkyyksiä, motivaatiota ja potentiaalia kehittyä kaipaamaksenne osaajaksi.

Miksi Microsoft haluaa olla aloittamassa Microsoft Akatemiaa?
Digitalisaatio tuottaa IT-alalle paljon uusia tarpeita, sellaisiakin, joihin ei olla yrityksissä vielä varauduttu. Toki, markkinoilta löytyy paljon hyvääkin osaamista tiettyihin tasoihin, mutta osaamisen pitää siirtyä ja kasvaa erityyppiseksi, kun tehdään uudenlaisia digitaalisia palveluita. Vanhankin osaamisen täytyy kehittyä uusiin suuntiin. Uudenlaiset palvelut synnyttävät kysyntää sinne, missä ei vielä ole niin paljon osaajia.

Mikä on Microsoft Akatemian tavoite?
Päätavoite on päivittää henkilön osaaminen ja ammattitaito nykypäivän tasolle pilvipalveluissa ja tietenkin työllistyä suomalaiseen kumppanikenttään.

Mistä Microsoft Akatemia rakentuu?
Microsoft Akatemia koostuu parhaimpien kouluttajien teoriaosuuksista ja koulutuksista, joissa käydään läpi mitä Microsoftin teknologiat ovat ja mitä niillä tehdään, mutta mikä tärkeintä, käytännön työstä, jossa ollaan mukana projekteissa ja sen kautta opitaan.

Antti Alila, liiketoimintajohtaja Microsoft-pilvialustat

Ota yhteyttä

Lotta_Laakso_2019_640x640

Lotta Natunen

Account Manager
lotta.natunen@saranen.fi
040 572 5633

Onko sinulla kysyttävää ohjelmasta? Ota yhteyttä!