Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Oletko työnhakija? Klikkaa tästä.

Milloin yritykseni kannattaisi etsiä osaajia rekrytoivan koulutusohjelman kautta?

Rekrytointi tuntuu monesta rekrytoijasta vaikealta ja aikaavievältä. Uusia osaajia ei löydykään noin vain, tai heistä on vähintään kova kilpailu. Jos valmista osaajaa ei löydy ja halutaan säästää aikaa, on rekrytoiva koulutusohjelma erinomainen vaihtoehtoinen tapa rekrytoida. 

Rekrytoivan koulutusohjelman avulla voit löytää huimaa potentiaalia ja kasvattaa omat asiantuntijasi itse. Myös aikaavievä rekrytointiprosessi hoidetaan puolestasi hakijamarkkinoinnista esivalintaan saakka.

Miksi en rekrytoisi itse, vaan rekrytoivan koulutusohjelman kautta? 

Rekrytoivaan koulutusohjelmaan osallistuminen ei mitenkään sulje pois sitä, että voit rekrytoida myös itse. Päinvastoin, yleensä erilaisissa rekrytoinneissa on usein hyvin erilaisia tarpeita, joten erilaisia rekrykeinoja kannattaa käyttää. Kaikissa tehtävissä ei kannata käyttää suorarekryä tai siihen ei ole varaa.

Moni yritys (tarkemmin sanottuna yli 2000) on saanut apua rekrytointiinsa kokeilemalla rekrytoivaa koulutusohjelmaa. Ei oikeastaan ole kovin montaa hyvää syytä siihen, että rekrytoivaa koulutusohjelmaa ei kannattaisi kokeilla osana palettia.

Miten rekrytoivaan koulutusohjelmaan osallistuminen etenee?

Koulutusprosessi on kuvattu alla näkyvässä kuvassa. Käytännössä sinun yrityksesi tarpeet tulevat ensin – niiden perusteella etsimme tarpeisiinne sopivimmat kandidaatit teille haastateltavaksi, ja kun sopiva osaaja löytyy, hän aloittaa yrityksessä ensin puolen vuoden koulutussuhteessa. Lue lisää tästä.

Kandidaatin etsiminen ei vielä sido sinua mihinkään. Sitoudut prosessiin vasta, kun yritykseesi sopiva kandidaatti on löytynyt. Koulutusohjelman päätteeksi tavoitteena on aina, että osallistuja päätyy yrityksesi palkkalistoille normaalilla työsopimuksella.

Rekrytoiva-koulutusohjelma_prosessikaavio

Täytyykö minun tietää tarkkaan, mihin tehtävään olen hakemassa uutta osaajaa?

Ei välttämättä. Mitä tarkemmin osaajatarpeen pystyy määrittelemään, sitä paremmin pystymme kuitenkin esittelemään teille juuri tehtävään sopivia henkilöitä. Myös ohjelmaan hakevien tausta ja kiinnostuksen kohteet voivat hyvinkin vaikuttaa siihen, mikä lopulliseksi rooliksi muodostuu. Unohtamatta myöskään sitä, miten työ koulutussopimuksen aikana sujuu ja miten uusi henkilö solahtaa yrityksen kulttuuriin!

Mitä minun pitää itse tehdä, jos yrityksemme on mukana koulutusohjelmassa? Kuinka paljon minun pitää varata aikaa kalenteristani rekrytointiprosessin aikana?

Saranen hoitaa rekrytointiprosessin lähes kokonaan. Aluksi sovimme tapaamisen, jossa määrittelemme yhdessä osaajatarpeen, eli sen millaista henkilöä ja millaiseen rooliin lähdemme hakemaan (tapaamisen kesto noin tunti). 

Saranen markkinoi ohjelmaa potentiaalisille työnhakijoille ja etsii ja haastattelee joukosta määritellyn tarpeen perusteella juuri teidän yritykseenne sopivimmat kandidaatit. Saranen esittelee esivalitut kandidaatit teille (noin tunti), jonka jälkeen itse haastattelette haluamanne hakijat (noin tunti / kandidaatti).

Prosessin alussa on hyvä päättää, kuka yrityksessänne vastaa toimenkuvan/profiilin suunnittelusta, kuka haastattelee valitut kandidaatit ja kuka tekee lopullisen päätöksen. Koulutussuhteen aikana yrityksessä on oltava koulutettavalle myös mentori, joka tukee häntä perehdytysvaiheessa ja työssäoppimisessa.

Entäs koulutusohjelman aikana, mitä yritykseltäni silloin odotetaan?

Kun sopiva henkilö löytyy, pidämme yhdessä aloituspalaverin, jossa käydään läpi koulutusohjelman kannalta tärkeät asiat. Samalla allekirjoitetaan myös koulutussopimus. 

Kun koulutettava aloittaa yrityksessänne, kannattaa perehdytykseen varata aikaa ihan samalla tavalla kuin kenen tahansa uuden työntekijän kanssa. Yrityksenne vastuulla on hoitaa koulutettavalle kaikki työn suorittamiseen liittyvät työvälineet  ja valita yrityksestänne mentori. 

Mentori tukee koulutettavan perehtymistä yritykseenne, sekä työssäoppimista ohjelman aikana. Mentori vastaa siitä, että koulutettava pääsee työhön kiinni heti ja tietää, mitä häneltä koulutussuhteen aikana odotetaan.

Mitä rekrytointi koulutusohjelman kautta maksaa?

Koulutusohjelman kautta rekrytointi on yritykselle kustannustehokasta, koska teemme tiivistä yhteistyötä ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. He siis osallistuvat kustannuksiin omalta osaltaan. Tuen määrästä riippuen hinnat vaihtelevat koulutusohjelmittain ja alueittain, mutta kerromme niistä mielellämme lisää tarkemmin! Ota yhteyttä tästä!

Voinko itse vaikuttaa siihen, kuka meille tulee ohjelman kautta töihin? Haastattelenko heitä jossain vaiheessa?

Ehdottomasti! Tätä ennen Saranen on etsinyt teille hakijoiden joukosta 2–5 sopivinta kandidaattia. Pääset itse valitsemaan ja haastattelemaan osaajan, joka tulee teille töihin. Siinä mielessä rekrytointi muistuttaa “tavallista” rekrytointia. Myös meidän mielestämme sopivuus yritykseen ja tiimiin on lähes samalla viivalla osaamisen kanssa.

Miten voin varmistua, että rekrytoitavalla on tarvittava osaaminen? 

Paremmin kuin perinteisessä rekrytoinnissa! Työssäoppimisen lisäksi koulutettava osallistuu noin 20 koulutuspäivään, jonka ansiosta hänen osaamispakkinsa koulutusohjelman aihepiiristä on varmasti ajan tasalla. Kuuden kuukauden koulutusjakson aikana pääset myös itse näkemään, miten paljon koulutettavan osaaminen kasvaa, millainen potentiaali hänellä on kehittyä sekä tietysti miten hyvin hän sopii teidän yritykseenne.

Sarasen kouluttajat ovat oman työnsä guruja, ja osaavat asiansa. Koulutuksemme ja kouluttajamme saavat jatkuvasti äärimmäisen hyviä arvosanoja osallistujilta.

Miksi osallistujat haluavat rekrytoivaan koulutusohjelmaan? Eivätkö he saa töitä muuta kautta?

Hakijoita on hyvin monenlaisia. Monille ensisijainen motivaatio on päivittää osaamistaan työmarkkinan jatkuvasti muuttuvien osaamisvaatimusten tasolle. Toinen motivaattori on urasuunnan kääntäminen uudelle alalle. 

Aiempi soveltuva pohjakoulutus yhdistettynä kovaan motivaatioon on kokemuksemme mukaan hyvinkin menestyksekäs lähtökohta uudelle uralle. Hakijoissa on usein mukana myös nuoria juuri valmistuneita, jotka haluavat hakea käytännön työkokemusta ja osaamista koulutusohjelman kautta.

Useat työnhakijamme saavat myös suoria työtarjouksia hakuprosessin aikana, mutta haluavat siitä huolimatta hakea uutta työtä mieluummin koulutusohjelman kautta ja päivittää samalla omaa osaamistaan. Tämä tarkoittaa, että hakijat ovat uransa suhteen hyvinkin kunnianhimoisia. Motivaatio onkin hakuprosessissa keskiössä.

Mitä jos löydämme koulutusohjelman aikana valmiin osaajan muualta?

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on solmia työsopimus osallistujan ja yhteistyöyrityksen välillä koulutuksen aikana tai sen päätteeksi. Kun kandidaatti on valittu rekrytoivaan koulutusohjelmaan, odotamme sekä yrityksen että koulutettavan sitoutuvan koulutussopimukseen. On kuitenkin tilanteita, jolloin koulutussopimus voidaan purkaa. Näistä on hyvä keskustella Sarasen yhteyshenkilön kanssa.

Kuinka nopeasti voin saada uuden työntekijän riveihimme rekrytoivasta koulutusohjelmasta?

Nopeimmillaan olemme löytäneet sopivan työntekijän muutaman päivän sisällä ensimmäisestä tapaamisesta, maksimiodotus voi olla koulutusohjelmien alkamisajankohdasta riippuen muutaman kuukauden.

Rekrytoivia koulutusohjelmia alkaa vuoden aikana eri puolella Suomea noin 50. Eri ohjelmiin ja niiden alkamisaikatauluihin voit tutustua täältä. Tietoa ohjelmista ja niiden aikatauluista voit myös pyytää Sarasen väel.

Kuka Saraselta vastaa yrityksemme osallistumisesta ohjelman aikana? Pidetäänkö meihin säännöllisesti yhteyttä?

Kyllä pidetään! 

Jokaisella rekrytoivalla koulutusohjelmallamme on nimetty ohjelmajohtaja, joka vastaa kyseisestä ohjelmasta alusta loppuun. Hän toimii myös pääasiallisena yhteyshenkilönä yrityksellesi kaikissa kysymyksissä. 

Entä jos koulutettava ei olekaan meille sopiva? 

Rekrytoivan koulutusohjelman tavoitteena on se, että ohjelman päätyttyä teillä on talossa uusi sitoutunut ammattilainen, joka on jo perillä yrityksenne toimintatavoista ja sopii porukkaan. Tämän vuoksi myös valinta henkilöstä on aina viime kädessä täysin teidän käsissänne. 

Aina kaikki ei kuitenkaan mene kuin on suunniteltu. Mikäli tuntuu, että kaikki ei natsaa, koulutussopimus ei velvoita palkkaamiseen. Ohjelman tarkoitus on nimenomaan molemmin puolin selvittää, ovatko henkilö ja firma toisilleen sopivia.

Milloin ja mitä koulutusohjelmia on alkamassa?

Sarasen ohjelmakalenteriin pääset tästä.

Mistä saan tietää, kun uusi koulutusohjelma on alkamassa?

Helpoiten pysyt kärryillä uusien koulutusohjelmien alkamisesta tilaamalla hälytykset sähköpostiisi.

Olemme jaotelleet nämä kolmeen kategoriaan, jotta voit tilata hälytykset juuri sinua kiinnostavien ohjelmien alkamisesta.

>> IT ja teknologia

>> Myynnin ja markkinointi

>> Taloushallinto

Ovatko muut yritykset kokeneet rekrytoivat koulutusohjelmat hyödyllisiksi?

Kyllä! Yleensä yritykset kiittävät koulutusohjelmia lähes varauksetta. Usein harmi tuntuukin olevan se, ettei tällaiseen vaihtoehtoon olla tutustuttu aikaisemmin.

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.