Mukavia katseluhetkiä

 

Tässä webinaarissa pureudumme paljon kysyttyyn ja toivottuun aiheeseen, henkilöarviointeihin työtä hakevan näkökulmasta. Keskustelevan ja informatiivisen tunnin aikana haluamme tarjota ammattilaisen vinkit ja näkökulman siihen, mitä hakijan on hyvä tietää henkilöarvioinneista ja niihin valmistautumisesta.

Webinaarin hostina on Sarasen uravalmentaja Eeva Harjula ja vierailevana asiantuntijana on Crescolta henkilöarviointien asiantuntija, konsultti Paula Louet.