Tutustu meihin

Tutustu meihin

Rekrytoinnin ammattilaiset auttavat sinua selvittämään osaamisesi, vahvuutesi sekä tulevaisuuden kiinnostuksen kohteesi. Yhdessä ammattilaisten tuella tavoitteena on löytää sinulle uusi työpaikka! Tutustu alla palvelun toteutuksessa mukana oleviin rekrytoinnin ammattilaisiimme:

Laura Sydänmaanlakka

Laura Sydänmaanlakka on kokenut koulutuksen, uraohjauksen ja projektinhallinnan ammattilainen. Hänellä on laaja-alaista työkokemusta rekrytointien, koulutussuunnittelun ja henkilöarviointien parista. Viime vuodet hän on työskennellyt tuloksekkaasti urakehitykseen ja työnhakuun liittyvien teemojen parissa toimien ura- ja työnhakuvalmentajana erilaisille kohderyhmille suunnatuissa yksilö- ja ryhmävalmennuksissa. Lauran oma koulutustausta KM + KTM antaa vahvan taustan ohjaustyölle yhdistämällä pedagogisen osaamisen ja liiketoiminnan ymmärtämisen. Ihmisten kohtaamisessa Laura uskoo vahvasti tunneälyyn. Lauran ohjaustyö perustuu vahvasti yksilöllisten urapolkujen tukemiseen, työelämätuntemuksen lisäämiseen ja 2010-luvun työnhakutaitojen tukemiseen.

Tiina Kivikanto

Monialaisen urataustansa ansionsa Tiinalla on laajaa ymmärrystä erilaisista toimintaympäristöistä. Tiinan erityisosaamista ovat isojen kaupan alan ketjujen markkinointi, mainostuotanto ja B2B -myynti, joissa hän on työskennellyt asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Lisäksi Tiinalla on vuosien kokemus tuotannonsuunnittelusta ja hankinnasta design-alan teollisuuden parista. Myös kunnallissektori on Tiinalle tuttu. Tiina on työskennellyt jo yli kolmen vuoden ajan ura- ja työnhakuvalmennusten parissa. Hänellä on vankat taidot asiakkaiden kohtaamiseen, yksilöllisten urapolkujen suunnitteluun ja työllistymiseen.

Helmi Holmberg

Helmillä on vahva tausta valmentajana. Hänellä on laaja kokemus ura- ja työnhakuteemojen sekä yhteisövalmennuksen parista seitsemän vuoden ajalta. Helmi on valmentanut uransa aikana niin vastavalmistuneita kuin tutkijoita, eri toimialojen työnhakijoita ja omaa yritystä perustavia henkilöitä. Myös erilaiset työkykyasiat ovat Helmille tuttuja; hän on aiemmassa tehtävässään vastannut työeläkekuntoutuksen piiriin kuuluvasta työelämään suuntavasta valmennuspalvelusta. Helmin vahvuuksiin kuuluu motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja asiakkaan kohtaamisen taito, valmennustyön hän perustaa itsetuntemuksen kasvattamiseen sekä nykyaikaisiin työnhakutaitoihin. Helmi on Cut-e sertifioitu ja tekee henkilöarviointeja.

Mikko Laine

Vuosien rekrytointikokemuksen omaava, jääkiekkoammattilaisenakin toiminut Mikko tuntee Suomen IT-alan läpikotaisin. Viime aikoina Mikko on erikoistunut sovelluskehitystä koskeviin rekrytointeihin, joissa erityisesti Java-osaaminen on ollut erityisen kysyttyä. Mikko on myös sertifioitu uravalmentaja. Jos paikkasi työelämässä on hukassa, Mikko auttaa sinua löytämään sen uudelleen.

Heikki Inhala

Monipuolisen rekrytointiosaamisen taustalla Heikillä on kokemusta erityisesti B2C-, mutta myös B2B-myyntitehtävistä. Tämän ansiosta Heikki tunnistaa myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä tarvittavan osaamisen ja henkilökohtaiset vahvuudet sekä tietää kuinka niitä voidaan korostaa tuloksekkaassa rekrytointiprosessissa.

Sonja Otranen

Ennen henkilöstöpalvelualaa asiakaslähtöinen Sonja on työskennellyt 10 vuotta henkilöstön kehittämisen parissa, ja lisäksi hän on lisensioitu henkilöarvioitsija. Sonjaa ajaa eteenpäin halu saattaa yhteen ihminen ja tälle oikea työ. Hän tekee tällä hetkellä asiantuntija- ja päällikkötason rekrytointeja. Sonja löytää oikeat tekijät niin HR- ja hallintoalan kuin viestinnän ja markkinoinnin tehtäviin sekä digialan tukitehtäviin.

 

Joel Rönkkö

Joel on erikoistunut IT-rekrytointeihin, erityisesti infran tehtäviin painottuen. Aiempi työtausta löytyy asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä, mutta tämänhetkinen mielenkiinto suuntautuu vahvasti IT-alaan ja IT-rekrytointeihin. Joelilla on hyvä ymmärrys Suomen IT-markkinoista ja hän osaa arvioida monipuolisesti henkilön osaamista ja taustaa erilaisia alan asiantuntijarooleja silmällä pitäen. Jos työnhakusi kaipaa uutta suuntaa, Joel auttaa löytämään juuri sinulle sopivan reitin.

Inka Knaapi

Asiakasrajapinnassa koko Barona-uransa toiminut Inka tuntee Suomen IT-markkinat kuin omat taskunsa. Alalla pitkään työskennelleenä Inka pystyy arvioimaan potentiaalisen hakijan osaamista laaja-alaisesti erilaisia IT-alan työpaikkoja silmällä pitäen. Inkan vahvuus on erityisesti IT-infran rekrytointiprosessit vaativista asiantuntijatehtävistä erilaisiin tukitehtäviin. Lisäksi Inkalla on kokemusta työnhaku- ja uravalmennuksista.

 

Arja Martikainen

Arjalla on monipuolista kokemusta vastuullisista HR- ja hallintotehtävistä sekä markkinoinnista ja asiakaspalvelusta niin suurissa kuin pienissä, kehittyvissä ja rakenneuudistusta tekevissä IT-alan yhtiöissä. Tämän ansiosta Arjalla on vahva ymmärrys it-alan työmarkkinoista. Arjan erottuvin rekrytointiosaaminen keskittyy peli- ja ohjelmistoalan sekä erilaisten digitaalisten palveluiden asiantuntijarooleihin.

 

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.