Työelämäpainotteinen FEC-koulutus työllistää tehokkaasti
29.12.2016 | Uutiset

Suoraan työpaikalle harjoittelemaan, välillä muutamaksi päiväksi opiskelemaan ja puolen vuoden kuluttua lähes kaikilla on vakituinen työpaikka tai pitkä määräaikainen työsopimus. FEC eli Further Educated with Companies  -koulutukseen liittyy vahva rekrytoinnin tarve: Koulutuksen järjestäjät ovat selvillä oman ammattialansa työmahdollisuuksista. He tuntevat oman toimialansa yritysten tilanteen ja tietävät, keillä on rekrytointitarpeita ja tarve uusille työntekijöille. Usein kyse on enemmänkin kehitteillä olevasta työpaikasta, työstä, joka ei ole vielä kehkeytynyt selkeäksi toimenkuvaksi ja jota ei siksi voi laittaa hakuun.

Koulutuksen työllistymisprosentti on korkea; parhaimmillaan jopa 100, mutta myös yleisellä tasolla 80. Koulutukseen mukaan lähtevät yritykset ja opiskelijat mätsätään yhteen kouluttajan toimesta.

Koulutus on tähän mennessä suunnattu pääsääntöisesti korkeasti koulutetuille, kuten ICT-alalle, myynnin/markkinoinnin pariin, ympäristöalalle jne.

seppala_aku

– Koulutusta on alettu laajentaa myös työntekijäammatteihin. Nykyään on pulaa esimerkiksi isännöintialalla työskentelevistä, assistenteista ja kaupan alan työntekijöistä, kouluttaja Aku Seppälä (kuvassa) kertoo.

Ns. käden alan ammatit otettiin koulutukseen mukaan myös siksi, että ne ovat niitä ammatteja, joissa ammattitaito saavutetaan paljolti nimenomaan työssä oppimalla.

FEC on tehokas koulutustapa paitsi korkean työllistävyytensä myös piilotyöpaikkojen löytymisen vuoksi.

– Kun on siinä hilkulla, että tarvittaisiin työntekijä…sitten tulee joku 5 kuukaudeksi ja ehtii näyttää kyntensä, Seppälä kiteyttää.

Yrityksissä on usein tekemätöntä työtä, mutta selkeä toimenkuva saadaan muotoiltua vasta sitten, kun harjoittelija tulee taloon.

  • Koulutukseen mukaan lähtevät yritykset osallistuvat kustannuksiin omalta osaltaan
  • Koulutettavat saavat koulutuksensa ajan korotettua työvoimakorvausta
  • Työpaikoilla on kouluttajan puolesta tutori opiskelijaa tukemassa

”Tuntui, että halusivat oikeasti palkata minut”

hilasvuori_emmi

Emmi Hilasvuori valmistui FEC-koulutuksen kautta.

 

Tuore Data Scientist Emmi Hilasvuori keskustelee kännykässä Espoossa toimivan ohjelmisto- ja palveluyritys Tieto Oyj:n aulassa. Kiirettä pitää, mutta pienelle juttutuokiolle löytyy silti aikaa.

Hilasvuori päätyi nykyiseen pestiinsä Uusi IT-duuni rekrytointiohjelman Data Analytics polun (F.E.C.) kautta. Opinnot päättyivät syyskuun puolivälissä. Mutta ei työskenteleminen erilaiseksi valmistumisen myötä muuttunut – kurssilla olleet suuntasivat nimittäin suoraan työharjoitteluun niihin yrityksiin, joihin heidät oli mätsätty. Hilasvuori hakeutui koulutukseen muutoksen toiveessa. Hän työskenteli aiemmin tutkijana ja kyllästyi jatkuvaan rahoituksen etsimiseen.

– Tutkijat joutuvat hakemaan rahoituksen tutkimustyölleen itse ja se tekee työstä epävarmaa.

Tutkimustyön kaltaista työtä ei ollut helppoa löytää, joten oli aika kokeilla jotain ihan uutta.

– Lähdin avoimin mielin kokeilemaan, olisiko tällaiselle ihmiselle käyttöä, hän kertoo hymyillen.

Data Analytics antoi mahdollisuuden kouluttautua laaja-alaisesti ICT-alan asiantuntijan tehtäviin, kuten Web- tai Data-analyytikoksi tai Data Scientistiksi, kuten Hilasvuori: Uusi juttu, ammatti, josta hehkutettiin kovasti viime keväänä lehdissä. Ammatti, jossa tutkitaan dataa, lähestulkoon mitä tahansa. Tälle ajalle on tyypillistä suuri datan määrä, se kasvaa koko ajan, tietoa tallennetaan jatkuvasti lisää, hän selventää työtitteliään, autamme yrityksiä hyödyntämään sitä.

Koska analytiikkaosaamista tarvitaan nykyään useissa yrityksissä, vastaavalla koulutuspolulla opiskeli moni, koulutuksen järjestäneestä Saranen Consulting Oy:stä kerrotaan.

Aiemmasta ammatista hyötyä

Tutkijan ammattitaidosta on uudessa työssä ”ehdottomasti” hyötyä, siinä käytetään samanlaisia menetelmiä. Tutkijana työskentelee tosin rajatumpien aiheiden parissa, tässä työssä pääsee tutustumaan eri aloihin, Hilasvuori vertailee.

– Hyppy tutkijankammiosta yritysmaailmaan – vasta koulutusohjelman aikana selvisi, minkälaista yritysmaailmassa työskenteleminen on. Tarvitsin johdatusta tutkijan maailmasta bisnesmaailmaan. Siihen tämä koulutus oli erinomainen!

FEC-koulutuksessa luodaan väylä työelämään. Mutta opiskelijan on myös sitouduttava työskentelemään 6-8 kuukautta korotetulla päivärahalla, Hilasvuori muistuttaa. Pitkä aika, mutta ”hain sen verran töitä, että tiesin, ettei työpaikkaa saa ihan helpolla.” FEC-koulutukseen lähteville hän haluaa vinkata harjoittelupaikan merkitystä, että se on juuri itselle sopiva. On myös tärkeää, että yrityksellä on halu työllistää ihminen.

Saraselta korostetaankin, miten merkittävää on löytää opiskelijalle sellainen yrityspaikka, jossa hänen aikaisempi taustansa ja kiinnostuksensa sekä yrityksen tarpeet kohtaavat. Yrityksen kanssa pohditaan muun muassa, minkälaista persoonaa he etsivät, minkälaista osaamista tältä pitäisi löytyä ja minkälaiseen rooliin hän yrityksessä asettuisi. Myös hakijoiden toiveet kartoitetaan. Motivaatio, asenne ja aiempi tausta vaikuttavat valintaan.

– Samalla tavalla kuin minä etsin oikeaa työpaikkaa, ne etsii oikeaa ihmistä. Mulle tuli fiilis, että ne oikeasti haluaa palkata mut.

Teksti ja kuvat: Memmi Ojantola

Artikkeli on alun perin julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen uutiskirjeessä.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.