Internet of Things on ennen kaikkea yhteistyötä
18.10.2017 | Vierasblogi

Kaikkien aikojen ensimmäinen Internet of Thingsiin keskittyvä rekrytoiva koulutusohjelma päättyi hiljattain Turussa. Arrow Electronicsin Iikka Taanila kirjoittaa vierasblogissa, mistä Discover IoT –ohjelmassa oli kyse ja miksi Arrow lähti mukaan kouluttajaksi.

Päätös mukaan lähtemisestä oli helppo ja nopea. Kaikki lähti yhdestä puhelusta, kun Vuorisen Reetta Sarasen Turun toimistolta soitti ja kertoi mitä on suunnitelmissa ja mistä koulutusohjelmassa oikein on kyse.

IoT on yksi tämän hetken ”hype-sanoista”, mutta todella tärkeä sellainen. Sen avulla on mahdollista mullistaa mikä tahansa toimiala ja saada enemmän irti digitalisoituvasta maailmasta. IoT:ssa ei sinällään ole mitään uutta, ”IoT”-ratkaisuja on ollut olemassa jo vuosikymmeniä. Ilmiön on kuitenkin nostanut paremmin pinnalle kaikenlaisen IoT:ssa tarvittavan teknologian halpeneminen ja kehittyminen. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii pilvipalvelut, jonne mahtuu valtava määrä dataa ja joka omalla joustavuudellaan mahdollistaa IoT-hankkeissa elintärkeitä nopeita ja edullisia kokeiluja.

Tärkeää on myös kehittynyt tiedon kerääminen ja analytiikka, jonka avulla voidaan saada esimerkiksi tietoa kuluttajien käyttäytymisestä tai vaikka laitteiden käyttötavoista ja kestävyydestä. Oikein jalostettuna tällainen kerätty tieto mahdollistaa parempaa tuotekehitystä, asiakaskokemusta ja ennen kaikkea asiakastyytyväisyyttä.

IoT-aiheista rekrykoulutusta ei ole koskaan ennen järjestetty, joten pelkästään jo senkin vuoksi meillä Arrow’lla oli iso mielenkiinto olla mukana auttamassa Sarasta Discover IoT-koulutusohjelmassa.

Miksi yrityksiin haluttiin lähteä kouluttamaan IoT-osaajia Discover IoT-koulutusohjelman avulla?

IoT:sta puhutaan paljon, mutta niin sanottuja monialaosaajia on edelleen vaikea löytää. IoT-ratkaisuissa on paljon teknologiaa ja teknisessä mielessä IoT-osaajia kyllä olisi. Nämä osaajat eivät vain niin sanotusti ”brändäydy” pelkästään IoT:iin, vaan edustavat oman alueensa asiantuntevuutta – esimerkiksi älykkäiden laitteiden suunnittelua, pilvipalveluita, analytiikkaa tai tietoturvaa.

IoT-osaaminen on lukuisten osien summa, monialainen kokonaisuus, jossa tarvitaan teknistä ja liiketoimintaosaamista yhtä lailla. Vaikka teknologia tuntuu olevan pääosassa eri keskusteluissa, niin tärkeimmät jutut IoT:ssa löytyvät kuitenkin datasta ja sen avulla kehittyvistä palveluista ja liiketoiminnoista.

IoT vaatiikin osaajalta teknologian kärryissä pysyttelemistä, mutta myös liiketoiminnan ymmärtämistä. Mistä kaikesta on hyötyä juuri tälle yritykselle ja miten yrityksen data voidaan parhaiten kerätä ja jalostaa parantamaan nykyistä toimintaa tai kehittämään täysin uusia liiketoimintoja?

Koulutusohjelmassa lähdettiin siitä, että osallistujat saisivat mahdollisimman laajan kuvan IoT:sta, sekä teknisessä että liiketoimintamielessä. Koulutuksessa mukana ollut saattaa jatkossa koordinoida yrityksen IoT-keskustelua, jossa voi olla mukana esimerkiksi IT-yksikkö, markkinointi, myynti, johtoporrasta ja niin edelleen. Näiden sisäisten keskusteluiden ja laajan oman IoT-osaamisen kautta muodostuu kyky koota yhteen, mitä mikäkin yksikkö oikeasti tarvitsee IoT:lta ja esimerkiksi millaista dataa kukin toivoo. Tällainen koordinoija ja osaaja on myös avainasemassa, kun aletaan miettiä kokoavasti, mitä voidaan tehdä itse ja mitä osaamista täytyy hankkia yrityksen ulkopuolelta.

Toisaalta koulutusohjelman osallistuja saattaa ihan yhtä hyvin päätyä vaikkapa Data Scientistiksi ja lähteä rakentamaan jotain uutta yhdistelemällä IoT-dataa olemassa olevaan yrityksen dataan.

Tai kuka tietää, vaikka joku näistä opiskelijoista pistäisi oman yrityksen pystyyn ja lähtisi IoT:n avulla valloittamaan ja mullistamaan maailmaa…

IoT on niin laaja käsite, että on siis yrityksestä itsestään kiinni, millainen IoT-osaaja on juuri heille relevantti. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, teknisen osaamisenkin voi aina alihankkia – kunhan talossa on sisällä noheva tyyppi, joka ymmärtää, mitä kaikkea tulisi alihankkia liiketoiminnan kehittämiseksi.

Mitä Discover IoT -koulutusohjelmasta jäi mieleen?

Koulutusohjelma oli mieletön kokonaisuus, ja lähtisin ehdottomasti uudelleenkin mukaan kouluttamaan tulevia IoT-ammattilaisia. IoT-maailmassa jokainen päivä on erilainen, niin paljon kehitystä tapahtuu joka puolella. Osallistujissa oli monien eri alojen osaajia, ja se antoi pohjaa hedelmälliselle keskustelulle ja kokemusten vaihdolle koulutuspäivien lomassa. Jokainen keskustelu ja kommentti avaa silmiä aina uudella tavalla ja mahdollistaa oman itsensä kehittämisen uusille tasoille. Voikin sanoa, että vaikka muutamana päivänä olinkin kouluttajan asemassa, niin samalla kaikkien keskusteluiden lomassa koin kuitenkin olevani yksi oppilaista.

Ohjelmassa näkyi erinomainen poikkileikkaus siitä, mitä IoT parhaimmillaan on: eri alojen sujuvaa yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Tätä asennetta ja mielentilaa voisi hyvin tuoda muuhunkin liiketoimintaan ja erityisesti myös eri yritysten väliseen yhteiseen tekemiseen – kukaan ei pysty yksin tekemään kaikkea, eikä avun ja neuvojen kysymistä kannata vältellä. Ei edes kouluttajan itse!

Blogin kirjoittaja Iikka Taanila on IoT-innovaattori, tulkki asiakastarpeen ja teknologian välillä.

Arrow Electronics pähkinänkuoressa

”By the time you’ve had your morning coffee… It’s likely you’ve already interacted with Arrow at least FIVE times” – tällainen sanonta meillä on Arrow’lla, eikä muuten ole tuulesta temmattu väite. Jos laite vaatii latausta tai lähettää signaalia, on hyvinkin mahdollista, että Arrow on ollut mukana jossakin kohtaa valmistusprosessia.

Arrow Electronics on teknologiamaahantuoja ja lisäarvojakelija, josta löytyy saman katon alta kaikki IoT-ratkaisuissa tarvittavat rakennuspalikat, end-to-end. Olemme iso globaali toimija, toimintaa meillä on yli 90 maassa ja edustamme yli 700 eri teknologiavalmistajaa. Toimitamme melkein mitä vain alkaen sensoreista ja antureista päätyen erilaisten yhteysteknologioiden kautta pilvipalveluihin, analytiikkaratkaisuihin, integraatiotuotteisiin ja moneen muuhun, tietoturvaa unohtamatta!

Lisäksi olemme luoneet yhdessä markkinoiden johtavien teknologiavalmistajien sekä Suomen parhaiden osaajien kanssa erityisen IoT-ekosysteemin, josta löytyy tarvittava teknologia ja tietotaito vaativimmankin IoT-hankkeen toteutukseen. Toimimme kaikenkokoisten yritysten kanssa ja pääasiallisesti olemme erilaisissa IoT-hankkeissa neuvonantajia asiakkaillemme, jotta he löytävät parhaat mahdolliset teknologiat – ja projekteissa tarvittavat huippuosaajat – oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan.

Mikä Discover IoT?

  • Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston sekä Saranen Consultingin yhteistyönä järjestämä rekrytoiva koulutusohjelma 10.4.–6.10.2017.
  • Ensimmäistä kertaa toteutettavaan teollisen internetin koulutusohjelmaan tuli 141 hakemusta ja mukaan valittiin 14 osallistujaa.
  • Osallistujille tarjottiin puolen vuoden aikana kattava koulutuskokonaisuus esineiden internetin ihmeellisestä maailmasta. Osallistujat pääsivät heti hyödyntämään uutta tietoa omassa yhteistyöyrityksessään.
  • Koulutuksen tavoitteena on työllistyminen ja työmarkkinavalmiuksien parantaminen. Osallistujilla onkin koulutuksen jälkeen hallussaan ainutlaatuinen tietopaketti, jota he pystyvät tulevalla urallaan hyödyntämään monipuolisesti.

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä

Henkilötietoja käytetään Saranen Consulting palveluista kertomiseen yhteydenoton yhteydessä. Lue lisää henkilötietojen käsittelystämme tietosuojaselosteestamme.