22.03.2022 — Osaamisen uudistaminen yrityskokemukset

Mekalasi valmistautuu tulevaisuuteen panostamalla henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen!

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Mekalasi on terveydenhuoltoalan tarvikkeiden myynti- ja markkinointiyritys. Osana Mekalasin strategian uudistustyötä ja prosessikehitystä, yrityksessä haluttiin panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen automatisoituvan ja digitalisoituvan työnteon näkökulmasta.

 

“Uskomme, että etätöiden tekeminen jatkuu tulevaisuudessa. Lisäksi alamme digitalisoituu jatkuvasti. Meille on tärkeää pystyä toimimaan hyvin digitaalisessa ympäristössä ja palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin myös etänä. Tämän edistämiseksi halusimme kouluttaa henkilöstöämme”, Mekalasin toimitusjohtaja John Ekholm kertoo. 

 

Koulutuksesta saatiin uusia toimintatapoja ja käytännön työkaluja digitalisoituvaan työelämään  

Mekalasi lähti ratkaisemaan haastetta rakentamalla Sarasen kanssa uudistumistarpeisiin vastaavan koulutuskokonaisuuden. Tavoitteena oli saada jalkautettua uusi strategia organisaatioon, ja sen avulla yrityksessä haluttiin oppia palvelemaan asiakkaita paremmin etänä.  

 

Saranen suunnitteli ja toteutti yhdessä Mekalasin kanssa kolmen puheenvuoron sarjan osana yrityksen laajempaa strategiatyötä. Tavoitteena oli tukea yrityksen ja henkilöstön menestystä digitalisoituvassa työelämässä ja etätyöpainotteisessa arjessa. Koulutuksissa keskityttiin etätapaamisten fasilitointiin ja työkaluihin, vuorovaikutukseen ja vaikuttamiseen digitalisoituvassa työelämässä sekä myynnin ja markkinoinnin uusiin mahdollisuuksiin. Koko henkilöstölle suunnitellussa kokonaisuudessa osallistujille tarjottiin myös käytännön vinkkejä ja työkaluja sekä uusia ajatuksia osallistujien oman työn ja työtapojen kehittämiseen. 

 

 Osaamisen uudistamisen koulutuskokonaisuus sai hyvän vastaanoton

Osaamisen uudistamisen koulutuskokonaisuudessa yhteistyö Mekalasin ja Sarasen välillä oli erittäin sujuvaa. Mekalasi oli jo aiemmin tehnyt onnistunutta yhteistyötä Sarasen kanssa etsimällä ja palkkaamalla osaajia Sarasen toteuttamien rekrytoivien koulutusohjelmien kautta, joten tutun kumppanin apu sujuvoitti yhteistyötä entisestään. 

 

“Sarasella on tunnistettu hyvin, mitä tarvitsemme ja haluamme. Myös lähestyminen on ollut konkreettista. Erityisenä erona muihin toimijoihin, Sarasella meistä ja tarpeistamme ollaan aidosti kiinnostuneita. Lisäksi materiaaleja ja koulutusten sisältöjä räätälöitiin ja suunniteltiin sujuvasti juuri tilanteeseemme sopiviksi ja samalla mietittiin aktiivisesti, että mikä on meille aidosti kiinnostavaa”, Ekholm sanoo. 

 

Kokonaisuudesta rakentui onnistunut osaamisen uudistamisen koulutuskokonaisuus, joka auttoi Mekalasin työntekijöitä kehittämään toimintatapojaan.  

 

“Koulutus oli kokonaisuudessaan meidän näköisemme. Saimme koulutukseen osallistuneilta henkilöiltä myös todella positiivista palautetta. Koulutuksesta saamiemme oppien avulla olemme jo muuttaneet toimintatapojamme. Saimme lisäksi ajatuksia myös käytäntöihin, joihin emme ajatelleet tekevämme muutoksia!” 

 

Onnistuneen yhteistyön pohjalta Mekalasi ja Saranen ovat lähteneet toteuttamaan jatkoa yrityksen osaamisen uudistamiselle. Yhteistyö on jatkunut jo kahdella Sarasen suunnittelemalla ja toteuttamalla konkreettisen tason koulutuksella, joiden tavoitteena on ollut kehittää Mekalasin yksiköiden liiketoimintasuunnitelmaa strategianmukaisesti. 

 

Tutustu myös webinaariimme, jossa Tietoevry ja Veikkaus kertovat omista ratkaisuistaan osaamisen uudistamisen poluilla.