Laajennettu muutosturva

Muutosturvakoulutus yli 55-vuotiaille

Muutosturvaan oikeutetuille yli 55-vuotiaille suunnattu muutosturvakoulutus antaa sinulle mahdollisuuden syventää ammatillista osaamistasi sinua kiinnostavien aiheiden parissa. 

Ota yhteyttä

Miksi muutosturvakoulutuksen hyödyntäminen kannattaa?

1.1.2023 täydentynyt muutosturvalaki parantaa yli 55-vuotiaiden asemaa muutostilanteissa. Uusi laajennettu muutosturva sisältää muutosturvarahan, tavallista pidemmän työllistymisvapaan ja laajemman muutosturvakoulutuksen. Koulutuksen arvo vastaa kahden kuukauden palkkaa ja se on verovapaata etua.

Sarasen kautta koulutuksesi on aina yksilöllisesti räätälöityä. Lopputuloksena saat sinulle suunnittellun koulutuskokonaisuuden, joka sisältää substanssikoulutusta ja henkilökohtaista uravalmennusta. 

1-break-grey

Webinaari: Tekoäly, teknologiamurros ja työelämän trendit yli 55-vuotiaille

Katso tallenne

1-break-grey

Yli 55-vuotiaille suunnattu muutosturvan laajennus ja muutosturvakoulutus koskee sinua, jos:
 • työsuhteesi on päättynyt tuotannollisista tai taloudellisista syistä 1.1.2023 tai sen jälkeen
 • olet täyttänyt 55 vuotta irtisanomispäivään mennessä
 • työsuhteesi on kestänyt yhtäjaksoisesti samassa yrityksessä vähintään 5 vuotta

Katso kaikki usein kysytyt kysymykset

Mitä Sarasen muutosturvakoulutus sisältää?

Uskomme, että osaaminen ei ole hyllytavaraa. Siksi oma koulutuskokonaisuutesi räätälöidään aina yksilöllisesti tukemaan seuraavan tavoitteesi saavuttamista, urasi vaiheesta tai tilanteestasi riippumatta. Henkilökohtainen uravalmennus yhdistettynä laadukkaaseen substanssikoulutukseen takaa yhä vaikuttavampia tuloksia.

Valitessasi Sarasen pääset käsiksi laajaan kouluttajaverkostoon ja saat helposti koulutus- ja uravalmennuspalvelut saman katon alta. Myös koulutusten vertailu ja kilpailuttaminen helpottuu, sillä teemme kartoituksen sinun puolestasi. 

Ota yhteyttä

check-mark-keltainenHenkilökohtaista tukea uravalmennuksesta

Asetamme kanssasi uratavoitteen ja keskitymme henkilökohtaisessa valmennuksessa mm. osaamisen tunnistamiseen, työ- ja uramahdollisuuksien kartoittamiseen ja konkreettisten ratkaisujen löytämiseen. Voit hyödyntää koko koulutusjaksosi ajan päivystävän uravalmentajan palveluita, erilaisia ryhmävalmennuksia, webinaareja, rekrytointimahdollisuuksia sekä verkkovalmennuspolkuja. Kaikki palvelut ovat saatavilla kätevästi verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. 

check-mark-keltainenOmia tavoitteitasi tukeva substanssikoulutus

Autamme sinua löytämään sinun tavoitteitasi ja mielenkiintojasi tukevan substanssikoulutuksen laajasta valikoimastamme. Kouluttajina toimivat omien alojensa johtavat tekijät. Muutosturvakoulutuksen sisältöjen lähtökohtana on sinun tarpeesi. Siksi kokonaisuus räätälöidään aina henkilökohtaisesti. Voit tutustua alta esimerkkeihin, millaisten teemojen alla koulutusta tarjoamme. Ota meihin yhteyttä ja keskustellaan lisää - rakennetaan yhdessä sinulle paras koulutuskokonaisuus.  

hehkulamppu

 Yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksen arvo vastaa henkilön kahden kuukauden bruttopalkkaa. Me Sarasella räätälöimme kokonaisuuden sopivaksi palkkatasostasi riippumatta. Koulutus on verovapaata etua.

 

Mikä sinua kiinnostaa? Kerro siitä meille!

Räätälöity koulutuksesi voi sisältää mm. seuraavia koulutusteemoja

nuoli-alas-keltainen

 

muutosturvakoulutus-myyntiMyynti

Erinomaisetkaan tuotteet tai palvelut eivät myy itsestään. Ratkaisumyynnin rooli korostuu niin kuluttaja- kuin yritystasolla. Prosessien automatisointi ja uudet teknologiat liittyvät myös olennaisesti tämän päivän myyntityöhön. Kiinnostaako esimerkiksi seuraavat aiheet?

 • valmentava ote myynnissä
 • asiantuntija myynnin tukena
 • vakuuttava ja tuloksellinen neuvottelutaito
 • upselling
muutosturvakoulutus-markkinointi-ja-viestintaMarkkinointi ja viestintä

Markkinoinnista on nykyään vaikea puhua ilman digiä, dataa ja analytiikkaa. Viestinnän rooli taas korostuu entisestään kilpailun ja viestintäkanavien vauhdikkaassa murroksessa. Koulutustarjonnastamme löytyy mm.:

 • strateginen brändimarkkinointi
 • digimarkkinointi asiakassuhteiden rakentamisessa
 • markkinoinnin analytiikka
 • sosiaalisen median markkinointi
 • viestintä ja vuorovaikutus työssä/työyhteisössä
muutosturvakoulutus-saranen-it-ohjelmistoIT- ja ohjelmisto-osaaminen

Digimurros ja informaatioteknologian kehittyminen ovat merkittävä osa yritysten nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa. Tarjoamme niin päivittäisen tietotekniikkaosaamisen kuin asiantuntijatason koulutuskokonaisuuksia, mm.:

 • Microsoft Office -ohjelmien tehokäyttö
 • Data-analytiikka
 • Tietokannat, SQL
 • Pilvipalvelut (mm. AWS, Azure)
 • Back-End, Front-End, Full-Stack -koulutukset
 • Tietoturva
muutosturvakoulutus-henkilostojohtaminenHenkilöstöjohtaminen

Rekrytointi, henkilöstötyö ja osaamisen kehittäminen on entistä moniulotteisempaa. Osaaminen monimuotoisuus vaatii myös uudenlaisia osaamisen johtamisen tapoja. Kauttamme voit syventyä mm. seuraaviin aiheisiin:

 • rekrytointi 2020-luvulla
 • työnantajakuva & työntekijäkokemus
 • monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus, DEI
 • kannustava palkitseminen osana sitouttamista
 • työkykyjohtaminen
 • resilienssi - muutosten kohtaamisen taito
muutosturvakoulutus-esihenkilo-johtaminenEsihenkilötyö ja johtaminen

Oikeanlainen esihenkilötyö synnyttää toimivia ja tuloksellisia tiimejä, sekä kehittää koko työyhteisön kilpailukykyä. Oman työn johtaminen on myös entistä tärkeämpää. Haluatko oppia lisää mm. seuraavista aiheista?

 • valmentavan johtamisen perusteet ja avaintaidot
 • palautteenanto, konfliktitilanteet
 • muutosjohtaminen
 • esihenkilö työssäoppimisen ohjaajana
saranen-muutosturvakoulutus-asiakaspalveluAsiakaspalvelu

Asiakas- ja palvelulähtöisyys ovat korvaamattomia taitoja. Näiden hyödyntämisestä on suurta apua niin ulkoisten asiakkaiden, kuin myös sisäisten sidosryhmien kohtaamisessa. Voit syventää osaamistasi mm. seuraavista aiheista:

 • asiakaspalvelu laadun toteuttajana
 • asiakkaan kohtaaminen
 • palveluketju ja sisäinen asiakkuus
 • asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakaspalvelu osana liiketoiminnan kokonaisuutta
sote-koulutus-muutosturvaInnovatiiviset datalähtöiset ratkaisut hyvinvointialueilla

Tarjotussa koulutuskokonaisuudessa käydään läpi SOTE-toimintaympäristön uudentyyppisiä tarpeita ja miten niihin voidaan vastata avoimeen ekosysteemiin perustuvilla tietoteknisillä ratkaisuilla.

 • modulaarinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, miten se eroaa perinteisestä mallista?
 • mitä hyötyjä uusi lähestymistapa tarjoaa hyvinvointialueille?
 • avoin ekosysteemi ja openEHR
 • SOTE-tiedon kansainvälinen mallintaminen
 • avoimet standardit ja kliininen päätöksenteon tuki
 • miten kehitän avoimeen ekosysteemiin sopivia sovelluksia (tekninen näkökulma)?

Työelämän megatrendit

Koulutuksen ajankohta: 12.1.2024 - 25.1.2024

Koulutuspäivät: 5 kpl

Koulutus pureutuu työelämän ajankohtaisiin megatrendeihin, jotka ohjaavat käynnissä olevaa muutosta ja tulevaisuuttamme.

Koulutuksessa tutustutaan Tekoälyyn teknisestä näkökulmasta ja syvennetään ymmärrystä tekoälystä ja sen käytännön sovelluksista sekä sen eettisistä ja lainsäädännöllisistä näkökohdista.

Saat hyvän kokonaiskuvan tekoälysovellusten käytännön toteutuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Koulutuksessa tutustaan myös käytännön työkaluihin ja tekoälyn kaupalliseen hyödyntämiseen. Opit ymmärtämään tekoälyn vaikutuksia liiketoimintaan ja markkinointiin, sekä mahdollisuuksiin strategioiden, tuotekehityksen ja asiakassuhteiden näkökulmista. Saat valmiuksia hyödyntää tekoälyä liiketoiminnan kehittämisessä ja asiantuntijatyön tehostamisessa.

Sisältö:

12.1. Työmarkkinoiden megatrendit - johdantopäivä
  • Teknologian nopea kehittyminen, etätyön kasvava merkitys
  • Tiedolla johtaminen, data-analytiikka
  • Vastuullisuus, eettinen johtaminen
  • Oppiva organisaatio
  • Työnantajamielikuva

17.1. Tekoäly teknisestä näkökulmasta
  • Tekoälyn perusteet: koneoppimisen, syväoppimisen ja neuroverkkojen teknologiset taustat, perusperiaatteet ja käyttötarkoitukset
  • AI-ratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen eri toimialoilla
  • Tekoälyn tuomat eettiset haasteet ja ratkaisut vastuulliseen käyttöön
  • Tekoälyyn liittyvä lainsäädäntö ja sen merkitys yrityksille ja yksilöille
19.1. Tekoäly teknisestä näkökulmasta
  • Tutustuminen todellisiin tekoälypohjaisiin projekteihin, joita on toteutettu eri toimialoilla; kuinka tekoälyä on sovellettu käytännössä ja mitkä ovat olleet sen tuomat haasteet ja mahdollisuudet erilaisissa ympäristöissä
  • AI-ratkaisujen tulevaisuuden näkymät: tarkastelemme uusimpia trendejä ja kehityksen suuntia. Kuinka voimme valmistautua muutoksiin ja hyödyntää tekoälyä parhaalla mahdollisella tavalla.
22.1. Tekoäly kaupallisessa ja liiketoimintakontekstissa
  • Miten tekoäly, koneoppiminen ja syväoppiminen vaikuttavat liiketoimintaan, markkinointiin ja kuluttajakäyttäytymiseen
  • Käytännön opastus siitä, miten hyödyntää ja integroida tekoälypohjaisia ratkaisuja yrityksen strategiaan, tuotekehitykseen ja asiakaspalveluun
  • Tekoälyn etiikka ja vastuullisuus: kuinka navigoida tekoälyn eettisissä haasteissa kaupallisessa ympäristössä ja mikä on yrityksen rooli tekoälyn vastuullisessa käytössä
25.1. Tekoäly kaupallisessa ja liiketoimintakontekstissa
  • Case-esimerkit: tutustumme projekteihin, joissa tekoäly on tuonut kilpailuetua ja luonut innovatiivisia ratkaisuja markkinoille
  • Tekoälyn uusimpien trendien tarkastelu ja sen merkitys tulevaisuuden liiketoimintastrategioille

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!

Salesforce Growth oppimisohjelma

Koulutuksen ajankohta: 28.9.2023 - 2.2.2024

Salesforce on yksi maailman johtavista asiakkuudenhallinta- ja pilvipohjaisista CRM-ohjelmistoista. Se on ottanut merkittävää jalansijaa myös Suomen markkinoilla ja kysyntä Salesforce osaamiselle on viimeisten vuosien aikana ollut räjähdysmäistä.

Kokonaisuus pureutuu järjestelmän tekniseen haltuun ottoon administrator-tason sertifiointiin saakka. Ohjelmassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia ja innostavia oppimisen keinoja sekä oivallutetaan osallistujia jatkuvan oppimisen merkityksestä niin yksilön kuin liiketoiminnan kannalta katsottuna. Oppimisohjelmassa kukaan ei jää oppimisen kanssa yksin, vaan osallistujan tukena ovat koko ryhmä sekä pääkouluttaja.

Koulutuskokonaisuuden arvo: 4500 € + alv / hlö

Mahdollisuus suorittaa Salesforce administrator sertifikaatti (sisältyy hintaan)

Kieli: Salesforce admin training in english. Learning trainings in finnish / english depending on the language requirements of the group


Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!
 

Project Management Growth

Koulutuksen ajankohta: 1.11.2023 - 9.2.2024

Koulutuspäivät: 5 kpl

Tämä koulutus tarjoaa osallistujille vahvan perustan projektinhallintaan. Osallistujat oppivat hallitsemaan projektikustannuksia, varmistamaan projektin laadun, tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä sekä tehokkaasti johtamaan projektin sidosryhmiä. Lisäksi he saavat ymmärryksen kestävän kehityksen näkökulmasta projektinhallinnassa.

Koulutus sisältää 5 pvä substanssikoulutusta sekä 3-4h itsenäisiä verkko-opintoja oppimisesta, osaamisen jakamisesta ja tehokkaimmista oppimisen keinoista. 

Sisältö:

1.11 Aloitustapaaminen
9.11. Johdanto projekteihin ja projektien hallintaan
10.11. Projektin kustannusten laadun ja riskien hallinta
13.11. Projektin laadunhallinta
17.11. Projektin sidosryhmien hallinta
29.11. Kestävän kehityksen projektinhallintamalli
9.2.2024 Päätöstapaaminen
Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!

Data Growth

Koulutuksen ajankohta: 1.11.2023 - 12.2.2024

Koulutuspäivät: 5 kpl

Tämä koulutus antaa valmiudet monipuoliseen analytiikkatyöhön organisaatiossa. Osallistujat oppivat ymmärtämään analytiikan roolin organisaation johtamisessa, luomaan mittaristoja, käyttämään SQL-kyselykieltä, visualisoimaan ja raportoimaan dataa, hyödyntämään Power BI -alustaa raporttien luomiseen, suorittamaan datan mallinnusta analytiikkatarkoituksiin, ja ymmärtämään pilvipohjaisten tietovarastojen toiminnan.

Koulutus sisältää 5 pvä substanssikoulutusta sekä 3-4h itsenäisiä verkko-opintoja oppimisesta, osaamisen jakamisesta ja tehokkaimmista oppimisen keinoista. 

Sisältö:

1.11. Aloitustapaaminen
7.11. Mittarit
23.11. SQL
5.12. PowerBI 1/2: datan raportointi ja visualisointi
11.12. PowerBI 2/2
9.1. Snowflake
12.2. Päätöstapaaminen
Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!

Future CMO Growth

Koulutuksen ajankohta: 1.11.2023 - 12.2.2024

Toteutustapa: live + online

Koulutuspäivät: 

 • 3 x 3pv mittaista koulutuspäivää markkinoinnin ajankohtaisista teemoista
 • 3 x 2-3h aamupäivän mittaisia työpajoja johtamisesta, johtoryhmätyöskentelystä ja oppimisen mahdollistamisesta
 • Aloitus- ja päätöstilaisuudet, kesto max 2h / tilaisuus

Koulutusohjelma kattaa olennaiset osa-alueet, jotka auttavat sinua navigoimaan nykypäivän nopeasti muuttuvassa markkinoinnin maisemassa ja menestymään vaativassa johtoryhmän roolissa. Yhdistämme perinteisen strategisen osaamisen uuden aikakauden vaatimuksiin, kuten tekoälyn hyödyntämiseen ja vastuullisuuden painottamiseen.

Ohjelman aikana saat paitsi syvällistä tietoa ja käytännön työkaluja markkinoinnin eri osa-alueilta, myös mahdollisuuden verkostoitua ja oppia vertaisiltasi, jotka jakavat saman kiinnostuksen markkinoinnin johtamiseen. Yhdessä rakennamme ymmärrystä siitä, miten markkinointi voi olla voimakas strateginen työkalu organisaatiosi menestyksen tukemisessa. 

Kenelle ohjelma sopii? Jos olet toiminut joko markkinoinnin asiantuntija- tai johtotehtävissä ja haluat varmistaa ajantasaisen osaamisen, sekä vahvistaa kyvykkyyttäsi toimia osana yrityksen johtoryhmää, tämä ohjelma on sinulle!

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!

AI Growth

Koulutuksen ajankohta: Koulutus alkaa: 8.12.2023

AI Growth -ohjelma on suunnattu henkilöille, joita kiinnostaa tekoälyn hyödyntäminen laaja-alaisesti organisaation erilaisissa tehtävissä. 

Koulutuksen kautta ymmärrät mitä mahdollisuuksia tekoäly tuo organisaatioille ja mitä tekoälyvalmiuden rakentaminen vaatii niin toiminnan, työkalujen kuin asenteen ja oppimisen näkökulmasta. 

Sisältö: Kouluspäivien tarkka sisältö päivittyy.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä!

Pian alkavia koulutuskokonaisuuksia

Yksilöllisesti räätälöitävien koulutuksien lisäksi, voit myös ilmoittautua suoraan pian alkaviin koulutuskokonaisuuksiin.

12.1.2024.-25.1.2024  Työelämän megatrendit

Koulutus pureutuu työelämän ajankohtaisiin megatrendeihin, jotka ohjaavat käynnissä olevaa muutosta ja tulevaisuuttamme.

Lue lisää

1.11.2023-9.2.2024  Project Management Growth

Tämä koulutus tarjoaa osallistujille vahvan perustan projektinhallintaan, projektikustannuksien hallitsemiseen, projektin laadun tunnistamiseen sekä riskien tehokkaaseen analysointiin.

Lue lisää

1.11.2023-12.2.2024  Data Growth

Data Growthin kautta saat valmiudet monipuoliseen analytiikkatyöhön organisaatiossa. Tämä sisältää mm. mittaristojen ymmärtämistä, SQL- ja PowerBI -kokonaisuuksia ja datan analysointia ja visualisointia.

Lue lisää

17.1.2024-4.6.2024  Future CMO Growth

Tämä ainutlaatuinen ohjelma on suunniteltu erityisesti sinulle, joka toimit johtoryhmässä tai olet tähtäämässä sinne, ja haluat vahvistaa markkinoinnin strategista osaamistasi sekä luovaa ajatteluasi.

Lue lisää

8.12.2023 ->  AI Growth

Kiinnostaako sinua miten tekoälyä voidaan hyödyntää osana organisaation toimintaa? 

Lue lisää

Kuinka aloitat muutosturvakoulutuksen?

1. 

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-palveluihin 60 päivän sisällä irtisanomispäivästäsi. Pyydä myös TE-palveluilta muutosturvakoulutustasi koskeva päätös.

2. 

Ota yhteyttä meihin ja keskustele asiantuntijamme kanssa vaihtoehdoista, jotka voisivat sopia sinulle parhaiten. Me Sarasella räätälöimme muutosturvakoulutuksen sinulle aina henkilökohtaisesti. Keskusteluiden jälkeen asiantuntijamme koostaa sinulle koulutuskokonaisuuden, jonka voit sisällyttää omaan työllistymissuunnitelmaasi. 

3.

Ota yhteyttä TE-palveluiden yhteyshenkilöösi ja sovi hänen kanssaan koulutuksen hankinnasta. Paikallinen ELY-keskus hankkii sinulle koulutuksen. Tämän jälkeen pääset aloittamaan oman koulutuspolkusi Sarasella.

Etsitkö itsellesi sopivaa muutosturvakoulutusta?

Haluatko tietää enemmän muutosturvakoulutusten tarjoamista mahdollisuuksista? Täytä oheinen lomake, olemme sinuun pikimmiten yhteydessä.

 
Edustatko yritystä? Saana auttaa erilaisissa muutosturvakoulutuskysymyksissä. 
Saana_Corino_640x640

Saana Corino
Business Manager
050 566 8850
saana.corino@saranen.fi

800

osallistujaa vuosittain Sarasen muutospalveluissa

50%

palvelumme osallistujista ottaa seuraavan askeleen urallaan ensimmäisen 6 kk aikana

4,8 / 5

valmentajapalautteen keskiarvo

Oltuani niin pitkään samassa työssä ja miettimättä työnhakua, oli Sarasen uravalmennus ehdottomasti hyödyllinen. Ilman uravalmennusta en olisi tiennyt miten lähestyä työnhakua. Hyvä että lähdin mukaan!

Uravalmennuksen osallistuja
Lue lisää täältä!

Aluksi kävimme läpi uraani ja pohdimme sen tuomia mahdollisuuksia. Pandemia ja sen aiheuttama työttömyys aiheuttivat minulle alavireisyyttä, mutta valmentajani auttoi minua onnistuneesti näkemään oman potentiaalini. Tärkeintä on löytää itselleen keskustelukumppani, jonka kanssa voi pohtia, mitä kannattaa tehdä.

Uravalmennuksen osallistuja
Lue lisää täältä!

Sain valmennuksesta paljon itseluottamusta, ja uravalmentaja opetti minut nostamaan parhaat puoleni esille. Hänen ammattimainen ja kannustava ote olivat juuri se, mitä kaipasin irtisanomisilmoituksen jälkeen. Hän antoi minulle suunnattomasti voimia ja energiaa, jotta pystyin käsittelemään pettymykseni irtisanomisesta ja suuntaamaan katseeni eteenpäin uralla.

Uravalmennuksen osallistuja
Lue lisää täältä!

Usein kysytyt kysymykset

Mikä muutosturva on ja mitä se pitää sisällään?

Laajennettu muutosturva koostuu yhden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvarahasta sekä kahden kuukauden palkkaa vastaavasta muutosturvakoulutuksesta. Sarasen kautta otetun muutosturvakoulutuksen sisältö suunnitellaan aina yhdessä Sarasen asiantuntijan kanssa. Lisäksi henkilö on oikeutettu pidennettyyn työllistymisvapaaseen, joka on 5, 15 tai 25 päivää.

Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa koulutusta, joka edistää irtisanotun henkilön nopeaa uudelleentyöllistymistä. Koulutuksen tulee ensisijaisesti vastata irtisanotun henkilön tavoitteita ja toiveita. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on irtisanotulle työntekijälle vapaaehtoista.

Lisää tietoa muutosturvasta löydät blogistamme ja Työllisyysrahaston sivuilta

Mitä muutosturvakoulutus sinulle maksaa?

Muutosturvakoulutus on sinulle maksutonta. Koulutus on verovapaata etua. Muutosturvaraha haetaan Kelasta tai työttömyyskassasta. 

Kuinka pitkä muutosturvakoulutus on?

Muutosturvakoulutuksen kesto on enintään kuusi kuukautta. Lopullinen aikataulu ja koulutuskokonaisuus määräytyy aina yksilöllisesti.

Aloittaaksesi muutosturvakoulutuksen, muistathan ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin 60 päivän sisällä irtisanomispäivästäsi. Pyydä samalla myös TE-palveluilta muutosturvakoulutustasi koskeva päätös.

Jäikö kysyttävää?

Autamme mielellämme sinua askarruttavissa kysymyksissä.

Ota yhteyttä