16.06.2021 — Muutospalvelut yrityskokemukset

TietoEVRY: Muutostilanteessa ratkaisee yksilöiden tukeminen ja sujuva yhteistyö

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Sopeuttamistilanteet ovat aina haastavia tilanteita, jotka vaikuttavat laajasti yrityksen toimintaan. Kaikkien osapuolten kannalta olennaista on, että sopeuttamistilanne viedään läpi yksilöä kunnioittaen ja sekä yrityksen että yksilön katseita eteenpäin suunnaten. TietoEVRYn ja Sarasen pitkään jatkunut ja sujuvaksi muotoutunut kumppanuus on mahdollistanut henkilöiden yksilöllisen etenemisen urallaan tilanteissa, joissa yrityksen on pitänyt sopeuttaa toimintaansa.

TietoEVRY on digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yritys, joka palvelee sekä yksityisen- että julkisen sektorin asiakkaita. TietoEVRYllä halutaan pitää kiinni henkilökunnasta ja osaajista, mutta yritys on tästä huolimatta joutunut kohtaamaan hankalia tilanteita, joissa toimintaa on pitänyt sopeuttaa ja henkilöitä irtisanoa.

”Erinäisistä syistä, kuten osaamismurroksesta ja erittäin kilpaillun toimialan muutoksista johtuen kohtaamme ajoittain hetkiä, jolloin toimintaamme on pakko tehostaa. Intresseissämme ei tietenkään milloinkaan ole irtisanoa ketään, mutta valitettavasti toimintaamme on pitänyt organisoida uudelleen ja muuttaa vastaamaan jatkuvasti muuttuvia osaamistarpeita”, kertoo TietoEVRYn Head of HR Operations Finland Kaj Dahlström.

Vaikka muutostarve lähtee liiketoiminnasta, muutoksen keskellä on aina ihminen. Tilanteissa, joissa ihmisiä joudutaan irtisanomaan, työsuhteen päättyminen vaikuttaa jokaiseen eri tavalla. Onkin tärkeää, että muutos hoidetaan mahdollisimman hyvin, ja sopeuttamistilanteissa lähtevien yksilöiden kannalta tärkeää on, että heitä autetaan yksilöinä ja heille tarjotaan monenlaista tukea seuraavan askeleen löytämiseksi.“Haluamme TietoEVRYllä hoitaa kaikki työsuhteen elinkaaren vaiheet niin hyvin kuin mahdollista. Hankalasta sopeuttamistilanteesta huolimatta työntekijöille tarjotaan parhaat mahdolliset työkalut ja vaihtoehdot eteenpäin pääsemiseen. Ajattelemme, että on erittäin tärkeää, että irtisanominenkin tehdään yksilöä kunnioittaen, näin myös yksilön oma mielikuva irtisanomisesta ja meistä työnantajana on positiivisempi”, Dahlström kertoo.

Kun henkilö kokee, että heistä huolehditaan myös irtisanomistilanteessa, yrityksen maine vastuullisena työnantajana säilyy.

“Koemme, että paras tuki, jonka voimme tilanteessa antaa on johtaa lähteviä työntekijöitä uralla eteenpäin ja tukea heitä uudelleentyöllistymisessä. Hyvin läpiviedyn muutoksen kautta myös jäävillä työntekijöillä on kuva siitä, että tällaisissakin tilanteissa me työnantajayrityksenä panostamme ja tuemme työntekijöitä”, Dahlström jatkaa.

 

 

Saumaton yhteistyö auttaa sopeuttamistilanteessa

TietoEVRYn etsiessä yhteistyökumppania viemään onnistuneesti läpi sopeuttamistilanteita ja auttamaan osaajia ottamaan uuden ura-askeleen, alkoi TietoEVRYn yhteistyö Sarasen kanssa.

Nyt jo usean vuoden kestänyt kumppanuus rakentuu Dahlströmin mukaan asiantuntevalle ja saumattomalle yhteistyölle. Saranen auttaa viemään vastuullisesti läpi niin pienet kuin suuretkin muutokset. Sarasen palvelun lähtökohtana on sekä yksilö- että työelämälähtöisyys; palvelun avulla lähteviä henkilöitä halutaan auttaa uudelle uralle lähtemällä liikkeelle yksilöiden omista uratavoitteista sekä uudistamalla yksilöiden osaamista vastaamaan tämän päivän osaamistarpeita. Vuonna 2020 Saranen valmensi yli 2300 henkilöä etenemään työurallaan ja heistä 82 % löysi valmennuksen avulla uuden ura-askeleen kuuden kuukauden aikana.

”Sarasella on ollut töissä asiantuntijoita, joiden kanssa on ensinnäkin ollut helppo tehdä yhteistyötä. Lisäksi he ovat ymmärtäneet tarpeemme. Yhteistyömme on saumatonta ja olemme TietoEVRYllä kokeneet tulevamme paitsi kuulluiksi, myös ajatuksemme sopeuttamistilanteiden läpiviemisestä menevät yksiin ja olemme puhuneet samaa kieltä heti alusta alkaen”, Dahlström kertoo.

Sarasen valmennuksen alkuvaiheessa yksilöiden osaaminen ja tavoitteet kartoitetaan. Tämän jälkeen mietitään millainen valmennussisältö ja koulutus tukee parhaiten juuri kyseistä yksilöä. Henkilöstä riippuen valmennuksen tavoitteena voi olla uuden työn hakeminen, opiskelu, alanvaihto, yrittäjyys tai esimerkiksi eläkkeelle siirtyminen.

“Nyt Sarasella tunnetaan, millaisia työntekijämme ovat ja osataan auttaa juuri heitä eteenpäin. Koska yhteistyömme on toiminut todella hyvin, välillemme on rakentunut pitkäaikainen kumppanuus”, Dahlström jatkaa.

Tavoitteena löytää uusi ura-askel

Sarasen asiantuntijoiden avustuksella TietoEVRY on mahdollistanut jo monen lähtevän yksilön ura-askeleen. Sarasella kumppanuus rakentuu ketterästi kehittyvälle ja jatkuvalle yhteistyölle.

”Olemme yhdessä Sarasen asiantuntijoiden kanssa rakentaneet hyvän prosessin. Kun kohtaamme tilanteen, jossa joudumme sopeuttamaan toimintaamme ja irtisanomaan henkilöstöämme, tiedämme, että kokonaisuus toimii sekä meidän että yksilöiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla”, Dahlström kertoo. “On ollut tärkeää, että meillä ja kumppanillamme on näissä tilanteissa käytössä toimintamallit, jotka helpottavat työtämme HR-yksikössä.”

Dahlström pitää muutostilanteiden onnistumisen merkkinä paitsi Sarasen kanssa tehdyn yhteistyön sujuvuutta myös sitä, että lopputuloksena – kun sopeuttamistilanteita tulee eteen – mahdollisimman moni lähtevistä yksilöistä löytää itselleen uuden uran.

”Tavoitteenamme on ensisijaisesti, että mahdollisimman moni muutosturvapalvelun piiriin tuleva työntekijä löytää itselleen uuden uran. Uskomme, että Sarasen palveluita hyödyntämällä yksilöllä on paremmat mahdollisuudet löytää uusi ura-askel mahdollisimman pian irtisanomisen jälkeen”, Dahlström sanoo.

 

Haluatko tutustua osallistujien kokemuksiin uravalmennuksista? Tutustu kokemuksiin täällä.

Jos haluat kuulla lisää siitä, miten voimme auttaa yritystä ja yksilöitä muutostilanteissa, ota rohkeasti yhteyttä tai lue lisää täältä.