20.01.2022 — Muutospalvelut yrityskokemukset

Muutostilanteessa tärkeintä on yksilöllinen tuki ja eteenpäin katsova asenne

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Sopeuttamistilanteet ovat monella tapaa haastavia paikkoja sekä yritykselle että yksilölle. Epävarmuutta työpaikoilla aiheuttaa muun muassa se, että lomautusten tai irtisanomisilmoitusten määrää ei tiedetä etukäteen. Joskus irtisanottujen työntekijöiden työvelvoite jatkuu irtisanomisilmoituksen jälkeenkin ja näissä tilanteissa työn tekeminen voi tuntua äärimmäisen raskaalta ja hankalalta. Onkin tärkeää tehdä kaikkensa, jotta muutostilanteessa voitaisiin suunnata katseet tulevaisuuteen. Yksilöä kunnioittavat neuvottelut ovat avain onnistumiseen.

Eräs sosiaali- ja terveysalalla toimiva yritys otti yhteyttä Sarasen muutospalveluun ja pyysi apua omaan sopeuttamistilanteeseensa. Irtisanotuille toivottiin ulkopuolista tukea sekä irtisanomisilmoituksen käsittelyyn että uuden työpaikan löytymiseen.

”Tutustuin Saraseen tarkemmin suositusten perusteella. Luottamusta herätti suosittelujen lisäksi myös Sarasen isompi toimijuus”, kertoo yrityksen HR-päällikkö. ”Halusimme tarjota irtisanottaville henkilöille henkilökohtaista tukea. Pyrimme takaamaan työskentelyrauhan kaikille ja minimoimaan yt-neuvotteluiden aiheuttamat konfliktit”, perustelee HR-päällikkö päätöstään valita juuri Saranen yhteistyökumppanikseen.

 

Sopeuttamistilanteissa uravalmentajasta on monenlaista apua

Yrityksestä irtisanotut henkilöt olisivat aluksi halunneet keskittyä henkilökohtaiseen työhönsä liittyvään osaamisensa kehittämiseen. Sitä ei valitettavasti voitu järjestää, sillä irtisanottujen työtehtävät olivat keskenään hyvin erilaisia. Koska irtisanottujen toive ei toteutunut, suhtautuivat he aluksi epäillen Sarasen sopeuttamispalveluun. Epäilyksistä huolimatta irtisanotut työntekijät lähtivät mukaan palveluun.

Yrityksen muutospalvelumatkalla mukana kulkenut uravalmentaja Jenni Kuparinen pääsi auttamaan monipuolisesti irtisanottuja työntekijöitä.

”Sosiaali- ja terveysalan yrityksen tapauksessa tärkeintä oli tarjota yksilöllistä palvelua eri elämätilanteissa oleville valmennettaville. Valmennettavillani oli mahdollisuus purkaa pettymystään irtisanomisesta ja minun tehtävänäni oli kuunnella ja auttaa heitä eteenpäin. Heillä oli mahdollisuus käydä läpi vaihtoehtojaan jatkoon ja saada konkreettista tukea oman tavoitteensa edistämiseen. Monen tavoitteena oli uudelleentyöllistyminen ja kuuden kuukauden mittaisen valmennuksen aikana onnistuimmekin kasvattamaan valmennettavieni työnhakutaitoja huimasti”, pohtii Kuparinen.

 

Henkilökohtaisen valmennuksen merkitys

Irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuus päästä purkamaan tuntojaan ja keskustelemaan asiasta valmentajan kanssa rauhoitti huomattavasti työpaikan tunnelmaa. Tämä takasi työrauhan kaikille yrityksen työntekijöille.

”Työnantajan näkökulmasta tilanne hoidettiin hyvin. Tunnelma työpaikalla pysyi rauhallisena, kun irtisanotut saivat valmentajan tuen miettiä tilannettaan rauhassa neuvottelujen ajan. Sarasen sopeuttamispalvelun ansiosta erosimme irtisanottujen työntekijöiden kanssa asiallisissa merkeissä”, kertoo HR-päällikkö. 

Myös irtisanotut kiittelivät uravalmennustaan jälkikäteen. Valmennuksen lopuksi he halusivat jakaa kokemuksensa esihenkilönsä kanssa ja kiittää sopeuttamispalvelusta. Irtisanotut kokivat saaneensa valmennuksesta paljon irti ja arvostivat palvelun henkilökohtaisuutta.

 

Yhteistyö Sarasen kanssa sujui helposti

Yrityksen mukaan yhteistyö Sarasen kanssa sujui hyvin. Uravalmentaja Kuparinen piti aktiivisesti yhteyttä HR-päällikön kanssa ja piti hänet ajan tasalla tilanteesta.

”Vaikka irtisanottujen ryhmä oli melko haastava erilaisista taustoista johtuen, onnistui Sarasen valmentaja työssään erinomaisesti”, HR-päällikkö kertoo. ”Työntekijämme ovat vaativia siitä, kenen kanssa työskentelevät. Jenni sai kuitenkin nopeasti voitettua heidät puolelleen ja rakennettua hienot suhteet jokaiseen heistä.”

Yrityksen HR-päällikön mielestä oli pelkästään positiivista, että prosessin haltuunottaja ja irtisanottujen työntekijöiden kanssa työskentelevä henkilö oli sama: ”Yllätyin jopa siitä, kuinka helposti kaikki lopulta meni. Nyt tuntuu jopa itsestään selvältä, että näinhän sen pitäisikin mennä.”

 

Lue, kuinka Saranen voisi olla teidän apunanne muutostilanteessa! 

Referenssin antaja haluaa pysyä nimettömänä.