29.05.2023 — Koulutusohjelmat yrityskokemukset

RekryKoulutuksen opit kantavat pitkälle

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

SOK:lla työskentelevä Olli Karioja hyppäsi aikoinaan uuteen työhön rekrytoivan koulutuksen kautta ja hyödyntää nyt koulutuksen oppeja omassa työssään.

Kiinnostuksesta aiheen syventymiseen

Nykyään Marketing Automation Leadina työskentelevä Olli Karioja työskenteli aikoinaan isossa teknologiayrityksessä. Hän pääsi tutustumaan työnsä kautta digitaalisen markkinoinnin tehtäviin ja ymmärsi haluavansa toimia näiden parissa jatkossa. Teknologiayrityksellä ei ollut kuitenkaan tarjota Ollille uraa markkinoinnin parissa, joten Ollin piti pohtia mitä tehdä.

Kun Olli kuuli rekrytoivasta koulutusohjelmasta, tuntui se heti hyvältä investoinnilta tulevaisuuteen. Ilman kokemusta ei nimittäin digimarkkinoinnin alan työpaikat tulisi aukeamaan hänelle, vaan markkinointialan ymmärrystä ja kokemusta tulisi hankkia ensin jollain keinoin. Olli haki mukaan avoinna olevaan digimarkkinointiin keskittyvään RekryKoulutukseen ja tuli valituksi mukaan.

Olli muistaa hakuprosessin sujuneen ketterästi osallistujan näkökulmasta katsottuna ja rekrytoiva markkinointikoulutus osoittautui hyväksi. RekryKoulutukseen kuuluvat koulutuspäivät toimivat ikään kuin introna eri aiheisiin, mutta uuden opettelu vaati myös omaa opiskelua ja perehtymistä.

Tutustu rekrytoivien koulutuksen pääsivuihin, joilta löydät aina ajankohtaiset, avoinna olevat RekryKoulutuksemme. 

Rekrykoulutus antoi ajattelun aihetta omiin rekrytointeihin

Olli Kariojan RekryKoulutuskokemuksesta on aikaa jo lähes seitsemän vuotta, mutta Olli muistelee rekrytoivaa koulutusta edelleen lämmöllä. Nykyisin Olli on töissä SOK:lla ja hänen vastuullaan on uusien osaajien rekrytointi. SOK:lle RekryKoulutukset ovat tuttuja ja niiden kautta yritykseen on siirtynyt vuosien varrella useampia henkilöitä. Olli ei ole vielä itse rekrytoinut työntekijöitä RekryKoulutuksen kautta, mutta pitää rekrytointitapaa hyvänä vaihtoehtoisena rekrytoinnin väylänä.

1650615024057Olen suositellut RekryKoulututuksia omille kavereilleni tai jopa rekrykandeilleni, jos olen havainnut heillä olevan mahdollisuuksia työllistyä ohjelman kautta”, kertoo Olli.

 

Olli tietää, että rekrytoivassa koulutuksessa hakijalla täytyy olla oikea profiili haettavaa tehtävää ajatellen. On sekä työnantajan että hakijan etu, että yritykseen haetaan RekryKoulutuksen kautta osaajaa, joka voi aidosti ottaa tehtävän haltuun puolessa vuodessa ja suoriutua tehtävästä itsenäisesti sen jälkeen.

Vaikka Olli ei ole palkannut vielä ketään rekrytoivan koulutuksen kautta, on konsepti vaikuttanut Ollin omiin rekrytointeihin suuresti. Oman kokemuksensa ansiosta Olli on rekrytoinut tiimiinsä junioritekijöitä ja panostanut heidän perehdyttämiseensä erityisen paljon.

”Perehdytys on työläs prosessi ja jos siihen saa apua ulkopuolelta, on se suuri plussa”, mainitsee Olli. RekryKoulutuksen myötä juuri perehdyttämisprosessi helpottuu, kun työhön liittyvän substanssikoulutuken hoitaa joku muu, kuin yritys.

Olli suhtautuu rekrytoiviin koulutuksiin hyvinkin optimistisesti ja voisi jatkossa rekrytoida osaajan tai osaajia sitä kautta.

”Mielestäni rekrytoiva koulutus sopii sellaisille yrityksille, joilla on tarvetta uusille rekrytoinneille ja jotka kokevat, että suoraan rekrytoimalla he eivät välttämättä uusia osaajia saa. RekryKoulutus sopii monenlaisille yrityksille, aina konsulttiyrityksistä asiantuntijayrityksiin”, tiivistää Olli lopuksi mietteensä.

Järjestämme yrityksille sekä räätälöityjä RekryKoulutuksia, että tietyn aihealueen RekryKoulutuksia. Tutustu ohjelmamahdollisuuksiin yrityssivuillamme!