05.09.2023 — Koulutusohjelmat yrityskokemukset

Sarasen rekrytointikoulutus toi Tecinspirelle osaamista ja hyviä mätsejä

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Oululaisella ohjelmistoyritys Tecinspirella ei ole salaisuuksia. Avoimuus, suoruus ja rehellisyys näkyvät esimerkiksi siten, että kun asiakas tilaa ohjelmistokehitystä, hän saa projektiin oikeudet alusta asti ja voi seurata sen kehittymistä reaaliajassa.

Avoimuutta myös arvostetaan.

”Meillä on huippuluokan asiakastyytyväisyys. 97 prosenttia asiakkaistamme suosittelee palveluitamme”, sanoo toimitusjohtaja Teemu Kivioja.

Ajattelutapaa noudatetaan myös yrityksen sisällä, ei vain asiakastoiminnassa, ja asioista aina talouslukuja myöten kommunikoidaan työyhteisössä avoimesti. Kivioja sanoo, että jokainen reilun kymmenen hengen tiimissä saa olla töissä oma itsensä vahvuuksineen ja puutteineen ja kunkin persoonaa kunnioitetaan.

Työporukan tekijöistä neljä on löytynyt Sarasen rekrytoivien koulutusohjelmien kautta. Yhteistyö yritysten välillä alkoi Tecinspiren perustamisvuonna eli 2017, jolloin Sarasen Code Academy- ja Cyber Security Academy -ohjelmista tuli kummastakin yksi kurssilainen rekrytoivaan koulutukseen Tecinspirelle. Sittemmin porukkaan on tullut vielä kaksi työntekijää lisää Code Adacemyn kautta.

teemu”Kaikki he ovat osa ydintiimiämme. Voi siis sanoa, että yhteistyö Sarasen kanssa on ollut oikein hedelmällistä ja tuloksellista.”

 

Saranen skannaa sopivia ehdokkaita

Kiviojalla itsellään on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä ohjelmistoalalla. Aiempaa yrittäjätaustaa hänellä ei ennen Tecinspireä ollut.

Sarasen rekrytoivat koulutusohjelmat tarjosivat Tecinspiren alkuvaiheessa kustannustehokkaan ja riskittömän mallin lähteä kouluttamaan osaajia, kun kasvuyrityksen omat resurssit olivat hyvin rajalliset.

Kivioja sanoo huomanneensa jokaisessa haastattelussa, että Sarasella oli kandidaattien valinnassa tarkkaan kuunneltu Tecinspiren toiveita. Yritys ei ollut niinkään kiinnostunut aiemmista näytöistä tai muodollisesta pätevyydestä, vaan etusijalla olivat innostus, oppimiskyky ja kasvun mahdollisuudet. Osalla tulijoista on ollut taustaa teknologia-alalla, jotkut ovat olleet muunto- tai jatkokouluttautuneita.

”Saranen oli hyvin tehnyt perkaamista juuri meidän tarpeisiimme sopivaksi. Samoin asettamamme teknologiakriteerit ovat toteutuneet.”

Haastattelukierroksen jälkeen Tecinspire on valinnut itselleen sopivimman tekijän, jonka kanssa on solmittu koulutussopimus. Tecinspire on huolehtinut uuden tulokkaan kehityksestä esimerkiksi perusteellisella perehdytyksellä, mentoroinnilla ja koutsaamisellla sekä seurantapalavereilla.

CV:tä tuijottaessa talentti voi mennä ohi

Nykyisin kolme Sarasen kautta rekrytoitua tecinspireläistä työskentelee ohjelmistokehityksen parissa ja yksi myyjänä. Kivioja kehuu heidän sopeutuneen hyvin ja olleen myös kulttuurisesti hyvä mätsi yritykselle.

Tarkoituksena oli alun perinkin löytää nimenomaan pitkäaikaisia ja pysyviä työntekijöitä, eli Tecinspiren tavoite on täyttynyt. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että Saranen on tehnyt taustatyönsä hyvin: osansa on myös sillä, että Tecinspire on ymmärtänyt investoida perusteelliseen perehdytykseen ja jatkokoulutukseen. Kivioja kertoo, että rekrytoivassa koulutuksessa hallinnollinen puoli on kohtalaisen työläs, mutta siihen sijoitettu aika kannattaa.

Joillekuille yrityksille rekrytoivat koulutukset voivat olla hyvä lääke osaajapulan ratkaisemiseksi. Teknologiakeskittymänä tunnetussa Oulussa osaajia on toistaiseksi ollut Tecinspiren tarpeisiin saatavilla. Rekrytoivien koulutusten hyvä puoli on silti se, että vastaan voi tulla ihmisiä, jotka eivät muutoin olisi yrityksen tutkalla – siitäkin huolimatta, että Tecinspiren väki on taustoiltaan ja osaamisiltaan hyvin erilaisia ja ikäjakaumakin on varsin laaja.

”Muille yritykselle antaisinkin vinkin, että jos katsoo vain koulutusmenestystä tai kokemusvuosia, talentteja voi mennä ohi”, Kivioja neuvoo. ”Ja alaa vaihtaville tai haastavissa tilanteissa oleville rekrytointikoulutus voi olla hyvä tilaisuus, vaikka taustalla olisi pitkä ura muissa tehtävissä. Harkita ainakin kannattaa!”