14.01.2019 — Rekrytoiva koulutusohjelma

AnalyticsPro osallistujan kokemus: Jukka Kontulainen

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Toimin Sensoanilla nimikkeellä Business Development Manager. Tehtäviini kuuluu IoT-liiketoiminnan kehittämistä alkaen asiakastarpeiden etsimisestä ja analysoinnista  asiakashankintaan ja tuotteen määrittelyyn asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi.  Pidemmän tähtäimen tavoite on päästä monistamaan tuoteratkaisuja entistä tehokkaammin. Koulutusohjelmassa opittuja taitoja olen päässyt soveltamaan myös ihan konkreettisessa tekemisessä miten antureilla kerättyä tieto esitetään ja raportoidaan pilviympäristössä ja esim. PowerBI:tä käyttäen.

Koulutusohjelma oli hyvä ja monipuolinen paketti

Välillä tuntui että asiaa tuli enemmän kuin ehti omaksua, mutta monipuolisesta kokonaisuudesta löytyi ne itselle keskeiset asiat ja samalla tuli hyvä yleiskuva analytiikasta ja minkälaisista kokonaisuuksista nykyaikaiset pilvipalvelut rakentuvat esimerkiksi juuri IoT-tarpeisiin. Erityisesti jäi mieleen hyvä ryhmähenki ja miten yhdessä opimme asioita. Hyvä henki ei varmasti ollut sattumaa, Sarasen tiimi panosti ja näki vaivaa sen eteen.

Ei tarvitse olla koodari, mutta matemaattiset valmiudet

ja valmius oppia uutta on hyvä olla

Linuxia ei tarvitse osata, Windows-käyttäjänäkin pärjää. Paljon erilaisia softia pääsee asentamaan omalle koneelle ja pilveen, joten etua on jos hiukan tuntee tietokoneympäristöä eikä pelästy komentorivieditoria. Analyytikon pitää ymmärtää mistä data tulee, joten aiemman työkokemuksen myötä tutuiksi tulleet toimialat antavat raameja analytiikan soveltamiseen.

Kurssi on todella intensiivinen ja paljon oppimisesta tapahtuu kurssipäivien ulkopuolella työpaikalla ja omalla ajalla. Niinpä kurssin anti riippuu paljon siitä, mihin itse paneutuu syvällisemmin ja mitä omat työtehtävät edellyttävät.  Riippuen tehtävistä ja omista valmiuksista kurssin myötä voi kehittyä analytiikan erityisosaajaksi tai laaja-alaisempaan rooliin asiakasongelmien ratkojaksi.

Kun pääsee saman tien kokeilemaan ja syventämään oppimaansa, saa itselleen konkreettista osaamista, jolla on saman tien arvoa työmarkkinoilla. Ilman käytännön soveltamista oppiminen jäisi helposti pintapuoliseksi ja unohtuisi nopeasti.

Jukka Kontulainen
Development Manager
Sensoan Oy