18.01.2019 — Rekrytoiva koulutusohjelma

DigiTalentPro osallistujakokemus: Viktor Lehtinen

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Koulutuksen aikaisen harjoittelun jälkeen aloitin vakituisessa tehtävässä digimarkkinoinnin asiantuntijana markkinointitoimisto OSG Agency Oy:ssä. Tehtävä pitää sisällään enimmäkseen mainoskampanjoiden suunnittelua, käynnistämistä, seurantaa ja optimointia erilaisissa mainoskanavissa – pääasiassa Googlen ja Facebookin palveluiden parissa. Käytän aikaani myös asiakkaiden sivustojen tuottaman datan tulkitsemiseen, ja toivon kehittyväni analytiikan parissa vielä paljon pidemmälle. On ollut hyvin avartavaa päästä näkemään läheltä myös muita toimenkuvia omaavien työkavereiden tekemistä markkinoinnin ja viestinnän parissa.

Koulutusohjelma oli sisällöltään hyvin laaja ja kattoi kaikki digitaalisen markkinoinnin olennaiset osa-alueet. Tärkeimmissä aiheissa sukellettiin melko syvään päähän ja muistakin aiheista sai vankat perusteet työelämään mukaan otettavaksi. Ohjelman kouluttajat olivat kaikki käytännön kokemusta omaavia, oman alansa ammattilaisia ja varustettuna ajantasaisella työkokemuksella, vieläpä alan edelläkävijäyrityksistä.

Suosittelen ohjelmaa niin sellaiselle, joka on halukas viemään aikaisempaa markkinoinnin osaamistaan digitaalisempaan suuntaan kuin yhtä lailla sellaiselle, joka haluaa tehdä täyskäännöksen alansa suhteen, kunhan osaa arvostaa tätä kultaakin arvokkaampaa koulutusta ja näkee itsensä tulevaisuudessa jossakin digitaalisen markkinoinnin lukemattomista eri tehtävistä.

Saat erinomaiset eväät koulutuksen jälkeiselle uralle

Koulutuksen tarjoaman viimeisimmän tiedon ja laajan aihekattauksen ansiosta uskon koulutukseen osallistuneiden saavan erinomaiset eväät koulutuksen jälkeiselle uralle – tulevista tehtävistä riippumatta. Uusien oppien avulla on hyvä jatkaa erikoistumista työelämässä haluamaansa suuntaan, ja valittavia polkuja on digitaalisen markkinoinnin saralla varmasti jokaisen mieleen, omasta taustasta riippumatta.

Rekrytoivan koulutusohjelman ehdoton etu on se, että koulutus mahdollistaa jalan saamisen heti oven väliin alan töihin. Palkitsevaa on myös se, että vasta opittuja taitoja pääsee hyödyntämään oikeassa työelämässä jo koulutuksen aikana, eikä vasta koulutuksen päätyttyä. Lisäksi, Saranen Consultingin väki on koko koulutuksen ajan aktiiviisesti koulutettavan tukena kaikissa koulutukseen, harjoittelupaikkaan ja työllistymisviranomaisiin liittyvissä kysymyksissä.

Viktor Lehtinen
Digimarkkinoinnin asiantuntija
OSG Agency Oy