04.12.2019 — Hakijoiden kokemuksia

Varmuutta työnhakuun

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Liisa Vauhkonen osallistui Saranen Consultingin järjestämään outplacement-ohjelmaan, jossa yhdistyi työnhaunvalmennus, henkilökohtainen valmennus sekä substanssikoulutus:

Olihan se tosi hyvä koulutus 10 vuoden työssäolon jälkeen. Opin työnhakemisesta ja omasta itsestäni sekä väylistä löytää kiinnostavia työpaikkoja. Koin myös henkilökohtaiset tapaamiset hyvin positiivisiksi. Ammattilaisen kanssa on hyvä tehdä tulevaisuuden suunnitelmia ja jäsennellä omia ajatuksia. Saa ulkopuolisen, realistisen näkökulman.

Työhaastatteluihin sain myös valtavasti apua. Haastattelukysymysten läpikäynti koulutuspäivissä oli hyvin antoisaa enkä enää jännitä etukäteen työhaastatteluja. Nyt tiedän, miten valmistaudun huolella.

Uutta ammatillista osaamista

Sain monipuolisesti uutta osaamista myös taloushallinnosta, toimistosovelluksista, myynnistä sekä asiakaspalvelusta. Ammatillisten valmennusten avulla onnistuin pääsemään toivomaani jatko-opiskelupaikkaan.

Työnhakuosaamista ammattilaisilta

Suosittelen ehdottomasti vastaavaa palvelua muillekin pitkään samassa työpaikassa olleille. Yhteiskuntamme ja työnhaku ovat muuttuneet todella paljon viimeisten vuosien aikana. Sarasen työnhakuun erikoistuneiden valmentajien avulla saa nopeasti oman työnhaun käyntiin ja tuloksia aikaiseksi.

Liisa Vauhkonen
tradenomi-opiskelija
Rovaniemi