30.11.2022 — Osaamisen uudistaminen yrityskokemukset

Vuorovaikutusvalmennus yhtenäisti toimintatavat

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Fortum halusi edistää yhtenäisiä ajatus- ja vuorovaikutusmalleja eri puolella maailmaa toimiviin voimalaitoksiinsa. Yrityksen tahtotilana oli saada työntekijöiden ja esihenkilöiden välille suora puheyhteys parantamalla ihmisten välistä kommunikaatiota. Sarasen vuorovaikutusvalmennuksen myötä Fortum sai konkreettisia ja kaivattuja työkaluja itselleen.

Oppiva tiimi- ja työyhteisöjen vuorovaikutusvalmennuksista vastaa nykyään Sarasen kumppani Skillcode.
Lue lisää Skillcoden ratkaisuista täältä

Fortum toivoi vuorovaikutusvalmennusta henkilöstölleen

Kaikki lähti liikkeelle vuonna 2019, Fortumin General Manager Mikko Päivärinnan toiveesta. Toiveen taustalla oli halu vakuuttua siitä, että eri puolilla maailmaa työskentelevillä ihmisillä olisi samansuuntainen ajattelumalli asioihin. Ajattelumalli perustuu Fortumin avoimen johtajuuden periaatteisiin ja yrityksen arvoihin. Mikon näkemyksen mukaan tavoite saavutettaisiin vuorovaikutuskoulutuksen avulla. Aihe oli ajankohtainen, sillä Fortum oli aloittanut uusia toimintoja voimalaitoksilla mm. Ruandassa ja Englannissa, eikä voimalaitosten henkilöstö tuntenut vielä toisiaan.

”Mielestäni Fortumin vahvuus maailmanlaajuisestikin on aina ollut tasapuolinen johtamistyyli. Vuonna 2019 olimme kasvaneet uusille alueille ja halusimme järjestää vuorovaikutukseen pohjautuvan koulutuksen. Aihe sopisi kaikille työntekijöille ja vahvistaisi ihmisten välistä kommunikaatiota ja tasa-arvoisuutta”, kuvailee Päivärinta projektin lähtötilannetta.

Tässä vaiheessa Mikko otti yhteyttä meihin ja pyysi apua kokonaisuuden suunnitteluun. Asiantuntijamme Sami Kohonen ja Jarkko Sipilä tarttuivat mielihyvin haasteeseen. Sipilä työskenteli tuolloin vielä Sarasella täysipäiväisesti ja otti vastuulleen projektin suunnittelun. Kohosen oli tarkoitus astua mukaan toteutusvaiheessa ja hän toimi projektissa projektipäällikön roolissa.

”Tämä oli todella mielenkiintoinen projekti. Kävimme Fortumin kanssa paljon keskusteluja siitä, mikä oli heidän toiveensa ja tahtotilansa koulutuksen suhteen. Yhteisen keskustelun myötä tunnistimme tiettyjä edistettäviä asioita ja lähdimme pohtimaan koulutuksen toteutustapaa”, kuvailee Sipilä projektin alkuvaihetta.

Projektin suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä

Yhteiset suunnittelupalaverit ja taustatyö edistyivät vauhdilla ja oli aika varata lentoliput maailmalle, koulutus oli valmis näkemään päivänvalon. Samaan aikaan Korona levisi ympäri maailmaa ja koulutusta olikin lykättävä. Aluksi suunnitelmaa siirrettiin muutama viikko eteenpäin, sitten kuukausia ja lopulta koulutus piti laittaa jäihin määrittelemättömäksi ajaksi.

Kun sitten maailmantilanne helpotti parin vuoden päästä, oli koulutus valmiina ja se tuli enää toteuttaa. Maaliskuussa 2022 projektiryhmä lähtikin maailmalle. Fortumilta lähti Mikko Päivärinnan lisäksi muutama muu kollega ja heidän lisäkseen Sarasen Kohonen ja Sipilä pakkasivat laukkunsa matkaa varten. Korona-aikana Sipilä oli perustanut oman yrityksen. Hän lähti silti mukaan jatkamaan projektia, sillä se haluttiin toteuttaa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Ensimmäinen koulutus järjestettiin Suomessa, Espoossa. Koulutus toimi ikään kuin pilottikoulutuksena ja pohjana muille koulutuksille. Tämän jälkeen oli vuorossa Skotlanti ja Englanti ja viimeisenä koulutus toteutettiin Ruandaan. Koulutettavan henkilöstön määrä oli suunnilleen 150 ja koulutus toteutettiin aina 10–15 hengen ryhmissä. Kukin ryhmistä osallistui vuoron perään kahden päivän koulutukseen.

Vuorovaikutusvalmennus sai hyvän vastaanoton

Vuorovaikutusvalmennuskoulutusten alkaessa Mikko Päivärinta sai yllättyä iloisesti:

”Kyllähän meillä kaikilla oli vähän sellaisia ennakko-odotuksia siitä, miten homma menisi missäkin. Yllätyimme positiivisesti, kuinka hienosti koulutukset sujuivat ja miten hyvin ne otettiin vastaan”.

 Koulutukset sisälsivät luentomaisten puheenvuorojen lisäksi useita käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla henkilöstö pääsi kokeilemaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Päivärinta kehuu Sipilän ja Kohosen keskinäistä dynamiikkaa.

Sami ja Jarkko saivat luokkatilan tunnelman rennoksi ja työntekijät osallistumaan harjoituksiin. Työntekijämme olivat silminnähden tyytyväisiä koulutukseen. Oli selkeästi nähtävillä, kuinka kommunikaatio lähti kahden päivän koulutuspäivien aikana hyvin käyntiin. Käytännönläheiset harjoitukset saivat hyviä tuloksia aikaan. Voimalaitosten henkilöstö ymmärsi mistä on kyse”, kuvailee Päivärinta kokemusta.

Yhdeksi merkittäväksi onnistumistekijäksi Päivärinta nostaa johtajien osallistumisen koulutuksiin. Jaettaessa porukkaa pienempiin ryhmiin, pidettiin huoli siitä, että esihenkilöt jakautuvat tasaisesti niihin. Tasavertainen osallistuminen tehtäviin lisäsi yleistä luottamusta. Kouluttajana toiminut projektipäällikkömme Sami Kohonen huomasi saman.

 

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka vuorovaikutuskoulutus resonoi kaikissa henkilöissä maantieteellisistä, kulttuurillisista ja työroolien eroista huolimatta. Vaikka osallistujien ympäristöt ja tittelit vaihtelivat, oltiin kaikkialla samojen asioiden ja haasteiden äärellä”, summaa Kohonen vuorovaikutuskoulutusten antia.

 

Fortumin mielestä vuorovaikutuskoulutus sopii kaikille

Päivärinta on koulutuskokonaisuuteen erittäin tyytyväinen ja suosittelee koulutusta muillekin yrityksille:

Kyllähän tuo on perustavanlaatuinen tapa lisätä kommunikointia työyhteisössä. Oli työryhmä mikä tahansa, on tärkeää saada kaikki mukaan. Silloin ihmiset viihtyvät ja myös hiljaiset ihmiset pääsevät antamaan mielipiteensä. Työpaikan psykologista turvallisuutta lisää se, ettei tarvitse pelätä, mitä kaveri sanoo”.

 

Kiinnostuitko kokonaisuudesta? Tutustu paremmin osaamisen uudistamisen palveluihimme ja ota yhteyttä sivulta löytyviin yhteyshenkilöihin, autamme sinua mielellämme!