14.04.2020 — Koulutusohjelmat yrityskokemukset

Yhteistyössä modernin HR:n ja rekrytoinnin asialla

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Maailma ja työelämä muuttuvat nopeasti ja HR-funktion on kehityttävä mukana. Asiakkaiden muuttuvat odotukset ja uudet teknologiat ja niiden hyödyntäminen vaativat myös uudenlaista osaamista. Lukuisat yritykset kamppailevat osaajapulan kanssa, sillä valmiita osaajia ei työmarkkinoilta löydy.

Kuten monen HR-johtajan, TietoEVRYn HR-johtajan Hanna Vuorikosken työ on jatkuvaa sopeutumista, uuden omaksumista ja muuttuviin tarpeisiin ratkaisujen hakemista. Liiketoiminnan asettamat kasvutavoitteet, yrityksen toimintakulttuurin kehittäminen, sekä akuutti osaajapula ovat arkipäivää myös hänelle. Siitä syystä Vuorikoski onkin tehnyt Sarasen kanssa yhteistyötä vuosia, jo ennen nykyistä rooliaan. 

“Jokainen yritys painii varmasti kahden asian kanssa: osaajapulan ja sen miten houkutella  parhaat osaajat – mutta myös sen, miten pitää työntekijöiden osaaminen ajan tasalla, kun työelämä muuttuu niin kovaa vauhtia. Kun teknologiat kehittyvät nopeasti, miten yrityksen osaaminen pysyy ajan tasalla?”, Vuorikoski pohtii.

Toimintaympäristö ja maailma ympärillä muuttuvat. Se tarkoittaa, että myös yritysten täytyy muuttua nopeasti ja löytää uusia toimintamalleja. 

“Kukaan ei voi jämähtää paikoilleen. Myös HR:n on kyettävä muuttumaan nopeasti. Kun moni yritys haaveilee samoista osaajista, on yrityksen oltava hereillä siitä, millainen yrityksen toimintakulttuuri on, ja miten varmistetaan se, että osaaja haluaa tulla juuri meille töihin”, Vuorikoski summaa.

 

Kun uusiin työrooleihin ei ole osaajia, Saranen tuottaa heitä koulutusohjelmissa

Yrityksen ja liiketoiminnan muuttuviin rekrytarpeisiin Sarasen rekrytoivat koulutusohjelmat toimivat räätälöitynä ja varsin riskittömänä vaihtoehtona. Ohjelmissa osaajia koulutetaan myös niille aloille, joita vaivaa osaajapula. Rekrytoivat koulutusohjelmat hakevat henkilöitä, jotka haluavat edetä uralla kehittämällä osaamistaan tai oppimalla kokonaan uuden työroolin. Koulutusohjelmassa he pääsevät oppimaan uudessa roolissa työskentelemällä ja kouluttautumalla, ja koulutusohjelman jälkeen heidät voidaan rekrytoida kyseiseen yritykseen.

“Nykyään on sellaisia rooleja, esimerkiksi data-analytiikan ja pilvipalveluiden alueella, joihin on vaikea löytää suoraan rekrytoitavia henkilöitä. Valmiita osaajia ei ole, joten me olemme tukemassa yrityksiä kouluttamalla osaajia näille alueille”, Paavo Saranen, Sarasen myyntijohtaja, kertoo.

Vuorikoski tuntee rekrytoivan koulutusohjelman konseptin pitkän yhteistyön vuoksi todella hyvin.

“Yrityksen ja HR:n kannalta kaikkein hienointa on se, että voimme auttaa ihmisiä löytämään sen todellisen unelmien työpaikan. Koulutusohjelmassa pystymme löytämään ne ihmiset, joilla on aidosti motivaatiota kasvattaa omaa osaamistaan”, Vuorikoski kertoo.

Samaan aikaan rekrytoivalle yritykselle riski ei kuitenkaan ole kovin suuri, sillä rekrytoinnin hetkellä tekijä on jo tuttu. Työntekijä nimittäin rekrytoidaan vasta puolen vuoden koulutusohjelman jälkeen, jonka aikana hän on jo ollut mukana yrityksen projekteissa ja työyhteisössä. Tällöin molemmat osapuolet ovat jo saaneet käsityksen henkilön ja yrityksen yhteensopivuudesta.

“Tämän tyyppisiä onnistumisia on ollut muun muassa Sarasen kanssa yhteistyössä toteutettu Pilviakatemia. On ollut huikeaa katsoa, kun ihminen tulee koulutusohjelmaan ilman mitään teknistä kokemusta ja osaamista – ja on tällä hetkellä kysytyin ja halutuin tekijä työmarkkinoilla”, Vuorikoski kuvailee.

Yhteistyö on muokannut myös Sarasen palveluita vastaamaan yritysten tarpeita entistäkin paremmin

Pitkän yhteistyön etu on Paavo Sarasen mukaan näkynyt myös siinä, että se on muokannut myös Sarasen omaa toimintaa.

“Hanna on pystynyt haastamaan meitä yrityksenä ihan uusiin asioihin. Hän tuntee meidän toimintamme niin hyvin, että hän pystyy tuomaan uusia näkökulmia meille niin HR-skenestä ja siitä, missä me voisimme yrityksiä auttaa. Yhteistyö on haastanut meitä positiivisesti eteenpäin palveluiden kehittämisessä.”

Pitkä yhteinen historia ja yhteistyö ovat luoneet vankan pohjan luottamukselle. Haasteet ymmärretään puolin jos toisin syvemmin.

“Hienointa yhteistyössämme on ollut, että aina löytyy tapa ratkaista haaste – oli se mikä tahansa. Parasta on, kun löytää kumppanin, jonka kanssa pystyy tekemään mahdottomasta mahdollista”, Vuorikoski kiteyttää.


Lue lisää rekrytoivista koulutusohjelmista täältä!