Reskilling & Upskilling 

Osaamisen uudistamisen avulla yritys sijoittaa tulevaisuuteen! 

 

Osaamisen uudistaminen on muutakin kuin kouluttamista tai henkilöstön osaamisen ja työelämätaitojen kehittämistä. Sillä vaikutetaan ennen kaikkea oppimiskulttuuriin ja sen toimintatapoihin. 

Kun uudistuminen kumpuaa yrityksen strategiasta ja visiosta, on henkilöstönkin mahdollista suunnata kohti parempia tuloksia.   

Uudistumalla yritys pysyy mukana kilpailussa ja on halutessaan askeleen edellä kilpailijoitansa.   

Haluamme auttaa yrityksiä uudistumaan. Voimme tarjota kevyitä ratkaisuja, tai lähteä mukaan kuuden kuukauden uudistumismatkalle; miten yritys vain haluaa. Tutustu vaihtoehtoihin tai ota suoraan yhteyttä meihin!  

 

Upskilling-ohjelmat

Data-analytiikkaan liittyvä osaaminen on ensiarvoisen tärkeää asiantuntijayrityksissä. Panostamalla nykyhenkilöstön osaamisen kehittämiseen, voit välttyä ulkopuolisen rekrytoinnin tarpeelta. 

Kolmen kuukauden pituinen data-analytiikkaan keskittyvä upskilling-ohjelmamme sopii työntekijöille, joiden on hyvä syventää data-analytiikka- ja power BI-osaamistaan. Näitä henkilöitä ovat esimerkiksi liiketoimintajohdon, HR:n ja taloushallinnon rooleissa toimivat henkilöt. Ohjelma on suunniteltu toteutettavaksi joustavasti työn ohessa. Osallistujalta ohjelma vaatii neljän työpäivän verran aikatauluihin sidottuja opiskelupäiviä, muuten opinnot suoritetaan ajasta ja paikasta riippumattomina opintoina virtuaalisessa oppimisympäristössä.

Ohjelma alkaa: 29.3. (ilmoittautuminen 19.3. mennessä).
Ohjelman kesto: 3kk, josta valmentavia online-opintoja 8 x 3h. Muu aika itseopiskelua virtuaalisessa oppimisympäristössä.
Hinta: 3500€/hlö + alv 

Tutustu tarkemmin ohjelmaan!

Työpajat

Organisaatioiden johto ja esihenkilöt toimivat suunnannäyttäjinä osaamisen uudistamisessa. Suunnan näyttäminen on kuitenkin vaikeaa, jos suunta ei ole itsellekään selvä.  

Inspiraatiopuheenvuoron ja työpajan avulla oivallat, miten työn murros sekä työelämän muuttuvat trendit vaikuttavat liiketoimintaan, työyhteisöön ja yksilöihin. Kuulet, mikä merkitys työantajamielikuvalla ja työntekijäkokemuksella on yritystoimintaan ja mitä vaatimuksia jatkuva muutos asettaa osaamiselle.  

Kahden tunnin mittaisen interaktiivinen asiantuntijapuheenvuoro toimii erinomaisesti esimerkiksi johtoryhmän strategia- tai suunnittelupäivän alkupuheenvuorona ja ajattelun herättäjänä.   

Hinta: 2500 -3500 € + alv 

Ota yhteyttä Marjoon ja sovi tarkemmin yksityiskohdista!  

Puhutaanko yrityksessänne osaamisen nykytilasta ja sen uudistamisesta? Kiinnostaako aihe, mutta liikkeellelähtö kangertelee ja ensiaskeleiden ottaminen on hankalaa? 

Kaipaisitteko näkemystä ja inspiraatiota osaamisen uudistamiseen? Reskillingin keinot -työpajassa kerromme pioneeriyrityksistä, jotka ovat onnistuneet jalkauttamaan osaamisen uudistamisen strategian arkeensa. Työpajassa saatte myös tietää, millä keinoin ja millä tuloksilla muut yritykset ovat rakentaneet tulevaisuuttaan. 

Reskillingin keinot -työpaja keskittyy tarkastelemaan, miten yritys voi sisäisesti uudistaa osaamistaan yksilö- työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Työpajan avulla organisaatio oppii tunnistamaan omat uudistumisen tarpeensa ja toisaalta kartoittamaan jo olemassa olevat ratkaisunsa.  

HR:lle ja liiketoimintajohdolle suunnatussa kahden tunnin pituisessa työpajassa asiakkaalle piirtyy kokonaiskuva oman yrityksensä nykytilasta. Samalla osallistujat tutustuvat tämän hetken osaamisen uudistamisen ratkaisuihin. 

Hinta: 3200 € + alv  

Ota yhteyttä Marjoon ja sovi tarkemmin yksityiskohdista!  

 

Osa yrityksistä on ottanut jo ensiaskeleensa osaamisen uudistamisen tiellä ja kaipaa inspiraation sijaan konkretiaa.  

Osaamiskartta -työpaja on tarkoitettu organisaatioiden HR-henkilöille ja kaikille esihenkilöille. Työpajan pituus on kaksi tuntia. Työpajan aikana kartoitetaan organisaatiossa oleva nykyosaaminen ja pohditaan, minkälaista osaamista tullaan tarvitsemaan lähivuosina. Organisaatiolle piirtyy selkeä ymmärrys siitä, minkälaisista rooleista on mahdollista kasvattaa osaajia kasvavan kysynnän rooleihin.  

Hinta: 4200 € + alv 

Ota yhteyttä Marjoon ja sovi tarkemmin yksityiskohdista!  

 

All inclusive -palvelut

Tarjoamme yrityksille ja organisaatioille myös ”avaimet käteen”-tyyppistä, kokonaisvaltaista palvelua, jonka avulla voidaan pureutua syvälle osaamisen uudistamisen maailmaan ja täten myös saada vaikuttavia tuloksia.  

Kokonaisvaltainen ratkaisu voidaan toteuttaa monellakin eri tavoilla. Toteutettava kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan aina yrityksen tarpeet edellä. 

Tässä webinaarissa pääset tutustumaan kahden edelläkävijäyrityksen ajatuksiin liiketoimintalähtöisestä osaamisen uudelleensuuntaamisesta yrityksen sisällä. 

Ota yhteyttä ja kerro meille miten voimme auttaa.

Ota yhteyttä

Jätä viesti