Osaamisen uudistaminen

Autamme yritystäsi menestymään osaamistarpeiden muutoksessa. 

Mitä on osaamisen uudistaminen?

Työympäristö, työnteon tavat ja maailma ympärillämme muuttuvat kiihtyvällä vauhdilla. Telämän jatkuvat muutokset näkyvät yritysten ja yksilöiden tarpeena uudistua ja oppia uusia taitoja, jotka vastaavat muuttuvia osaamistarpeita. 

Osaamisen uudistamisessa rakennamme yksilöille, tiimeille sekä koko yritykseen kyvykkyyksiäjotka mahdollistavat menestymisen muuttuvassa työelämässä.   

Meillä vaikuttava osaamisen uudistaminen rakentuu kolmelle tukijalalle 

1) yksilön ymmärryomasta osaamisesta, motivaatiosta ja toimijuudesta, 2) ymmärrys työelämän, työnteon, roolien ja osaamisen muutostarpeesta niin työelämässä kuin yrityksen sisällä3) vaikuttavat toimenpiteet ja niiden johtaminen. 

Ota yhteyttä

kehityskeskustelu osaamisen uudistamisesta

Näin autamme osaamisen uudistamisessa 

Rakennamme osaamisen uudistamisessa asiakkaillemme keinoja, työkaluja ja jaamme asiantuntijuuttamme osaamisen johtamiseen: 

  • Asiantuntijaosaamisen uudistaminen ja päivittäminen 
  • Muutoskyvykkyyden, oppimiskyvyn ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen 
  • Yksilöiden tukeminen muutoksessa 
  • Esimiestenjohdon ja tiiminvetäjien sekä yksilöiden tukeminen muutoksessa 
  • Kumppanuus strategisen tason muutoksiin ja osaamisen uudistamisen konseptointi  

Autamme uudistamaan osaamista niin, että samalla luodaan kilpailukykyä ja parannetaan työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota ja rakennetaan yksilöiden ja yritysten muutoskyvykkyyttäAsiantuntijaosaamisen kehittämisen lisäksi osaamisen uudistamisella voidaan kehittää vahvempaa jatkuvan oppimisen ja kasvun kulttuuria. 

Uskomme, että löydämme ratkaisut muutokseen parhaiten yhdessä tekemällä – keskustellen ja kehittäen. Yhdistämme palvelukokonaisuuksissa asiakas- ja kumppaniverkostomme kokemukset, laaja-alaisen työmarkkinaymmärryksen, osaamisen johtamisen asiantuntijuuden, vaikuttavuuden mittarit sekä rakennamme ratkaisut erilaisiin osaamisen uudistamisen tilanteisiin. 

Osaamisen uudistamisessa tarjoamme yrityksille tukea niin yksilö-, tiimi- kuin yritystasolla. 

  • Uuden asiantuntijaosaamisen ohjelmat ja koulutukset räätälöidysti tiimeille ja yrityksille tukemaan tulevaisuuden kilpailukykyä
  • Uudistuvan asiantuntijan -diplomikoulutus
  • Työyhteisön vuorovaikutuksen valmennuskokonaisuudet
  • Esimiesten ja johdon valmennukset ja sparraukset muuttuvaan työelämään ja osaamismurrokseen liittyen
  • Uudet ajatukset, oivallukset ja näkemykset asiantuntijoidemme puheenvuoroista

 

Yksilöille

Oivallutamme yksilöitä heidän osaamisestaan, motivaatiostaan ja mahdollisuuksistaan. Kirkastamme yhdessä oikean suunnan, ja annamme ideoita oman osaamisen kehittämiseen ja kasvattamiseen koulutus- ja valmennuskokonaisuuksien avulla. Tuemme työelämätaitojen, kuten resilienssin, itsensä johtamisen ja jatkuvan oppimisen kehittämisessä.  

Valmennustemme avulla yksilöt vahvistavat taitoja, jotka auttavat heitä onnistumaan myös tulevaisuuden muutoksissa. 

Tiimeille

Kasvatamme tiimien ymmärrystä työelämän ja roolien muutoksesta. Toteutamme uudelleenkoulutusohjelmia, joiden avulla voidaan ottaa isojakin harppauksia roolien muutosten vaatimaan suuntaan. Ohjelmissa yhdistyvät henkilökohtainen oppimisen tukeminen sekä ammatillisen osaamisen ja työelämätaitojen valmennukset.

Autamme myös rakentamaan uudenlaisia oppimisen toimintatapoja, kehittämään vuorovaikutusta ja luomaan uudenlaisia yhteistyön malleja.

Yrityksille 

Autamme yrityksen johtoa oivaltamaan työelämän ja työmarkkinan muutoksia sekä niiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Pidämme yhteisiä työpajoja, joissa kirkastamme yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä osaamisalueita ja rooleja sekä pohdimme yhdessä keinoja niiden johtamiseen.  

Uskomme yhdessä tekemiseen, ja haluamme olla johdon kumppani työelämän muutoksessa ja osaamismurroksessa!