Osaamisen uudistaminen 

Pysy kilpailukykyisenä johtamalla ja kasvattamalla nykyisten tekijöidesi uudistumiskykyä.

Haluatko tekijöiden ja taitojen kohtaavan jatkossakin?

Yritysten ja organisaatioiden tärkein kilpailukyky piilee työntekijöiden osaamisessa.  Henkilöstön nykyosaaminen määrittää tämän hetken kilpailukyvyn laajuuden. Organisaation uudistumiskyvykkyys taas määrittää sen, kuinka paljon kilpailukyky voi kasvaa tulevaisuudessa. 

Haastamme yrityksesi uudistumaan. Meidän avullamme voit ratkaista nykytyöelämän haasteita, ylläpitää liiketoiminnan kilpailukykyä ja rakentaa rohkeasti tulevaisuuden työelämää.

 


Uudistu kanssamme! Jätä yhteydenottopyyntö tästä.

Näin rakennamme uudistumiskyvykkyyttä kanssanne.

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan omat tarpeensa ja löytämään ratkaisut, joiden avulla asiakkaan liiketoiminta menestyy. Rakennamme uudistumisen ratkaisut aina organisaation ja liiketoiminnan lähtökohdista käsin. Joskus tarvitaan erilaisia kokeiluja ja pilotteja, toisinaan taas kokonaisvaltaisempia malleja. Kaikkien palveluidemme takana on murroksessa oleva työelämä. Olemme sen asiantuntijoita ja meillä on siihen tarjolla monia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

 

lamppu_mini_icon

1. Kasvata erityis- ja asiantuntijaosaamista reskillingin avulla

Reskillingiä eli osaamisen uudistamista tarvitaan erityisesti silloin, kun henkilöstön osaaminen ei vastaa tulevaisuuden osaamistarpeita. Sen avulla voidaan välttää tarpeettomat luopumiset ja kasvattaa nykyhenkilöstöä organisaation sisällä uusiin rooleihin. Reskillingin avulla nykyhenkilöstöä kasvatetaan uusiin tehtäviin hyödyntämällä mestari-kisälli-ajattelua. 

...lue lisää

Kohti reskillingiä – työpajasarja auttaa organisaatiota osaamisen johtamisen ja uudistumisen käyttöönotossa. Työpajojen aiheina on mm. yleinen ymmärrys reskillingistä, sekä työntekijöiden sitouttaminen, henkilöstön oppimistarpeiden tunnistaminen ja sen pohjalta luotu oppimispolku. 

Toisena vaihtoehtona tarjoamme ”All Inclusive” -reskillingiä, jonka avulla sitoutetaan osaajat yritykseen ja vältetään osaajista luopuminen. Palvelun kesto on 6kk, josta noin 20 % käytetään opiskeluun. Opiskelupäivien sisältö koostuu substanssikoulutuksen lisäksi työelämätaitokoulutuksesta. 

tue työelämätaitoja ja muutoskykyä

2. Luomme työyhteisöjä, jossa vuorovaikutus on oppimisen moottori

Toimiva ja keskinäinen vuorovaikutus on jokaisen menestyvän työyhteisön ytimessä. Aktiivinen vuorovaikutus luo pohjan luottamukselle sekä yhteiselle suunnalle ja onnistumiselle. Vuorovaikutusvalmennukset on suunniteltu koko yhteisölle. Valmennuksien avulla työyhteisöjen hyvinvointi kasvaa, henkilöstö sitoutuu yritykseen paremmin ja tehostuneen viestinnän avulla yrityksen tuottavuus paranee. 

...lue lisää

Valmennuksen sisältö on räätälöitävissä esimerkiksi näihin teemoihin liittyen: palautekulttuuri, työyhteisö- ja työelämätaidot ja esihenkilökoulutukset.

puheluplat_mini_icon_2-1

3. Autamme johtoa tekemään oikeat ratkaisut osaajamarkkinoilla

Organisaatioiden johto ja esihenkilöt toimivat suunnannäyttäjinä osaamisen uudistamisessa. Osaamisen johtaminen varmistaa yrityksen kilpailukyvyn ja asiakaslupausten täyttymisen.

...lue lisää

Osaamisen uudistamisen alkutaipaleilla oleville organisaatioille suosittelemme inspiraatiopuheenvuoroa ja oivalluttamistyöpajaa. Se auttaa ymmärtämään, mitä asioita tulee muuttaa ja miten se tehdään. Työpajan jälkeen johto on saanut eväitä uudistumisen ratkaisujen tueksi ja seuraavien askelmerkkien tunnistamiseksi ja konkretisoimiseksi.

Syvempää ymmärrystä aiheeseen tarjoamme osaamisen uudistamisen ja oppimiskulttuurin kehittämisen -kokonaisuuden muodossa! Kokonaisuuden sisältö on tiivistetysti seuraava: kartoitetaan osaamisen ja oppimiskulttuurin tilannekuva. Toisessa vaiheessa peilataan osaamisen nykytilaa liiketoiminnan strategisiin tavoitteisiin. Viimeisessä vaiheessa kehittämistyö viedään käytäntöön.  

checkilist_mini_icon

4. Rakennamme jatkuvan oppimisen kierrettä mentoroinnin avulla 

Mentorointi on yrityksen, toimialan tai ammattiryhmän valmennusohjelma. Mentoroinnin avulla parannetaan hiljaisen tiedon siirtymistä osaajalta toiselle. Yritys voi tukea mentoriohjelman avulla omien osaajiensa urapolkuja sekä kasvattaa yksilöiden osaamista. Samalla sitoutetaan asiantuntijat omaan yritykseen. 

...lue lisää

Mentorointiohjelman pituus ja sisältö on räätälöitävissä yritysten kanssa, kuitenkin noin 6–9 kk pituinen ohjelma. Tutustu teknologia-alan mentorointiohjelmaan täällä! 

Osaamisen uudistamisen tiimisi

Jenni_Kankkunen_640x640

Jenni Kankkunen
Chief Strategy Officer & Director
040 064 8863
jenni.kankkunen@saranen.fi

Marjo_Kaukoniemi_640x640

Marjo Kaukoniemi
Project Manager
044 055 5594
marjo.kaukoniemi@saranen.fi

Sami_Kohonen_640x640-1

Sami Kohonen
Head of Career Development
050 592 0658
sami.kohonen@saranen.fi

Vuorinen_Reetta

Reetta Vuorinen
Development Manager
040 073 6469
reetta.vuorinen@saranen.fi

Maaria_Karlsson

Maaria Karlsson
Sales Development Lead
050 365 9338
maaria.karlsson@saranen.fi

Sara_Marrara-640x640

Sara Marrara
Project Coordinator
044 460 2101
sara.marrara@saranen.fi

 

Soita meille, lähetä sähköpostia tai jätä viesti täyttämällä lomake

"Saranen piti rekrytointivalmennuksen esihenkilöillemme. Valmennus lisäsi ymmärrystämme työmarkkinatilanteesta sekä hakijanäkökulmasta ja saimme työkaluja rekrytointitilanteeseen. Valmistautuminen ja valmennuksellinen ote huippuluokkaa!"

- Urbaser Oy

Usein kysytyt kysymykset

On viisasta ennakoida sekä pyrkiä jatkuvasti arvioimaan ja ratkaisemaan, millainen yrityksen toimintaympäristö on nyt ja tulevaisuudessa, ja mitä osaamisen uudistaminen vaatii yritykseltä.
Jatkuvan oppimisen ja työn tehokkuuden kehittämisen malleista saadaan etua jokapäiväisten onnistumisten tueksi. Uudistumisen tulisikin aina olla osa yrityksen strategiaa, sillä sen avulla sitoutetaan ja motivoidaan työntekijöitä sekä pidetään yllä yrityksen kilpailukykyä.

Autamme yritystänne suurten muutosten keskellä. Selvitämme, miten nykyisiä osaamisen kehittämisen malleja voitaisiin uudistaa tai miten niistä voitaisiin saada enemmän irti. Olemme mielellämme mukana sparraamassa, millaista osaamista ja millaisia ratkaisuja yrityksenne tarvitsee menestyäkseen tulevaisuuden kilpailukentillä.

Osaamisen uudistaminen on paljon muutakin kuin kouluttamista tai osaamisen kehittämistä. Se on ennen kaikkea toiminnan ja kulttuurin muutosta.

Ennen hankkeiden aloittamista yrityksen tulee tunnistaa, mistä osaamisen uudistamisen tarpeet syntyvät ja kenellä organisaatiossa on luontevin omistajuus kyseiselle hankkeelle. Vaikka HR on yleensä avainasemassa tällaisissa projekteissa, myös johdon, esihenkilöiden ja liiketoiminnan yhteinen näkemys ja tahtotila ovat tärkeässä roolissa, sillä vain siten päästään luomaan vaikuttavia ja aidosti tuloksia tuovia ratkaisuja.

Ajatustyön edetessä on myös hyvä miettiä, millaisia investointeja uudistumiseen oltaisiin valmiita tekemään, sekä kuinka suurta joukkoa erilaiset uudistamisen tarpeet oman henkilökunnan keskuudessa koskettavat. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei aina ole kyse valtavan suurista ponnistuksista vaan pienetkin oivallukset voivat tuoda suurta lisäarvoa arkeen.

Toisiin osaamisen uudistamisen prosesseihin sopivat paremmin ketterät pilotoinnit kuin laajemmat kokonaisuudet. Autamme organisaatiotanne tunnistamaan ne osa-alueet, joista muutokset kannattaa aloittaa, ja jotka myös tuovat tuloksia nopealla aikataululla.

Pilotoinnin avulla lähdetään kehittämään tärkeäksi tunnistettua aihealuetta pienemmän ydintiimin kanssa. Nopeat kokeilut auttavat jalostamaan ajatusta ja ratkaisua kohti oikeaa suuntaa. Onnistumisen kautta voidaan analysoida kokonaisuutta ja hyödyntää parhaat opit osaksi koko organisaation toimintamallia.

Osaamisen uudistamisen ratkaisuissa voidaan lähteä liikkeelle varsin jouhevasti. Kaikilla organisaatioilla on olemassa hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden päälle voidaan rakentaa uutta. Kaikkea ei siis tarvitse tai edes kannata lähteä suunnittelemaan puhtaalta pöydältä, vaan projektissa voidaan hyödyntää organisaation olemassa olevia vahvuuksia ja toimivia rakenteita.

Osaamisen uudistamiselle asetetaan aina selkeät mittarit ja tavoitteet, jotka ohjaavat tekemistä ja joiden kautta voidaan todentaa projektin onnistuminen. Olemme mielellämme mukana luomassa kanssanne johtamisen rakenteita, joiden avulla pystymme muodostamaan yrityksellenne parhaan mahdollisen kokonaisuuden uudistumistyöhön.

Osaamisen uudistaminen tuo hyötyä niin organisaatiolle kuin yksilöille, vie liiketoimintaa eteenpäin ja tukee kilpailukykyä. Onnistumista voidaan mitata esimerkiksi siinä, miten henkilöt omaksuvat uusia taitoja, mitä he ovat oppineet sekä miten organisaatio hyötyy siitä, että osaamisen uudistamiseen on panostettu.
Kaikkiin transformaatio- ja uudistumistilanteisiin kannattaa löytää ja ottaa käyttöön konkreettiset mittarit, jotka auttavat seuraamaan, ollaanko menossa kohti toivottua muutosta. Tulokselliset jatkuvan oppimisen mallit, jotka jäävät elämään myös projektin jälkeen, vahvistavat entisestään hedelmällistä työkulttuuria.

Tärkein mittareista näkyy vastauksena kysymykseen, tuovatko tehdyt osaamisen uudistamisen ratkaisut aitoa hyötyä liiketoiminnalle. Jos osaamisen uudistamisen lähtökohtana on bisneslähtöinen tavoite, tehdyistä ratkaisuista on tärkeää saada konkreettista etua tämän ja huomispäivän liiketoiminnalle ja kasvulle.

Mitä nopeammin maailma muuttuu, sitä kriittisempää on, että uudistuminen on yrityksen agendalla. Muutokseen sopeutumisen sijaan voittajiksi selviytyvät ne yritykset, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen, pitävät huolen omasta uudistumiskyvystään ja ottavat edelläkävijän askeleita omilla alueillaan.

Tulevaisuuden taitoja miettiessään tulee pysähtyä ja miettiä, millaisessa muutostilanteessa organisaatio on. Substanssi- ja erityisosaamisen lisäksi keskeisiä tekijöitä ovat työelämätaidot, sillä muutoskyvykkyyden, oppimishalun, analyyttisen ajattelun ja timanttisten vuorovaikutustaitojen päälle rakentuu tulevaisuuden asiantuntijuus. Toisin sanoen, ihmiset tulevat tarvitsemaan entistä enemmän taitoja muutosten ymmärtämiseen ja itsensä johtamiseen alati muuttuvan työelämän keskellä.

Jokaisen organisaation olisikin tärkeää ratkaista, miten omasta uudistumiskyvystä huolehditaan. Organisaation johtamiskulttuuri ja toimintatavat ovat tässä avainasemassa. Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia kunkin työntekijän yksilöllisestä uudistumisesta.