Osaamisen uudistaminen

Henkilöstön kehittäminen on yrityksen kilpailukyvyn ja kasvun tärkein tekijä.

Mitä on osaamisen uudistaminen?

Osaamisen uudistamisessa on kyse henkilöstön kehittämisestä, kouluttamisesta ja uusien työelämätaitojen oppimisesta. Pohjimmiltaan prosessi muokkaa aina myös yrityskulttuuria.

Kilpailussa pärjäävät ne yritykset, jotka pystyvät uudistumaan digitalisoituvassa maailmassa. Kun liiketoiminta tai liiketoimintalogiikka muuttuvat radikaalisti tai yrityksen palvelujen kysyntä kasvaa uusilla kasvualueilla, on viimeistään aika toimia.

Yritykselle osaamisen uudistamisohjelma tarjoaa:

  • Puolueettoman arvion organisaation uudistumiskyvykkyydestä ja näkemyksen mahdollisuuksista
  • Tilaisuuden muuttaa työntekijöiden roolitusta tai osaamista tarvittaessa radikaalistikin tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi
  • Mahdollisuuden muokata kulttuuria ja toimintatapoja siten, että jatkuva oppiminen tulee osaksi arkipäivän tekemistä.

Henkilöstön ja osaamisen kehittämisen seurauksena voidaan saavuttaa myös uusia työelämätaitoja, suurempi itseohjautuvuuden aste  ja innovaatiota suosiva kasvuilmapiiri.

Ota yhteyttä

Saranen_3464_400x400_v002

Kuinka yritys hyötyy palvelusta?

Osaamisen kehittämistarpeet ovat yhteisiä yrityksille läpi toimialarajojen. Esimerkiksi data-analytiikan, pilvipalveluiden, asiakaslähtöisen myynnin ja asiakaspalvelun osaajista on nyt valtava pula.

Ohjelmamme avulla kasvatatte nykyisten työntekijöidenne osaamista näillä alueilla ja vahvistatte kilpailukykyänne tulevaisuudessa.  Osaamiseen panostaminen myös sitouttaa työntekijöitänne.

Miten palvelu toimii käytännössä?

Sarasen asiantuntijat ovat harjaantuneita tunnistamaan kasvun kipupisteet. Valmennamme esimiehet, työntekijät ja koko yhteisön ottamaan vastuuta yrityksen kehittymisestä.

Autamme koko organisaatiota ymmärtämään, mitä työelämän muutos ja osaamismurros tarkoittaa juuri teidän ja ennen kaikkea jokaisen yksilönne näkökulmasta, ja miten voitte yhdessä lähteä johtamaan uudistumista.

 

Haluatko syventää näkemystäsi osaamisen uudistamisesta?

Jos olet kiinnostunut yrityksenne osaamisvajeen ratkaisemisesta, työntekijöiden kehittymisestä, jatkuvasta oppimisesta, yrityskulttuurista ja näiden yhteydestä yrityksen menestymiseen, sinun kannattaa perehtyä alati kasvavaan blogikokonaisuuteemme aiheesta. Tutustu ja inspiroidu!

Lue lisää

ES_400x400_kasvusi_on_meidän_missiomme

Kerro, miten voimme sinua auttaa!

Ota yhteyttä