Yrityksille

Muutosturvapalvelu, outplacement ja muutosneuvottelujen tuki 

Toimimme kumppaninasi muutoksessa ja johdamme yrityksesi, sinut sekä henkilöstösi läpi kaikenlaisissa muutostilanteissa.

Ota yhteyttä Palvelumme yksilöille

Muutoksia edessäpäin?

Epävarmat tilanteet vaativat varman kumppanin. Kokeneena henkilöstöhallinnon ja esihenkilöiden kumppanina autamme läpiviemään erilaiset sopeuttamistilanteet.

Me huolehdimme siitä, että yrityksille jää riittävästi aikaa jatkavan henkilöstön tukemiseen. Viemme prosessin tuloksekkaasti läpi ja autamme organisaation kohti uutta alkua.

Muutosturvakumppanina huolehdimme yhteistoimintalakiin- ja muutosturvalakiin liittyvien pykälien toteutumisesta ja henkilöstön inhimillisestä kohtaamisesta.

Opas:

HR:n opas sopeuttamistilanteen hoitamiseen

Lataa tästä

Näin voimme auttaa muutostilanteissa

Tuemme yrityksiä jatkamaan muutostilanteesta sujuvasti eteenpäin tarjoamalla monipuolisia muutostilanteiden vakauttamisen palveluitamme, kuten outplacement-palveluita, valmennusta ja koulutusta sekä tukea esihenkilöille, HR-ammattilaisille ja yrityksen johdolle.

Käytännössä autamme yritystä varmistamaan, että lähtijät pääsevät parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin ja taloon jäävät työntekijät tietävät, mitä heiltä odotetaan. 

Tuki ennen muutosneuvotteluita ja neuvottelujen aikanaTuki ennen muutosneuvotteluita ja neuvottelujen aikana

Muutosneuvottelut sisältävät paljon lakiteknisiä yksityiskohtia. Me pidämme huolen siitä, että lakiin kirjatut asiat toteutuvat. Samalla muistamme myös tilanteen inhimillisen puolen.

Autamme teitä huomioimaan niin lain kuin henkilöstönkin kohtaamiseen liittyvät tarpeet.

Teemme tarvittaessa myös muutosneuvotteluihin liittyvän viestintäsuunnitelman, jonka ansiosta muutostilanteen aikainen viestintä on johdonmukaista. Muutosneuvotteluissa on kyse aina ihmisten lisäksi myös rahasta. Hyvän suunnitelman ansiosta voidaan minimoida yrityksen taloudellisia riskejä.

💡 Lue blogitekstimme ”Tavoitteena vastuulliset muutosneuvottelut”

💡 Lataa oppaamme "HR:n opas vastuulliseen sopeuttamistilanteen hoitamiseen"

Tuki irtisanomistilanteissaTuki irtisanomistilanteissa

Irtisanomistilanne on hankala paikka niin irtisanovalle esihenkilölle kuin irtisanottavalle henkilöstöllekin.

Esihenkilövalmennuksen avulla varmistetaan, että esihenkilöllä on taito viedä irtisanomistilanne läpi kunniallisesti.

Henkilöstövalmennuksen avulla tuetaan muutoksen piirissä olevia kohtaamaan hankala muutostilanne.

💡 Lue blogitekstimme ”Hyvä paha muutosneuvottelu – 3 vinkkiä”  

Tuki irtisanomistilanteiden jälkeenTuki irtisanomistilanteiden jälkeen

Yrityksen muutostilanne ei lopu muutosneuvotteluiden loppumiseen. Irtisanottujen ja lomautettujen henkilöiden kohdalla tulee tarkastella laissa määriteltyjä ehtoja ja soveltaa niitä käytäntöön. Lain vaatimien tukitoimenpiteiden lisäksi irtisanotuille voidaan tarjota lisätukea, joka helpottaa nopeaa työllistymistä.

Irtisanottujen nopea työllistyminen vähentää yritykseen kohdistuvia taloudellisia haittoja. Outplacement-palvelumme avulla irtisanotut henkilöt työllistyvät ja löytävät urallaan uuden suunnan tehokkaasti valmennuksien, koulutusten ja työllistymisen edistämisen toimenpiteiden kautta.

Myös yritykseen jäävät henkilöt saattavat tarvita tukea vielä muutostilanteen jälkeenkin. Oli sitten kyseessä esihenkilöiden tukeminen tai asiantuntijoiden tukeminen, me autamme.

Muutosohjelman kokonaiskoordinointiMuutosohjelman kokonaiskoordinointi

Tarjoamme yrityksille ”avaimet käteen” -muutospalvelua. Tämä tarkoittaa sitä, että otamme kokonaisvaltaisen suunnitteluvastuun muutostilanteesta. Teemme tämän yrityksen tarpeet ja toiveet huomioiden, mutta huolehdimme siitä, että kaikki edellä mainitut muutokseen liittyvät osa-alueet tulevat huomioiduksi kunnolla.

Asiakkaiden kokemuksia Sarasen muutostilanteiden vakauttamisen palveluista

Asiakkaidemme kokemuksia palvelusta 

"Koemme, että paras tuki, jonka voimme tilanteessa antaa on johtaa lähteviä työntekijöitä uralla eteenpäin ja tukea heitä uudelleentyöllistymisessä."

Lue TietoEVRYn kokemuksia Sarasen palvelusta.

"Vaikka irtisanottujen ryhmä oli melko haastava erilaisista taustoista johtuen, onnistui Sarasen valmentaja työssään erinomaisesti."

Lue lisää sosiaali- ja terveysalalla toimivan yrityksen kokemuksista.

"Oltuani niin pitkään samassa työssä ja miettimättä työnhakua, oli Sarasen uravalmennus ehdottomasti hyödyllinen. Ilman uravalmennusta en olisi tiennyt miten lähestyä työnhakua."

Uravalmennuksessa päivitettiin työnhakuosaaminen nykypäivään

"Aluksi kävimme läpi uraani ja pohdimme sen tuomia mahdollisuuksia. Pandemia ja sen aiheuttama työttömyys aiheuttivat minulle alavireisyyttä, mutta valmentajani auttoi minua onnistuneesti näkemään oman potentiaalini."

Uravalmennus toi Pasille tuplaonnistumisen

"Sain valmennuksesta paljon itseluottamusta, ja valmentajani opetti minut nostamaan parhaat puoleni esille. Valmentajan ammattimainen ja kannustava ote olivat juuri se, mitä kaipasin irtisanomisilmoituksen jälkeen. Hän antoi minulle suunnattomasti voimia ja energiaa, jotta pystyin käsittelemään pettymykseni irtisanomisesta ja suuntaamaan katseeni eteenpäin uralla."

Uravalmennus antoi Miikalle itseluottamusta työnhakuun

Saranen muutosturvapalvelu ja outplacement-palvelu

Muutosturvapalvelumme lähtökohtana on yksilö- ja työelämälähtöisyys

Työsuhteen päättyminen muutosneuvotteluissa vaikuttaa jokaiseen irtisanottuun eri tavalla. Tavoitteenamme on varmistaa, että muutostilanteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja että lomautetut ja irtisanotut työntekijät voivat suunnata katseensa eteenpäin. Kun yritys investoi irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen, lähtevät henkilöt suhtautuvat yritykseen myönteisemmin. Tällöin yrityksen maine vastuullisena työnantajana säilyy.

Sarasen tarjoamien palveluiden ja ratkaisuiden taustalla on työelämälähtöisyys ja annamme valmennettavillemme siihen peilautuvaa yksilöllistä tukea. Tämä auttaa heitä siirtymään nopeasti eteenpäin urallaan.

Muotoilemme muutospalvelumme yrityksesi tarpeisiin

Yrityksen lähtökohdista toimiminen ja yrityksen tarpeisiin muotoiltu muutoksen tuki auttaa koko yritystä menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Yhdessä suunniteltu kokonaisuus auttaa yritystä ja yksilöitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Meiltä saat koko ohjelman suunnittelun, projektinhallinnan, valmennus- ja koulutussisällöt sekä parhaat kumppanit kokonaisuuden toteuttamiseen.

Ota yhteyttä

Olemme tukenasi lähes 20 vuoden kokemuksella muutostilanteista

check-keltainenOlemme näkemyksellinen ja kokenut kumppanisi ja johdamme sinut yhdessä muutoksen läpi.
check-keltainenAutamme yritystäsi ja sen henkilöstöä suuntaamaan katseen eteenpäin muutoksesta.
check-keltainenHuolehdimme inhimillisen kohtaamisen lisäksi myös muutosten lakiteknisistä yksityiskohdista.
2200

Palvelujemme piirissä olevien irtisanottujen henkilöiden määrä vuosittain

60%

Valmennuksiemme osallistujista löytää uuden ura-askeleen 6 kk aikana

0,8/5

Valmentajapalautteemme keskiarvo

Työkalujamme muutoksessa

Valtakunnallinen palveluverkosto

Olipa yrityksesi sitten Hangossa tai Rovaniemellä, voimme tarjota henkilöstöllenne valmentavaa urapalvelua ja koulutusta. Sarasen valmentaja- ja koulutusverkosto kattaa nimittäin koko Suomen. Palveluverkostomme auttaa henkilöstöäsi saamaan juuri oman alueensa vaatiman tuen. Olemme osa Bravedo-konsernia ja hyödynnämme palveluissamme mm. Baronan rekrytointimahdollisuuksia.

muutosneuvottelut-muutospalvelu-yt-neuvottelut-saranen-bravedo-barona-toimipisteet-2-1

Työelämätuntemus

Toimiipa yrityksesi rakennus-, teollisuus-, taloushallinnon-, markkinoinnin tai vaikkapa ohjelmistoalalla, osaamme auttaa sinua. Vahva 30 vuoden työmarkkinatuntemuksemme ja tulevaisuuden työelämän ymmärryksemme luo hyvän lähtökohdan yhteistyöllemme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa. Osaammekin kertoa myös näiden tahojen tuomista hyödyistä sinulle ja yrityksellesi.

Vahva 30 vuoden työmarkkinatuntemuksemme sekä yli 20 vuoden kokemuksemme muutostilanteiden hoitamisesta takaa hyvän lähtökohdan yhteistyölle.

Kohderyhmätuntemus

Voimme melko varmasti luvata tuntevamme yrityksesi toimialan. Meille on tärkeää pitää kohderyhmä tarkasti mielessä valmennus- ja koulutuspolkuja suunnitelmia tehdessämme. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä tehdä vaikuttavaa työtä ja se onnistuu ottamalla huomioon kohderyhmä.

Kohderyhmätuntemuksemme takaa vaikuttavan työn yrityksenne henkilöstön vaatimukset huomioon ottaen.

Tavoitteet ja mittaristot

Uskomme faktoihin ja tilastoihin. Sinulla onkin mahdollista saada faktatietoa siitä, miten onnistumme auttamaan irtisanottuja työntekijöitäsi uuden ura-askeleen ottamisessa.

Saat faktatietoa siitä, miten onnistumme auttamaan irtisanottuja työntekijöitäsi uuden ura-askeleen ottamisessa.

Löydä vakaus kanssamme

Voisimmeko auttaa muutostilanteessanne? Tai onko sinulla kysyttävää palveluistamme?

Voit olla yhteydessä oheisen lomakkeen kautta.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa myös suoraan yhteyden Maariaan, joka sparrailee mielellään aiheesta. 

Maaria_Karlsson

Maaria Karlsson
Head of Client Success
050 365 9338
maaria.karlsson@saranen.fi

HR:n opas vastuulliseen sopeuttamistilanteen hoitamiseen

Suunnittele ja läpivie sopeuttamistilanteet vastuullisesti ja henkilöstöä kunnioittaen

Jokainen sopeuttamistilanne on erilainen, mutta kokemuksemme kautta olemme tunnistaneet tiettyjä menestystekijöitä, jotka koskettavat jokaista sopeuttamistilannetta. Asiantuntijoidemme ja asiakkaidemme oppien perusteella olemme koonneet vinkkimme oppaaseen. 

eBook3
HR:n opas vastuulliseen sopeuttamistilanteen hoitamiseen

Lataa opas

Näkemyksiä ja kokemuksia muutostilanteista

  • Blogi
  • Osallistujien kokemuksia

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää

Koulutus on irtisanotulle rahaa kestävämpi tuki

Irtisanominen on monille kriisin paikka varsinkin, jos saman työnantajan palveluksessa on vierähtänyt vuosikausia. Suunnan hakeminen ei välttämättä ole helppoa...

Lue lisää
Uravalmennuksessa päivitettiin työnhakuosaaminen nykypäivään

Uravalmennuksessa päivitettiin työnhakuosaaminen nykypäivään

Asko oli ollut jo vuosikymmeniä samassa työssä, johon hän oli päässyt suoraan koulunpenkiltä. Kun yt-neuvotteluiden seurauksena tuli irtisanominen, oli...

Lue lisää
Uravalmennus toi Pasille tuplaonnistumisen –muutospalvelun osallistujakokemus

Uravalmennus toi Pasille tuplaonnistumisen –muutospalvelun osallistujakokemus

Pasilla oli takanaan pitkä ja monipuolinen työura, kun hänet irtisanottiin koronapandemian aiheuttamien yt-neuvotteluiden yhteydessä. Pasin uran monipuolisuus...

Lue lisää
Uravalmennus antoi Miikalle itseluottamusta työnhakuun – osallistujakokemus

Uravalmennus antoi Miikalle itseluottamusta työnhakuun – osallistujakokemus

Miikka Ovaska sai irtisanomisilmoituksen yt-neuvotteluiden seurauksena helmikuussa 2021. Ilmoitus tuli yllätyksenä työssään menestyneelle Ovaskalle. Hän oli...

Lue lisää

Yhteistyössä

Barona
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
TE-palvelut