25.01.2021 — Uutinen

Asiakkaat arvioivat Sarasen vahvuuksiksi asiakaslähtöisyyden ja työmarkkinaymmärryksen

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Sarasen yritysasiakkaat arvioivat tehtyä yhteistyötä erittäin onnistuneeksi joulukuussa 2020 toteutetussa asiakaskokemustutkimuksessa. Sarasen asiakastyytyväisyyden NPS-luku oli mittauksessa +63.

Sarasen yritysasiakkaat kokevat Sarasen vahvuuksiksi erityisesti asiakaslähtöisyyden, asiakassuhteen hoidon ja työmarkkinaymmärryksen. Tutkimus kohdennettiin Sarasen muutos- ja uudistumispalveluita hyödyntäneille asiakkaille. Sarasen muutos- ja uudistumispalvelut auttavat yritystä ja yksilöitä muutoksessa ja osaamisen kehittämisessä.

”Meidän päätehtävämme on auttaa niin yhteiskuntaa, yrityksiä kuin yksilöitäkin onnistumaan muuttuvassa työelämässä. Jotta pystymme tuomaan ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin, on tärkeää, että mittaamme palvelukokemusta näissä kohderyhmissämme. Asiakkaiden kokemus ja heidän esiintuomansa kehittämistarpeet toiminnassamme auttavat meitä suuntaamaan kehittämistoimenpiteitämme oikein”, kertoo Sarasen Chief Strategy Officer Jenni Kankkunen.

Asiakaslähtöisyys ja asiakassuhteen hoito ilmenivät esimerkiksi Sarasen asiantuntijoiden kuuntelutaitona ja kykynä etsiä ratkaisuja. Lisäksi asiakassuhteen hoidon vahvuuksiksi kuvattiin nopea vastausaika ja onnistunut yhteydenpito ja viestintä. Näiden ohella tutkimuksessa vahvuudeksi nousi myös Sarasen työmarkkinaymmärrys, joka näkyi Sarasen asiakkaiden kokemuksen mukaan asiantuntijuutena, näkemyksellisyytenä ja selkeinä prosesseina.

”Olen erittäin ylpeä siitä asiakaspalveluhenkisyydestä, joka saraslaisilla on. On hienoa kuulla, että tämä näkyy myös asiakkaillemme ja sitä arvostetaan. Tämän lisäksi panostamme jatkuvaan työmarkkinaymmärryksemme kasvattamiseen ja tiedon jakamiseen myös yrityksemme sisällä. Meille on tärkeää, että pystymme asiantuntijuudellamme auttamaan yrityksiä menestymään työmarkkinoilla. Toki esimerkiksi raportoinnissa meillä on kehitettävää, ja uskon, että viimeisen kahden vuoden aikana tekemämme panostukset sekä järjestelmäkehitykseen että projektihallinnan systematisointiin tulevat parantamaan tätä kokemusta”, jatkaa Kankkunen.

”Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen on meille erittäin tärkeää, ja haluamme edelleen syventää ymmärrystämme tekemästämme yhteistyöstä ja kehittää palveluitamme asiakkaitamme tarkasti ja jatkuvasti kuunnellen”, päättää Kankkunen.

Asiakaskokemuksen mittaus toteutettiin verkkokyselynä joulukuussa 2020. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Sarasen tuottaman asiakaskokemuksen nykytilaa, vahvuuksia ja kehittämisalueita. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin asiakkaiden suositteluhalukkuutta eli NPS-arvosanaa. Tutkimuksen toteutti MRK Funnel Oy.

Lisätiedot:

Jenni Kankkunen
Chief Strategy Officer
040 064 8863
jenni.kankkunen@saranen.fi

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

10.05.2023 — Uutinen

Saranen X Skillcode – Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja

Nykyosaajien osaamisen uudistaminen sekä jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisujen kehittämistä ja...

Lue lisää
25.11.2022 — Uutinen

Muutosturvalaki täydentyy 2023

Yhteistoimintalakiin liittyvä muutosturva saa alkuvuodesta 2023 lisäosan. Muutosturvan täydennyksellä pyritään parantamaan 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien...

Lue lisää
29.09.2022 —

Nouse palkkahallinnon tehtäviin Accountorilla

Oletko kiinnostunut palkanlaskijan tai palkka-assistentin työstä? Nyt sinulla on mahdollisuus kasvaa näihin rooleihin. Järjestämme nimittäin Accountorin kanssa...

Lue lisää