03.01.2022 — Uutinen

Sarasen järjestämä rekrytoiva koulutusohjelma laajenee Satakunnan alueelle tuoden mukanaan uusia työpaikkoja!

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Rekrytoivien koulutusohjelmien uranuurtaja Saranen laajentaa reviiriään Satakuntaan. Helmikuusta alkaen alueen yritykset ja työnhakijat voivat päästä mukaan kolmen kuukauden pituiseen Analytics & Cloud –rekrytoivaan koulutusohjelmaan. Tämän mahdollistaa Satakunnan ELY-keskus, joka hankkii ja rahoittaa kyseisen työvoimakoulutuksen. Koulutukseen otetaan 12 osallistujaa.

Rekrytoiva koulutusohjelma on suunniteltu auttamaan yksilöitä ja yrityksiä, jotta nämä voivat pärjätä ja menestyä nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla. Koulutus järjestetään tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-palveluiden, Sarasen sekä rekrytoivien yritysten kanssa. Koulutukseen päästäkseen osallistujan on oltava työtön työnhakija.

Satakunnan alueen ammatillisen työvoimakoulutuksen asiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi kommentoi alkavaa koulutusta seuraavasti:

”Satakunnan ELY-keskus kehittää korkeakoulutetuille tarjottavia palveluita. Analytics & Cloud -koulutusohjelman tavoitteena on edistää työnantajien ja -hakijoiden kohtaamista yhdellä Satakunnan kasvualoista.”

 Rekrytointiohjelmasta hyötyy sekä yritys että työnhakija

Mitä hyötyä rekrytoivasta koulutusohjelmasta on? Kasvuyritykset tarvitsevat tuoretta osaamista. Valmiita osaajia ei välttämättä ole, joten rekrytoiva koulutus on hyvä ja nopea väylä kasvattaa uutta osaamista taloon. Koulutus sisältää käytännön työn lisäksi ajankohtaisia ja laadukkaita koulutuspäiviä, joiden antia työnhakija pääsee hyödyntämään heti työssään. Kolmen kuukauden pituisen koulutuksen aikana yritys ja työnhakija pääsevät tutustumaan toisiinsa perinteistä rekrytointia paremmin. Tämän ansiosta molemmat osapuolet tietävät työsopimuksen allekirjoitushetkellä, mihin ovat sitoutumassa.

Analytics & Cloud -koulutusohjelma auttaa yritystä löytämään itselleen sopivat data-analytiikan avaintekijät mutkattomalla ja joustavalla tavalla, sekä jättämään rekrytoinnin huolet ja säätämisen samalla minimiin”, kuvailee Sarasen Project Manager Katri Raitala ohjelman yrityshyötyjä.

Myös työnhakijanäkökulmasta ohjelman edut ovat kiistattomat. Alkamassa oleva Analytics & Cloud-ohjelma yhdistää uudet työtehtävät ja asiantuntijakoulutuksen yhteen pakettiin ainutlaatuisella tavalla.

Rekrytoivan koulutusohjelman kautta osallistuja pääsee vaikuttamaan aktiivisesti uransa suuntaan ja seuraavaan työpaikkaansa. Tähtäimessä olevan työpaikan lisäksi osallistuja panostaa omaan osaamiseensa myös pidemmällä tähtäimellä ja kasvattaa asiantuntijuuttansa niiden taitojen parissa, joista työnantajat kilpailevat”, kertoo Raitala.

Koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että osallistuja työllistyy yhteistyöyritykseen kolmen kuukauden mittaisen koulutusohjelman päätteeksi. Koulutuksen aikana osallistuja pääsee tutustumaan työyhteisöön ja lopullisiin työtehtäviin jo ennalta ja löytää oikeat työkalut tulevassa roolissa menestymiseen.

 Lisätietoja:
Katri Raitala
Projektipäällikkö
040 520 4956
katri.raitala@saranen.fi

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

10.05.2023 — Uutinen

Saranen X Skillcode – Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja

Nykyosaajien osaamisen uudistaminen sekä jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisujen kehittämistä ja...

Lue lisää
25.11.2022 — Uutinen

Muutosturvalaki täydentyy 2023

Yhteistoimintalakiin liittyvä muutosturva saa alkuvuodesta 2023 lisäosan. Muutosturvan täydennyksellä pyritään parantamaan 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien...

Lue lisää
29.09.2022 —

Nouse palkkahallinnon tehtäviin Accountorilla

Oletko kiinnostunut palkanlaskijan tai palkka-assistentin työstä? Nyt sinulla on mahdollisuus kasvaa näihin rooleihin. Järjestämme nimittäin Accountorin kanssa...

Lue lisää