27.01.2022 — Uutinen

Yhteistoimintalaki uudistui 1.1.2022

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Tammikuun alussa voimaan astuneen lain tarkoitus on lisätä henkilöstön tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. Laki koostuu kolmesta erilaisesta kokonaisuudesta.

1. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä.

Tämän uudistuksen myötä työpaikalla käydään jatkossa säännöllistä vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Vuoropuheluissa käsitellään muun muassa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, työpaikan säännöistä ja käytänteistä, henkilöstön rakenteesta, osaamistarpeista ja työhyvinvoinnista. 20-29 työntekijän työpaikoilla vuoropuhelua tulee käydä vähintään kahdesti vuodessa. Yli 30 työntekijän yrityksessä vuoropuhelu järjestetään neljännesvuosittain.

2.Yhteistoimintaneuvotteluiden nimi muuttuu muutosneuvotteluiksi.

Muutosneuvotteluiden toimintatavat pysyvät pääosin nykylain mukaisina. Henkilöstön edustajalla on kuitenkin aiempaa paremmat oikeudet tehdä ehdotuksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja.

3. Henkilöstöllä on edustus työnantajan hallinnossa. 

Hallintoedustusta koskevat säädökset sovelletaan sellaisiin yrityksiin, joissa Suomessa työskentelevien työntekijöiden määrä on vähintään 150.

Hallintoedustuksen tavoite on edistää henkilöstön tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia työpaikoilla. Ennen lakiuudistusta hallintoedustusta koskeva sääntely sisältyi hallintoedustuslakiin. Nyt sääntely löytyy yt-laista.

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

10.05.2023 — Uutinen

Saranen X Skillcode – Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja

Nykyosaajien osaamisen uudistaminen sekä jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisujen kehittämistä ja...

Lue lisää
25.11.2022 — Uutinen

Muutosturvalaki täydentyy 2023

Yhteistoimintalakiin liittyvä muutosturva saa alkuvuodesta 2023 lisäosan. Muutosturvan täydennyksellä pyritään parantamaan 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien...

Lue lisää
29.09.2022 —

Nouse palkkahallinnon tehtäviin Accountorilla

Oletko kiinnostunut palkanlaskijan tai palkka-assistentin työstä? Nyt sinulla on mahdollisuus kasvaa näihin rooleihin. Järjestämme nimittäin Accountorin kanssa...

Lue lisää