02.11.2016 — Työnhaku

Onnistumisen psykologiasta – Työnhaku on itseluottamuslaji

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Viime aikoina on alettu enenevässä määrin puhua urheilijoiden mentaalivalmennuksesta, jota jo junnutasolla aktiivisesti tehdään. Vaikka urheilussa puhutaan myös rajuista karsinnoista, jatkuvasta kehittymisen pakosta ja osaamisen mittaamisesta ja kovalta tuntuvista joukkuejaoista, puhutaan samanaikaisesti myös harrastamisen ilosta, yhdessä tekemisestä ja ajoittain myös flown löytymisestä. Näen itse flown optimaalisen virtaamisen kokemuksena, jossa ihminen uppoutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun mielestään. Useat huippu-urheilijat ovat tunnistaneet suorituksessaan flown, jossa jo ennalta näkevät seuraavan laukauksensa osumisen maalin tiettyyn kulmaan, tai golfpallon vierimislinjan viheriöllä aina putterin lavasta reikään saakka.

On siis olemassa tällainen onnistumisen tila, jossa ihminen käyttää koko luonteenomaista, tiedollista, taidollista ja energeettisesti oikein suunnattua kapasiteettiaan tehdessään jotain tärkeäksi koettua ja mielenkiintoista asiaa, keskittyneesti uppoutuen ja nauttien, koko sielullaan.

Mistä tällainen onnistumisen tila sitten koostuu, miten se on mahdollista saavuttaa?

Jokin aika sitten kuulin kun eräs jääkiekkovalmentaja sanoi haastattelussaan: ”Me ollaan itseluottamusbisneksessä.” Siinä kohtaa mietin - toden totta, samaa voidaan sanoa myös työnhausta. Ihan yhtälailla kuin jääkiekossa, myös työnhakijan on

 

  1. a) tunnettava itsensä ja omat vahvuutensa ja
  2. b) uskottava niihin vankasti vakuuttaakseen tulevan työnantajansa pelin aikana.

 

Ihan kuten Juniorileijonien rautainen itseluottamus toi heille tänä vuonna MM kultaa, samoin tulee hyvä itsetuntemus ja itseluottamus toimimaan vahvana voimavarana tulevaisuuden työmarkkinoilla.

 

Työttömyyskriisistä tietoiseen valintaan ja osaajaksi tulevaisuuden työtaitoihin

 

Me ihmiset teemme muutoksia elämässämme pääosin kolmella tavalla; ajautumisen, kriisin tai tietoisen valinnan kautta. Äkillisen työttömyyden kohdatessa on useimmiten kyseessä kriisi – odottamaton tapahtuma joka vahvimmillaan kyseenalaistaa pitkän, yrityksen hyväksi tehdyn uran ja ammatillisen itsetunnon. Kriisin kohtaaminen laittaa miettimään elämän tarkoitusta ja omia toiveita tulevaisuudesta. Se että henkilö pystyy verrattain nopeasti kokoamaan itsensä äkillisen, omasta tahdosta riippumattoman elämänmuutoksen osuttua kohdalle, vaatii paljon työtä. Tässä reflektio- ja pohdintatyössä saan onnekseni kulkea omien asiakkaideni rinnalla uravalmennustapaamisissamme, työssä josta vilpittömästi nautin ja jonka koen tärkeäksi.

 

On ollut ihana huomata kuinka aidolla kohtaamisella, kannustamisella ja muilla ratkaisukeskeisillä ja positiiviseen psykologiaan pohjautuvilla valmennusmenetelmillä pystymme yhdessä, inhimillisistä peloista ja epävarmuuden tunteesta huolimatta, ylläpitämään asiakkaan toivoa tulevasta, lisäämään itsetuntemusta ja minäpystyvyyden tunnetta sekä kasvattamaan itseluottamusta ja rohkeutta lähteä kohti omannäköistä unelmaa – ja löytää se virtaamisen tila jolla kiekko heilahtaa maaliin ja onnistumisia ropisee.

 

Kun vielä ajatellaan että tulevaisuuden työtaidot ja osaamistarpeet painottuvat yhä enemmän erityisesti ajattelu-, verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoihin ja yhä vähemmän pelkkään substanssitietoon ja – osaamiseen, korostuu hyvän itsetuntemuksen tarve työelämässä yhä enenevässä määrin. Työ on murroksessa, ja ihmisen tarve voida hyvin ja tehdä mielekästä työtä uudessa, hyvinkin monimutkaisessa, verkostomaisessa ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä vie meitä kohti työn uutta aikakautta ja pelikenttää jossa hyvä itseluottamus ja itsensä johtamisen taidot alkavat olla välttämättömyys. On hienoa pelata Sarasen jengissä ja auttaa asiakkaitamme heiluttamaan omien unelmiensa maaliverkkoja.

 

****************************

 

Kirjoittaja on Reeta Lehtiniemi, Saranen Consultingin Uravalmentaja, Integral Professional Coach®, Enneagrammiohjaaja ja Ratkaisukeskeinen Lyhytterapeutti

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää