07.06.2017 — Työnhaku

Tulevaisuuden työntekijä on empaattinen monitaituri

Kirjoittaja
Satu Saari

Järjestimme yhdessä Helsingin Ekonomien kanssa keskustelutilaisuuden 10.5. Saranen Consultingin toimitiloissa Espoossa. Alustin tilaisuutta kertomalla 11 trendistä, jotka vaikuttavat tulevaisuuden ja nykypäivänkin työelämään. Noista trendeistä avaan seuraavassa kahta haastavaa ja mielenkiintoista: ihmissuhdetaitoja ja uudenlaisia kyvykkyyksiä.

Teknologia on parantanut jo nyt kyvykkyyksiämme ja vapauttanut resursseja uusiin asioihin. Taksikuskit eivät tarvitse valtavaa muistikapasiteettia katujen ulkoa opetteluun, kun mobiiliapplikaatio ohjaa heitä. Lääkärit saavat pian diagnoosiehdotuksia big datan avulla. Ajanvarausjärjestelmät, yhteydenpito ja tiedonhaku ovat jo sähköistyneet ja nopeuttavat jokaisen arkea tehokkaalla tavalla.

Arkea helpottavat sovellukset ja laitteet helpottavat kuitenkin vain, jos niitä osaa käyttää. Tämä vaatii nyky- ja tulevilta sukupolvilta jatkuvaa itsensä kehittämistä ja uusien teknologioiden pikaista opettelua ja käyttöönottoa. Sitran Välähdyksiä tulevasta -selvityksessä kerrotaankin, miten teknologian kehitys voi tehdä työstä mielekkäämpää, mutta samalla kehitys vaatii motivaatiota ja rohkeutta kokeilla uutta.

Ulkoa opettelun sijaan tulevaisuudessa pitää nykyistäkin enemmän omaksua erilaisia tietokantoja ja muistaa, mistä mitäkin tietoa kannattaa hakea. On myös rohkeasti siirryttävä vanhasta järjestelmästä uuteen, mikäli vanha tapa toimia ei enää palvele yrityksen tai oman työn etua.

Toinen mielenkiintoinen uuden omaksumisen paikka on ihmissuhdetaidoissa. Vaikka työelämä yhä enenevässä määrin pyörii laitteiden ja koneiden ympärillä, ihmiset tekevät jatkossakin monialaisia, vuorovaikutusta ja luovaa ongelmanratkaisua vaativia töitä. Kone voi ratkaista joitakin ongelmia algoritmeihin ja big dataan perustuen, mutta ihminen osaa tehdä myös poikkeavia, tapauskohtaisia ratkaisuja empatiakyvyn ja kokonaisuuden hahmotuskyvyn avulla.

Ihmissuhdetaitoinen työntekijä osaa myös muodostaa korvaamattoman arvokkaita verkostoja. Niiden avulla voidaan solmia uusia tuttavuuksia ja pitää yhteyttä jo olemassa oleviin, pitkäaikaisiin yhteistyökumppaneihin. Myös uusi työpaikka ja ura voi löytyä verkostojen kautta, tutun tutun avulla ja kontaktien suosituksilla.

Siinä missä teknologian käyttöönotto vaatii joustavuutta ja aktiivista uuden omaksumista, ihmissuhdetaitoja on haastavampaa opetella. Aivan kuuta ei tarvitse kurkotella: et tarvitse massiivisia LinkedIn -verkostoja etkä yritysjohtajakontakteja, kunhan pidät mielessä mielenkiintoiset tyypit ja juttelet rohkeasti erilaisten ihmisten kanssa yritystapahtumissa. Luovuutta voi kehittää harrastamalla vapaa-ajalla monipuolisesti ja antamalla aivojen työskennellä mahdollisimman erilaisten asioiden parissa.

Meillä Sarasella – kuten muillakin Barona-konsernin rohkeiden yritysten yhteisön jäsenillä  - on DNA:ssamme voimakas pilotointikulttuuri. Seuraamme aktiivisesti työtehtävien muutoksia ja otamme myös itse käyttöön uusia toimintatapoja ja sovelluksia. Tarjoamme asiakkaillemme myös koulutuspalveluita, joissa uusimmat teknologiat ja työkalut ovat usein ratkaisevassa roolissa. Henkilökuntamme tulee siis nopeasti omaksua uusimpia teknologioita sekä ylätasolla erilaisten toimialojen ja toimenkuvien muuttumisen kautta että toisaalta omien uudistuvien prosessiemme ja työkalujemme kautta.

Lisäksi meillä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat ehdoton edellytys työssä menestymiselle. Teemme töitä monenlaisten työelämän murrostilanteissa olevien asiakkaiden parissa. Jokaisella työntekijällämme on aito halu auttaa ihmisiä uusille työurille ja unelmiensa pariin, joten empaattisuudella on iso merkitys työssä viihtymisessä ja onnistumisissa.

Fasilitoimassamme keskustelutilaisuudessa heräsi paljon hyviä ajatuksia tulevaisuuden rekrytointitilanteisiin ja digitalisaation muuttamaan työelämään liittyen. Millaisia tulevia kykyjä teidän yrityksenne tarvitsee ja mihin suuntaan haluaisitte lähteä muuttumaan?

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää