Webinaari:
Osaamisen uudistaminen – yritysten menestystekijä tulevaisuudessa

Osaamisen uudistaminen koskee nykypäivänä sekä yrityksiä että yksilöitä, joiden on kyettävä uudistumaan menestyäkseen muuttuvassa työelämässä. Osaamisintensiiviset työtehtävät tulevat lähivuosina lisääntymään ja yritysten on mietittävä jatkuvasti, miten tukea parhaiten sekä koko organisaation että yksilöiden oppimista. Osaamistarpeiden ennakointi ja jatkuvan osaamisen kehittämisen kulttuurin rakentaminen luo perustan yritysten kasvulle ja sitä kautta menestymiselle. Lisäksi osaava ja osaamistaan uudistava henkilöstö on yritysten tärkein voimavara ja kilpailutekijä tulevaisuudessa.

Aiheesta keskustelevat Sarasen kokeneet osaamisen uudistamisen asiantuntijat Matti Katara, Sami Kohonen ja Laura Sydänmaanlakka. Webinaarin tavoitteena on avartaa käsitystä nykypäivän työelämästä, jatkuvasta muutoksesta ja antaa työkaluja henkilöstön osaamisen kehittämiselle oppimista tukevien toimintamallien varmistamiseksi.

Webinaarissa avarretaan käsitystä siitä, miten teknologiatrendit vaikuttavat työnteon muutokseen ja minkälaisia uusia rooleja sitä kautta yrityksiin syntyy. Tavoitteena on myös oivalluttaa kuulijoita myös siihen, miten aktivoida ja motivoida henkilöstöä uudistumaan ja kehittämään omaa osaamistansa ja oppimiskykyä. Työelämätaidot ovatkin tärkeä osa-alue henkilöstön osaamispotentiaalia tulevaisuudessa ammatillisen substanssiosaamisen lisäksi.

Lataa tallenne