23.11.2015 — Uutinen

Terveysteknologia-alalle tulossa yli tuhat uutta työpaikkaa ensi vuonna

Kirjoittaja
Hallinta

Terveysteknologian Liiton FiHTA:n ja Saranen Consulting Oy:n kyselyn mukaan terveysteknologia-alalle on odotettavissa jopa tuhat uutta työpaikkaa ensi vuonna.

Lokakuussa suoritetussa kyselyssä 15 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi rekrytoivansa yli 10 henkilöä tulevana vuonna. 52 prosenttia uskoi palkkaavansa 1-2 ja 20 prosenttia 3-10 uutta työntekijää. Terveysteknologia-ala on Suomen vahvimmin kasvavia vientikärkiä. Alan jatkuva kasvu tarkoittaa myös tarvetta uusille osaajille.

Eniten uusia työpaikkoja uskotaan aukeavan ohjelmistokehitykseen ja -testaukseen sekä myyntiin ja markkinointiin. Myös laitepuolen tuotekehityksen ja projektihallinnan osaajille tulee olemaan kysyntää terveysteknologia-alalla ensi vuonna.

Alalle haetaan ennen kaikkea motivoituneita työntekijöitä. FiHTA:n jäsenet nostavat kyselyssä motivaation jopa alan tuntemusta ja aikaisempaa työkokemusta tärkeämmäksi ominaisuudeksi uusia osaajia kartoitettaessa.

”Alalla on paljon erityispiirteitä ja säännöksiä, mutta ne ovat kaikki kyllä opittavissa, jos vain hakijan motivaatio on kovaa luokkaa”, kertoo Team Leader ja HealthtechPro –ohjelman ohjelmajohtaja Jannica Tjeder Saranen Consultingista.

Kyselyyn vastasi 19 prosenttia FiHTA:n jäsenyrityksistä. Järjestön mukaan alalla toimii noin 300 yritystä, joista kolmasosa on FiHTA:n jäseniä.

Lisätietoja:

Jannica Tjeder, Team Leader, Saranen Consulting, p. 040 042 4532

Saranen Consulting – Kasvun mahdollistaja

Saranen Consulting auttaa yrityksiä kasvamaan ja asiantuntijoita uusiin töihin. Tarjoamme tehokkaita ratkaisuja yritysten henkilöstöresursointiin sekä kasvu-, muutos- että vähennystilanteissa. Ydinpalveluitamme ovat rekrytoivat koulutusohjelmat sekä uudelleensijoituspalvelut. 

Saranen Consulting toteuttaa FiHTA:n kanssa yhteistyössä terveysteknologia-alan yritykset ja työnhakijat yhdistäviä HealthTechPro -rekrytoivia koulutusohjelmia. HealthTechPro –ohjelma varustaa uudet osaajat ajantasaisella tietotaidolla ja avaa ovet terveysteknologian maailmaan.

www.saranen.fi   www.rekrytointikoulutus.fi

Terveysteknologian Liitto - FiHTA

Terveysteknologian Liitto on suomalaisten terveysteknologia-alan yritysten yhteinen liitto.  Liiton tehtävänä on parantaa alan yritysten toimintaedellytyksiä. Toiminta on yleishyödyllistä ja tähtää alan profiilin nostoon ja jäsenyritystensä kilpailukyvyn paranemiseen erityisesti globaaleilla markkinoilla. Liiton tavoitteena on saada Suomeen lisää alan yrityksiä, innovatiivisia tuotteita sekä uusia työpaikkoja. Tavoitteeseen pyritään mm. edistämällä alan tutkimusta ja tuotekehitystä.

www.finnishhealthtech.fi

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

10.05.2023 — Uutinen

Saranen X Skillcode – Rakennamme yhdessä vaikuttavia osaamisratkaisuja

Nykyosaajien osaamisen uudistaminen sekä jatkuva oppiminen ovat keskeisiä osaamispulan ratkaisun keinoja. Vauhdittaaksemme oppimisratkaisujen kehittämistä ja...

Lue lisää
25.11.2022 — Uutinen

Muutosturvalaki täydentyy 2023

Yhteistoimintalakiin liittyvä muutosturva saa alkuvuodesta 2023 lisäosan. Muutosturvan täydennyksellä pyritään parantamaan 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien...

Lue lisää
29.09.2022 —

Nouse palkkahallinnon tehtäviin Accountorilla

Oletko kiinnostunut palkanlaskijan tai palkka-assistentin työstä? Nyt sinulla on mahdollisuus kasvaa näihin rooleihin. Järjestämme nimittäin Accountorin kanssa...

Lue lisää