28.07.2016 — Työnhaku

Liika vaatimattomuus romukoppaan työnhaussa

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Vaatimattomuus on tunnetusti yksi suomalaisten tunnollisesti vaalimista hyveistä. Työnhaussa liika vaatimattomuus on kuitenkin syytä unohtaa, sillä mahdollisesti satojenkin hakemusten joukosta osaamisesi jää helposti rekrytoijalta huomaamatta. Kuinka siis varmistaa, että rautainen ammattitaitosi välittyy myös potentiaaliselle työnantajalle?

Perusteet kuntoon

Työhistoriasi yksityiskohtainen kuvaus ei takaa sitä, että työnantaja ymmärtää, miksi juuri sinä olisit potentiaalinen hakija auki olevaan tehtävään. Koska työhakemusten läpikäynti alkaa usein CV:stä, se kannattaa räätälöidä haluamaasi urakehitystä palvelevaksi. Käytännössä tämän voi tehdä esimerkiksi lisäämällä alkuun lyhyen kuvauksen ydinosaamisestasi, työpersoonastasi sekä tavoitteistasi.

Hakemusta kirjoittaessa on puolestaan syytä pitää mielessä, että kyseessä on vastaus työpaikkailmoitukseen. Siksi on tärkeää miettiä tarkkaan sekä omaa osaamistasi että sitä, mikä on oleellista juuri kyseessä olevan työn kannalta. Vaikka siis olisit timanttinen työntekijä sekä tiimissä että itsenäisesti, sinun on turha korostaa ryhmätyötaitojasi, jos ilmoituksessa haetaan itsenäistä työntekijää, ja toisinpäin.

Harkittuja taitoja ja ominaisuuksia korostamalla voit itse myös brändätä osaamisesi kohti haluamaasi työnkuvaa. Jos aiemmissa työpaikoissasi on esimerkiksi ollut käytössä työkaluja tai järjestelmiä, joita ei haettavassa paikassa hyödynnetä, sinun ei kannata korostaa olevasi niiden huippuosaaja. Sen sijaan on parempi miettiä, mitä niiden oppiminen on vaatinut, ja kuinka voisit soveltaa hankittua osaamista tulevaisuudessa.

Nyrkkisääntönä on hyvä muistaa, että jos et itsekään tunne millainen työntekijä olet, työnantajakaan sitä tuskin ymmärtää.

Jos ilmoitukseen on merkitty yhteyshenkilö, voit vielä soittaa hänelle ennen hakemuksen lähettämistä. Soittaminen ei kuitenkaan kannata pelkästä soittamisen ilosta, vaan ilmoitusta lukiessa kannattaa miettiä mitä haluaisit häneltä kysyä. Jotta työnantaja osaa yhdistää soittamasi puhelun lähettämääsi hakemukseen, sinun tulee vielä pitää huolta, että henkilö saa nimesi ylös – tarvittaessa voit vielä reippaasti toistaa sen puhelun lopuksi.

Valjasta sosiaalinen media avuksesi

Perinteisten työnhaun dokumenttien päivittämisen ohella työhakijan kannattaa pitää mielessä myös työnhaun uudet kanavat. LinkedIn-profiili on monille jo itsestäänselvyys, mutta profiilin täytyy olla ajan tasalla, jotta siitä on apua unelmatyösi löytämisessä. Kyseessähän on paitsi julkinen CV:si, myös käyntikorttisi.

Erityisesti asiantuntijatehtäviin etsitään osaajia suoraan LinkedIn:istä. Jotta profiilisi löytyisi helpommin näiden hakujen avulla, voit esimerkiksi hyödyntää ansioluetteloon kirjoittamaasi tiivistelmää lisäämällä sen profiilisi alkuun. Tietojen päivitys muistuttaa myös kontaktiverkostoasi osaamisestasi ja hakukulmastasi – siitä mitä osaat ja millaisia mahdollisuuksia etsit. Vaikka muut sosiaalisen median kanavat, kuten Twitter ja Facebook, eivät ole yhtä ilmeisiä työnhaun välineitä, erilaisiin ammatillisiin ryhmiin ja keskusteluihin osallistuminen voi auttaa esimerkiksi piilotyöpaikkojen löytämisessä.

Kerro työnhaustasi rohkeasti

Digitalisoitumisen lisäksi työnhaku on myös muuttunut sosiaalisemmaksi. Tämän takia käynnissä olevaa työnhakua ei kannata varjella kuin valtionsalaisuutta, vaan tehdä se tiettäväksi mahdollisimman monissa yhteyksissä ja kanavissa. Positiivinen asenteesi työnhakua kohtaan välittyy näin varmasti myös kuulijalle.

Yllättäviä kohtaamisia varten kannattaa hioa myös hyvä hissipuhe eli myyntipuhe itsestäsi, jota voit käyttää esimerkiksi verkostoitumisen apuna erilaisilla messuilla. Tarkoituksenmukaisen puheen tulee olla lyhyt tiivistelmä ydinosaamisestasi, tavoitteistasi ja mahdollisesti myös työpersoonastasi. Sen avulla on tarkoitus herättää kuuntelijan kiinnostus sinua kohtaan sekä halu kysyä lisää.

Työnantajan huomattua potentiaalisi ja kutsuttua sinut haastatteluun kannattaa vielä miettiä erilaisia tapoja, miten tuoda esiin olennaisin osaamisesi tai sopivuutesi työtehtävään. Taustatutkimuksen tekeminen sekä kyseessä olevasta yrityksestä että hakemastasi tehtävästä helpottaa olennaisessa pysymistä. Kaikkeen et voi kuitenkaan valmistautua, joten haastattelijan kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Taustatyön avulla kasvattamasi itsetuntemus auttaa sinua kuitenkin vastaamaan luontevasti yllättäviinkin kysymyksiin.

Tässä mielessä työnhaun jokainen vaihe on itsesi markkinointia – muista siis pitää huolta, että uskot itse tuotteeseen!

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää