09.02.2023 — Organisaation muutostilanteet

Mikä on MuutosKoulutus?

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan. MuutosKoulutus on työllistymistä tukevaa koulutusta, jonka kohderyhmänä on taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotut henkilöt. MuutosKoulutuksen tarkoitus on auttaa irtisanottuja löytämään seuraava työpaikka tai uusi ammatti.

MuutosKoulutuksen avulla voidaan myös tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä. MuutosKoulutuksen kesto riippuu tapauksesta, mutta se kestää vähintään 10 päivää. Koulutus on erityisen vaikuttavaa, sillä se räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

Saana_Corino_640x640Tähän artikkeliin on haastateltu Sarasen asiantuntijaa Saana Corinoa. Saana työskentelee muutospalveluiden parissa ja tuntee hyvin yritysten muutostilanteet ja niihin liittyvät MuutosKoulutustarpeet.

Yrityksen osuus MuutosKoulutuksesta

Yrityksillä on velvollisuus huolehtia työntekijöistään siinäkin vaiheessa, kun yritys ei voi itse enää pitää osaajia itsellään. Yhteiskunnallisesti vastuullinen työnantaja tekee kaikkensa auttaakseen irtisanotut työntekijät uusille urilleen. Irtisanotuista työntekijöistä hyvin huolehtivan yrityksen työnantajamielikuva paranee ja jäljelle jääneiden työntekijöiden luottamus yritystä kohtaan pysyy hyvänä. Muutoskoulutuksen kustannukset jakautuvat ELY-keskuksen ja työnantajan kesken työnantajan kustannusosuuden ollen 20 % kokonaishinnasta. 

Fakta on, että työnhaku on muuttunut lähivuosina paljon ja monet irtisanotut henkilöt kokevat työnhaun erittäin vaikeaksi. On myös irtisanovan yrityksen etu, että nämä(kin) henkilöt löytävät uuden uran mahdollisimman nopeasti irtisanomisen jälkeen. Jos uutta uraa ei löydy ja työttömäksi joutunut joutuu esimerkiksi sairaseläkkeelle, lankeaa osa irtisanotun osaajan sairaseläkemaksuista yrityksen maksettavaksi. Jo pelkästään tämän vuoksi yrityksen kannattaa tehdä kaikkensa auttaakseen entisiä työntekijöitään löytämään uuden uran.

 

Millä tavoin lisäkoulutus auttaa irtisanottuja?

Yritykset arvostavat aidosti omia työntekijöiltään ja on myös yritykselle kova paikka joutua irtisanomaan osaajia. Monet vastuulliset yritykset tekevätkin kaikkensa saattaaksensa irtisanotut työntekijänsä uusille urille.

Yrityksillä itsellään on hyvin paljon valtaa päättää, minkälaista koulutusta ne hankkivat irtisanotuille työntekijöille. Koulutuksen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota koulutuksen työmarkkinalähtöisyyteen ja ajantasaisuuteen. Koulutuksen myötä osallistuja saa päivitettyä substanssiosaamistaan ja suoritettua sertifikaatteja. MuutosKoulutuksessa ei suoriteta kuitenkaan tutkintoja. Parhaimmillaan MuutosKoulutus johdattaa osallistujan ottamaan uuden ura-askeleen jo viikkojen kuluessa koulutuksesta!

Haluatko kuulla muutoskoulutuksista ja niiden suomista mahdollisuuksista enemmän? Saranen on ympäri Suomen ELY-keskusten puitesopimustoimittaja MuutosKoulutuspalveluissa ja me autamme sinua mielellämme!

 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

20.02.2024 — Osaamisen uudistaminen

Osaajapulan ratkaisu vaatii yhteistyötä

Muun muassa digitalisaatio, tekoäly ja ilmastonmuutos ovat jo pitkään muovanneet työelämää, ja tahti vain kiihtyy. Samalla muuttuu se, mitä taitoja työelämässä...

Lue lisää
17.01.2024 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen johtamisen ytimessä on aina ihminen

Tämä blogi on jatkoa blogille osaamisen johtaminen työelämämurroksen keskellä. Tuon blogin loppupuolella muistutimme siitä, miten nopeasti yrityksissä ja...

Lue lisää
12.12.2023 — Tulevaisuuden työ

Osaamisen johtaminen työelämämurroksen keskellä

Kokoonnuimme marraskuun lopulla yhteen keskustelemaan siitä, kuinka johtaa yksilöiden ja organisaatioden osaamisesta. Tilaisuudessa puhui Sarasen...

Lue lisää