18.03.2020 — Organisaation muutostilanteet

Mitä työntekijät miettivät nyt - näin tuet esimiehenä koronatilanteen aikana

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Kun muutos kohtaa organisaation, johtajuuden merkitys kasvaa. Epävarman ja pelottavankin tilanteen käsittely vaatii tukea ja jatkuvaa kommunikointia. Yrityksissä esimiehet ovat luonnollisesti avainroolissa tässä tilanteessa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin takaamiseksi.  

Koska useimmissa organisaatioissa painitaan nyt samojen kysymysten edessä, koostimme avuksi muutamat vinkit esimiehille koronatilanteessa toimimiseen.

1. Luo selkeät toimintamallit ja pelisäännöt  

THL ja hallitus linjaavat epidemia-aikana ajankohtaisia ohjeita, joita kannattaa seurata ja niistä kannattaa viestiä omalle henkilöstölle. Linjaa selkeästi, mitkä ovat teidän yrityksenne tavat koskien etätyötä. Yhteiset toimintatavat, käytännön työskentelyn ohjeet ja neuvot esimerkiksi työkaluihin liittyen kannattaa nyt laatia. Kun kaikilla omassa organisaatiossa on samanlainen toimintamalli ja osaaminen toimia yhteisten pelisääntöjen mukaan, ei jokaisen tarvitse näitä pähkäillä ja ratkaista. Tällä tavalla tiimille vapautuu aikaa ja energiaa olennaiseen.

2. Kommunikoi avoimesti, mutta paniikkia välttäen 

Teilläkin varmasti arvioidaan korona-epidemian vaikutuksia yrityksenne taloudelliseen tilanteeseen. Sitä miettivät varmasti myös työntekijät. Kannattaa siis muistaa tässäkin asiassa viestinnän merkitys. Kertokaa ajatuksistanne ja pohdinnoistanne mahdollisimman avoimesti ja usein yrityksenne tulevaisuuteen liittyen. Kannattaa myös mahdollistaa kysymykset ja keskustelu tilanteesta, jotta kaikilla on mahdollisuus kuulla näkemyksenne ja pystytte vastaamaan mahdolliseen epävarmuuteen ja huoliin.

3. Huomioi huoli työntekijän omasta ja läheisten terveydestä 

Terveyshuolet voivat painaa tartuntaepidemian edetessä suurestikin – etenkin, jos lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Tarjoa mahdollisuuksia keskustelulle ja tuelle ja kysy myös proaktiivisesti alaistesi vointia ja huolia. Kannattaa tuoda esille, miten työnantajana voitte auttaa näiden huolten ratkomisessa ja omista lähimmäisistä huolehtimisessa. Onko esimerkiksi mahdollista olla palkattomalla vapaalla, jos läheinen tarvitsee huolenpitoa. Myös tähän liittyen on työnantajan vastuullisuutta valistaa työntekijöitään selkeästi, miten sairastuttua kuuluu toimia, jotta ei tartuta muita (työssä tai vapaalla).

4. Rakenna keinot toimistoarjen korvaamiseen  

Juuri nyt meidän tulee esimiehinä olla entistäkin enemmän läsnä päivittäisen työn mahdollistamisessa. Tämä ei tarkoita mikromanageerausta, vaan sitä, että työntekijöiltä poistetaan mahdollisimman paljon työn onnistumisen esteitä.

Meille tietotyöläisille etätyöskentelyvälineet ovat jo pääosin hyvinkin tuttuja ja monet ovat tottuneet käyttämään erilaisia yhteistyöalustoja (teamsejäslackejähangoutseja ym.). Kuitenkin monessa organisaatiossa on niitäkin ammattilaisia, joille etäyhteistyön mahdollistavat välineet eivät vielä ole jokapäiväisiä. Tunnista siis ne henkilöt, jotka saattavat tarvita enemmänkin tukea etätyöskentelyn onnistumisessa ja tarjoa tukea proaktiivisesti.

Kehitä myös uusia muotoja tiimin yhteen tuomisessa normaalin toimistoarjen korvaajaksi. Päivittäiset sprinttivartit aamuisin videoyhteydellä, yhteiset etäkahvipaussit tai Trello-board työtehtävien jakamiseen ja projektien seurantaan voi toimia nyt, vaikkei niitä toimiston arjessa käytettäisikään.

5. Tue ajankäytön suunnittelussa ja priorisoinnissa 

Kun uutisvirta sykkii minuuttitahdilla, poikkeusjärjestelyjä rakennetaan ja kotona pyörii turhautunutta jälkikasvua, saattaa oma fokus olla koetuksella. Tähän kannattaa tarjota käytännöllisiä ja konkreettisia vinkkejä. Työn (ja mahdollisesti lasten opiskelun ja harrasteiden) aikataulutus, sekä työn priorisointi voi vaatia esimiehen tukea ja ymmärrystä nyt aivan eri tavalla. Muista myös, että perheellisten kohdalla tässä poikkeustilanteessa voi olla järkevää joustaa odotuksista työtehon suhteen.

6. Pidä huolta jaksamisesta - myös omastasi 

Muistuta tiimiäsi oman hyvinvoinnin tärkeydestä. Kannusta taukojumppaan ja kävelykokouksiin, jotta jokainen muistaisi huolehtia omasta hyvinvoinnistaan myös nyt, kun elämä on rajoittuneempaa niin työn kuin vapaa-ajankin osalta. Näytä esimerkkiä ja huolehdi myös omasta jaksamisestasi.

7. Rakenna luottamusta esimerkilläsi  

Vaikeissa tilanteissa rakennetaan – tai murennetaan – luottamusta. Sinä esimiehenä olet nyt avainasemassa. Käännä tämä tilanne omalla asenteellasi ja toiminnallasi niin positiiviseksi kuin se on mahdollista yrityksenne liiketoiminta huomioiden. Jaa kiitoksia onnistumisista ja esimerkillisestä toiminnasta ja huomioi jokainen tiimissäsi. Kuten aina, yksilöiden tarpeet ja toiveet esimiehelle vaihtelevat tässäkin tilanteessa. Tämän ajanjakson aikana me kaikki tulemme oppimaan etätyöskentelyn lisäksi myös itsestämme ja toisistamme lisää. Pitkällä aikavälillä se voi luoda hyviä uusia työkäytäntöjä myös jatkoon.

Tuemme yritystänne muutoksen eri vaiheissa. Tutustu palveluihimme täältä »

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää