27.03.2020 — Organisaation muutostilanteet

Miten yritys toimii vastuullisesti muutostilanteissa?

Jenni Kankkunen
Kirjoittaja
Jenni Kankkunen

Niin pienet kuin suuretkin yritykset kohtaavat muutostilanteita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Tilanteet voivat nousta esiin yllättäen, jos taloudessa, markkinassa tai maailmalla tapahtuu myllerryksiä, jotka vaikuttavat liiketoimintaan ja yrityksen kykyyn huolehtia menestymisen edellytyksistä. Näitä toimintaympäristöstä kumpuavia muutoksia yritykset eivät voi estää. Mutta se, miten yritys reagoi tilanteeseen ja kuinka vastuullisesti toimii tilanteessa, on täysin yrityksen käsissä.

Muutostilanteessa yrityksen vastuu on ennen kaikkea huolehtia liiketoiminnan edellytyksistä. Liiketoimintajohdon vastuulla on miettiä eri skenaarioita ja ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten muutokset vaikuttavat yritykseen ja miten muutoksesta selvitään. Valitettavasti tähän ei ole olemassa yleispäteviä ratkaisumalleja. Jokaisen yrityksen muutostilanne on uniikki, johon yritys joutuu miettimään ratkaisumallit oman  liiketoimintansa näkökulmasta. 

Muutostilanteessa vastuullista on myös suunnitella tulevaisuutta: mitä sitten tapahtuu, kun muutostilanne on ohi? Miten yritys huolehtii siitä, että muutostilanteen jälkeen liiketoiminta on valmis ottamaan etumatkaa kilpailijoihinsa? 

Näitä ratkaisumalleja kannattaa pohtia koko työyhteisön voimin. Avoin keskustelu ja viestintä on vastuullista toimintaa tilanteessa, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia työntekijöihin. Työyhteisöstä nousee myös usein esiin hyviä uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisumalleja. 

Vaikka ratkaisuvaihtoehtoja muutostilanteissa on useita, ei aina voida välttyä lomautuksilta tai irtisanomisilta. Muutostilanteet, jotka vaativat tällaisia toimia ovat raskaita kaikille ja näissä vastuullisuus pääsee puntariin. 

Mitä on vastuullisuus lomautus-tai irtisanomistilanteessa?

1. Velvoitteiden noudattamista 

Jos yritys joutuu sopeuttamaan henkilöstöä, täytyy sen huolehtia lakisääteisistä velvoitteistaan. Sekä lomautuksiin että irtisanomistilanteisiin ja niihin liittyviin neuvotteluihin on olemassa määräykset ja prosessit laissa. Näissä tilanteissa kannattaa yrityksen aina hyödyntää lakiasioihin erikoistunutta asiantuntijaa.

2. Valmistautumista 

Lomautukset- ja vähennystilanteet vaativat valmistautumista niin yrityksen johdolta, esimiehiltä, HR:ltä, luottamusmiehiltä kuin yksittäiseltä työntekijältäkin. Tavoitteena on, että tilanne hoidetaan mahdollisimman sujuvasti ja kaikkia osapuolia kunnioittaen. Käytävät neuvottelut ja niiden johdosta toteutettavat toimenpiteet vaikuttavat kaikkien työhön joko suoraan tai välillisesti.

Useimmiten esimiesten rooli on keskeinen toteutettavien toimenpiteiden viestimisessä yksittäisille työntekijöille. Nämä tilanteet ovat monesti esimiesroolin haastavampia. Vastuullisesti toimiva yritys huolehtii, että esimiesten ei tarvitse valmistautua näihin tilanteisiin yksin, vaan he saavat koulutusta ja valmennusta tilanteisiin valmistautumiseen ja niiden toteuttamiseen. Myös esimiesten vertaistuki ja yhteinen tilanteiden purkaminen on tärkeää esimiehen oman jaksamisen kannalta.

Käytännön koulutuksen lisäksi on hyvä antaa tukea myös henkiseen valmistautumiseen. Irtisanomistilanteissa ihmiset voivat reagoida hyvin yllättävillä tavoilla. Tästä johtuen esimiehet, jotka ovat olleet uransa aikana useasti irtisanomistilanteessa, sanovat etteivät tilanteet helpotu sen myötä mitä useammin niihin joutuu. Yksittäinen irtisanomistilanne on aina ainutlaatuinen. Myös irtisanottavat ansaitsevat sen, että tilanteissa pystytään olemaan läsnä heitä varten ja heidät huomioidaan yksilöinä.

3. Avointa viestintää ja tilanteesta tiedottamista 

Muutostilanteissa viestinnän merkitys korostuu huimasti. Muutostilanteet aiheuttavat aina epävarmuutta ja pelkoa. Siksi ihmiset janoavat tietoa siitä, mitä tapahtuu ja missä mennään, joten mitä enemmän ja mitä useammin tietoa voidaan heille antaa, sitä parempi. 

Vaikka konkreettista tiedotettavaa ei alkumyllerryksessä vielä olisikaan, on sekin hyvä sanoittaa ja tarjota tulevia askelmerkkejä prosessin etenemisestä.  Yritys voi kertoa millaisia vaihtoehtoja punnitaan, millaisia asioita selvitetään tai millaista yleistä pohdintaa on käyty. Senkin kertominen, ettei ole mitään uutta kerrottavaa, on parempi vaihtoehto kuin hiljaisuus. 

Tärkeintä avoimessa viestinnässä on johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus kaikilta viestijöiltä. Jos viestittävät asiat eivät ole keskenään yhteneviä - ja pahimmassa tapauksessa antavat vastakkaista tietoa - viestinnällä lisätään epätietoisuutta, mikä puolestaan lisää turvattomuuden tunnetta. 

4. Sparrausta ja tukea

Muutostilanne on kaikille osapuolille raskas, mutta erityisesti henkilöille, joihin toimenpiteet kohdistuvat. Monen kohdalle lomautus tai irtisanominen voi tapahtua ensimmäistä kertaa.

Tilanteisiin liittyy erilaisia tunteita, epätietoisuutta ja huolta taloudellisesta pärjäämisestä. Vastuullinen yritys tarjoaa näissä tilanteissa jokaiselle lomautettavalle tai irtisanottavalle henkilökohtaista sparrausapua. Rinnalla kulkeva valmentaja tai sparraaja tukee niin henkisessä jaksamisessa kuin auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia omaan uraan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyen.  

Tuotannollis-taloudellisten syiden johdosta irtisanotuille henkilöille, laki velvoittaa yritystä tarjoamaan koulutusta ja tukea uudelleen työllistymiseen tietyin reunaehdoin. Useimmiten näissä niin kutsutuissa muutosturvapalveluissa henkilö saakin oman asiantuntevan uravalmentajan, joka auttaa hahmottamaan työmarkkinan mahdollisuuksia kokonaisuudessaan, tuo konkreettisia ideoita työllistymiseen sekä kannustaa eteenpäin silloinkin kun rekrytointiprosessit eivät johda haluttuun tuloksiin. Vastuullinen yritys tarjoaa vastaavan tuen kaikille, joiden työsuhde joudutaan päättämään. Jokainen kaipaa tukea työuran muutostilanteessa, jotta uusi suunta löytyy mahdollisimman nopeasti. 

Lomautustilanteissa eteenpäin katsovat yritykset voivat tukea lomautettuja henkilöitä heidän osaamisensa kehittämisessä tunnistettujen osaamistarpeiden kiinni kirimiseksi. Tällaisilla toimilla yritys voi parantaa sekä liiketoiminnan toimintaedellytyksiä että mahdollistaa työnteon ja työurien jatkumisen pitkällä aikavälillä.

Muista tunnejälki

Isoista muutoksista jää ihmiselle aina tunnejälki. Lomautus tai irtisanominen luo usein pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan, ja saattaa nakertaa myös itseluottamusta osaajana ja työntekijänä. Riippumatta siitä, millaisia faktoja ja ohjeita muutostilanteessa on jaettu tai kuinka oikeellisesti asiat on hoidettu, se minkä ihmiset muistavat, on tunne mikä heille jäi. Tämä koskee niin yrityksen johtoa, esimiehiä, HR:ää, luottamusmiehiä kuin yksittäistä työntekijääkin. Siksi yksilön kohtaaminen muutoksen keskellä aidosti ihminen ihmisenä on ensiarvoisen tärkeää.

Kirjoittaja, Jenni Kankkunen, on Sarasen muutospalveluiden johtaja ja yritysten intohimoinen sparrikumppani moninaisissa muutoksen tilanteissa.

 

Mikäli yrityksessäsi on edessä yt-neuvottelut tai haluat oppia lisää muutosturvasta, lue lisää oppaastamme!

Jos haluat kuulla lisää vastuullisesta sopeuttamisesta, niin katso tästä lounaswebinaariimme aiheesta!

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

21.09.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työelämä kaipaa elämänkokemusta – taikasana voi olla 55+

Tekoäly (artificial intelligence, AI) hämmästyttää kyvykkyyksillään jo nyt – mutta paljon kehitystä on tulossa lähivuosina. Teknologiayhtiö Sulavan perustajan...

Lue lisää
12.09.2023 — Organisaation muutostilanteet

Hyvä paha muutosneuvottelu ­– 3 vinkkiä vastuulliseen läpivientiin

Muutosneuvotteluilla (entiset yt-neuvottelut) tarkoitetaan työnantajan käynnistämiä neuvotteluita, joiden toisena osapuolena on oma henkilöstö....

Lue lisää
01.09.2023 — Osaamisen uudistaminen

Osaamista johdetaan sekä pienesti että isosti ja myös arjen lomassa

Mitä yritys tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa? Minkälainen osaaminen on tulevaisuuden liiketoiminnan ytimessä? Miten tätä osaamista voidaan kehittää,...

Lue lisää