28.02.2017 — Muutosturva

Muutosturva ja sopivan outplacement-kumppanin pohdinta

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Kilpailukykysopimus (Kiky) toi mukanaan monia muutoksia yritysten toimintaan liittyen. Yksi näistä oli laajentunut muutosturva irtisanomistilanteissa. Jatkossa kaikki yli 30 henkilöä työllistävät yritykset ovat velvollisia tarjoamaan muutosturvaa yli 5-vuotta töissä olleille, tuotannollisista- tai taloudellisista -syistä irtisanottaville henkilöille.  Muutosturvalla tarkoitetaan valmennusta ja koulutusta, joka auttaa irtisanottavaa henkilöä löytämään uuden työn nopeammin. Aikaisemmin vastaavat tukipaketit ovat olleet puhtaasti yritysten omassa harkinnassa.

Moni yritys miettiikin nyt, miten ne voivat täyttää tämän velvoitteen jatkossa. Vaihtoehtoja on toki monenlaisia, mutta aika monelle on selvää, että he eivät halua tähän itse keskittyä, vaan ostaa tukipalvelun ammattilaisilta.

Muutosturva- tai perinteisemmin outplacement -palvelut ovat kenttä, missä toimii todella monenlaisia yrittäjiä. Ei ole helppoa lähteä etsimään sopivaa kumppania tai edes kartoittamaan vaihtoehtoja. Yksi syy vertailun haasteellisuuteen on se, että perinteisessä työnhaunvalmennuksessa erot ovat suhteellisen pieniä. Valmennusten sisällöt ja työkalut kuulostavat hyvin samankaltaisilta ja usein ainoa erottava tekijä onkin valmentajien henkilökohtainen ammattitaito. On lähes mahdotonta kuvata tarjouksessa tai cv:ssä, miten hyvin yksittäinen valmentaja osaa kohdata irtisanotun työntekijän, sparrata hänet työnhakuun ja tarjota hänelle konkreettista tukea eteenpäin. Irtisanottavan henkilön työnhakuvalmiuksien kehittäminen tuo toki hänelle paljon hyötyä, mutta sen vertailu ei tuo kumppanin valintaan suuria eroja eri toimijoiden välillä.

Mistä lähteä liikkeelle ja mitä ottaa huomioon yhteistyötahoa valittaessa?

Olen ollut mukana monessa tilanteessa, kun kumppania on valittu näihin palveluihin ja useasti keskusteluissa nousee esiin samoja kysymyksiä: Millä aikataululla muutosturvauudistuksen kanssa tulisi edetä? Miten palvelu tukee juuri meidän yrityksen työntekijöitä? Millaisia tuloksia on saatu aikaan? Ja miten palvelua räätälöidään yksilölliset tarpeet huomioiden?

Lähtökohtaisesti paras palvelu irtisanomistilanteessa on sellainen, joka saattaa irtisanottavat henkilöt, eli uuden työn hakijat, saumattomasti seuraavaan työpaikkaan. Tällöin ratkaisevinta valinnassa onkin miettiä, tunteeko palveluntarjoaja yrityksen rooleja ja tehtäviä, jotta se voi ymmärtää irtisanottavien henkilöiden taustoja. Ja vielä tärkeämpää: tunteeko yritys tämän hetken ja tulevaisuuden rekrytointitarpeet, jotta se osaa tukea yksilöitä oikeaan suuntaan – niin työnhaussa kuin ammatillisessa kehittymisessäkin.

Irtisanomistilanteet ovat kriisitilanteita, joiden tyylikkäällä ja laadukkaalla hoitamisella organisaatio varmistaa riittävän uudistumisvauhdin, sekä organisaatioon jäävien työntekijöiden sitoutumisen. Suosittelen tutustumaan uuteen oppaaseemme outplacement- ja muutosturvakumppanin valintaan.

Lataa opas kumppanin valintaan

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

05.08.2020 — osaamisen uudistaminen

Digitalisaatio ja jatkuva oppiminen

Sanana digitalisaatio kuulostaa jo hiukan pölyiseltä, eikä ihme: sitä on käytetty ainakin -90-luvulta asti. Ilmiönä se on kuitenkin jatkuvasti uudistuva. Vielä...

Lue lisää
02.06.2020 —

Miten rekrytoit juuri sen oikean?

Deittailussa ja uuden työntekijän rekrytoimisessa on samanlaisia piirteitä. Molemmissa on kyseessä vakava pyrkimys löytää sopiva kumppani, jonka kanssa...

Lue lisää
27.05.2020 — osaamisen uudistaminen

Johtaja: huolehdi psykologisesta turvallisuudesta myös etätyössä

Julkinen keskustelu etätyöskentelystä keskittyy tyypillisesti liiketoiminnalle tärkeisiin teemoihin ja lukuihin, kuten työn tehokkuuteen. Ovatko työpäivät...

Lue lisää