28.01.2020 — Muutosturva

Näin autat lähtevät työntekijät uudelle uralle yt-neuvotteluissa

Kirjoittaja
Matti Katara

Muutosturvalaki velvoittaa yrityksiä tarjoamaan yt-tilanteissa muutosturvaa yli viisi vuotta työsuhteessa olleille irtisanotuille. Muutosturva ei kuitenkaan ole vain pakollinen kuluerä, vaan sen avulla voit auttaa irtisanotut henkilöt vastuullisesti ja nopeasti uudelle uralle ammattiosaajien tukemana. Vaikka lain puitteissa yritys ei olisikaan velvollinen tukemaan irtisanottua, on se järkevä ja vastuullinen kädenojennus: kun lähtevät työntekijät kokevat olevansa saman arvoisia riippumatta päättyvän työsuhteen pituudesta, sen kokemuksen kerrannaisvaikutukset ovat merkittävät.

Yritykselle muutosturvan laajentaminen mahdollistaa työnantajamielikuvan ja organisaatiokulttuurin vahvistamisen ja siitä viestimisen. Muutosturvasta keskusteltaessa yrityksen sisällä kannattaa myös luottamusmiehet pitää mukana keskustelussa.

Muutosturvapalvelun muotoilu työllistäväksi

Muutosturvan tavoitteena on tukea lähtevän työntekijän uudelleentyöllistymistä. Paras työllistämistä tukeva palvelu rakennetaan lähtevien henkilöiden tarpeita ymmärtäen. Kattava ja henkilön osaamisen mukaan räätälöitävä palvelukokonaisuus auttaa lähtevää työntekijää löytämään motivaation, voimavarat ja tarvittavat taidot uudelle uralle.

Palvelua ja sen laajuutta valitessaan yritysjohdon kannattaa selkeyttää itselleen ensin tavoite. Onko tarkoitus toteuttaa lain vaatimaa velvoitetta vai tavoitella mahdollisimman korkeaa uudelleentyöllistämistulosta. Pohdinnan alle kannattaa myös ottaa irtisanottujen henkilöiden erilaiset tarpeet. Joidenkin osaaminen saattaa olla vanhentunutta, jolloin työnhakutaitojen hiomisen ja urasuunnittelun lisäksi työllistymiseen saatetaan tarvita myös substanssiosaamisen päivittämistä. Näistä asioita kannattaa haastaa myös potentiaalisia muutosturvakumppaneita.

Osaava kumppani helpottaa taakkaa

Myös omia resursseja muutoksen läpiviemisessä on syytä tarkastella jo ennen yt-neuvottelujen käynnistystä. Joskus pienimuotoisissa vähennyksissä prosessi hoituu oman yrityksen sisällä. Kymmenien tai satojen henkilöiden irtisanomistilanteissa muutoskumppani voi helpottaa työtaakkaa ottamalla vastuun koko prosessin koordinoimisesta alusta loppuun.

Muutosturvapalvelu voi siis käytännössä tarkoittaa yksittäisiä valmennuksia tai koulutuksia, tai se voi kattaa kokonaisvaltaisen palvelun muotoilusta projektin kokonaiskoordinointiin ja palvelun tuloksekkaaseen toteuttamiseen. Hyvin toteutetun muutoksen lopputuloksena on ratkaisu, joka palvelee niin yritystä kuin lähteviä työntekijöitä aidosti parhaalla mahdollisella tavalla ja tulos on mitattavaa.

Harva henkilöstöjohtaja tai HR-asiantuntija on yt-tilanteiden guru – harva sitä myöskään tavoittelee. Ulkopuolinen apu muutoksen läpivientiin voi olla huomattava helpotus. Osaava muutoskumppani tukee tiiviisti yt-neuvotteluiden kaikissa eri vaiheissa, sekä toimii neutraalina ja välittävänä osapuolena vaikeassa tilanteessa myös irtisanotuille. Tavoitteena on löytää avaimet uuteen kasvuun niin yritykselle kuin yksilöille.

Haluatko tietää lisää muutosturvasta? Lue tästä oppaamme: Muutosturvaopas – Mitä sinun kannattaa tietää muutosturvasta?

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

03.04.2020 — Rekrytointi

Esimies, näin onnistut perehdyttämisestä etänä

Perehdyttäminen on tärkeä keino varmistaa, että uudessa työssä aloittava saa tarvittavat eväät työssä onnistumiseen. Hyvän perehdyttämisen käytännöt ovat...

Lue lisää
27.03.2020 —

Miten yritys toimii vastuullisesti muutostilanteissa?

Niin pienet kuin suuretkin yritykset kohtaavat muutostilanteita, joilla on vaikutuksia henkilöstöön. Tilanteet voivat nousta esiin yllättäen, jos taloudessa,...

Lue lisää
27.03.2020 —

Verkot renkinä, ihminen isäntänä

Kun valmennus tai koulutus viedään verkkoon, herää monelle kysymys sen laadusta, henkilökohtaisuudesta tai tehokkuudesta. Valmentaja ja työnohjaaja, Riitta...

Lue lisää