02.03.2022 — Organisaation muutostilanteet

Psykologisen turvallisuuden luominen

Laura Sydänmaanlakka
Kirjoittaja
Laura Sydänmaanlakka

Elämme poikkeuksellisen epävarmoja aikoja, mikä heijastuu myös suomalaiseen työelämään. Pitkittynyt pandemia sekä Ukrainan kriisi herättävät monenlaisia mietteitä ja ahdistusta. Kriisi koskettaa monella tapaa yrityksiä ja johtajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä kohdata asia.    

Tärkeintä, mitä johtaja voi tehdä juuri nyt, on luoda työpaikalle psykologisesti turvallinen työilmapiiri. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa yksilön kokemaa turvallisuutta työyhteisössä. Psykologisesti turvallinen työpaikka on sellainen, jossa kaikki voivat ilmaista mielipiteensä ja huolensa vapaasti ja työntekijät kokevat, että heitä kuunnellaan ja tuetaan. Tällöin kukaan ei jää yksin, vaan kaikki tietävät olevan samassa rivissä, toistensa puolella.  

Keinoja lisätä vuorovaikutusta ja psykologista turvallisuutta

Psykologisesti turvallisen työpaikan luomisen perusta on vuorovaikutus ja iso osa vuorovaikutusta ovat keskustelut kollegoiden välillä. Yrityksissä eletään paljolti vielä etä- tai hybridityön aikakautta, joten vuorovaikutukseen on panostettava erityisen paljon.

  1. Luo tilaa vuorovaikutukselle

Jokainen vuorovaikutustilanne tai sen puuttuminen vaikuttaa olennaisesti luottamukseen ja sen rakentumiseen. Pidä huolta siis siitä, että vuorovaikutukselle on aikaa ja tilaa. Kiinnitä huomiota siihen, että työntekijät tietävät sinun olevan saatavilla ja heidän tukenaan. Voit esimerkiksi luoda kalenteriin avoimen videotapaamisajan tunniksi tai pariksi, jonka aikana kuka tahansa saa tulla juttelemaan kanssasi tai porukassa.

  1. Huomioi erilaiset vuorovaikutustarpeet

Ymmärrä, että työyhteisön työntekijät saattavat tulla hyvin erilaisista lähtökohdista ja kokea ympärillä olevan kriisin hyvin eri tavoin. Ihmisten tapa käsitellä haastavia asioita poikkeaa toisistaan, joten on tärkeää tarkkailla työyhteisöä. Älä pakota kaikkia samaan muottiin, vaan tarjoa erilaisia keinoja käsitellä aihetta. Joku saa lohtua puhelusta, toiselle on tärkeää voida käydä ulkona kävelyllä ahdistuksen iskiessä ja kolmas purkaa ajatuksiaan kirjoittaen.

  1. Viesti avoimesti

Psykologisesti turvallisella työpaikalla jaetaan tietoa. Ota tavaksesi jakaa aktiivisesti tietoa. Kerro suoraan, millä tavoin ympärillä oleva kriisi koskettaa suoraan liiketoimintaanne ja viesti avoimesti siitä, miten maailman tilanne vaikuttaa yritykseenne. Älä pelkää nostaa vaikeitakaan asioita rohkeasti esille, mutta vältä vastakkainasettelua.

  1. Ylläpidä toivoa

Myönteisten ja positiivisten asioiden valjastaminen lisää tutkitusti yksilön psykologista turvallisuutta. Keskity hyvään ja vältä uhkakuvien maalailua. Asioista saa ja pitää puhua suoraan, mutta keskustelun lopuksi on tärkeää jättää muistuttaa asioista, jotka ovat hyvin. Jos on tarpeen, muistuta vastapuolta kaikista niistä asioista, joiden valossa kaikki järjestyy. Mieti, mitkä ovat teidän yrityksessänne ne keinot, joilla ylläpitää toivoa ja lisätä positiivisuutta.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.03.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työvoimapula vaivaa – mistä löydämme lääkkeet?

Työvoimapula puhuttaa nyt lähes jokaisella toimialalla. Erityisesti otsikkotilaa ovat saaneet sosiaali- ja terveysala sekä teknologia-ala, mutta käytännössä...

Lue lisää
09.02.2023 — Organisaation muutostilanteet

Mikä on MuutosKoulutus?

MuutosKoulutus on tarkoitettu kaikille työnantajille tilanteeseen, jossa työnantaja joutuu vähentämään henkilöstöään tai lopettamaan toimintansa kokonaan....

Lue lisää
23.01.2023 — Osaamisen uudistaminen

Veikkauksen ratkaisut data-analytiikan osaajapulaan

Osaaja- ja osaamispula datan ja analytiikan alalla on universaali haaste. Mistä löytää paras ja ajankohtaisin osaaminen? Sitä kysymystä on pohdittu yrityksissä...

Lue lisää