29.10.2019 — Organisaation muutostilanteet

Edessä YT-neuvottelut? Muutosturva auttaa yrityksen ja yksilöt eteenpäin!

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Tarkoittaako muutosturva vain lisää velvollisuuksia ja kustannuksia haastavassa tilanteessa, kun YT-neuvottelut ovat käynnissä? Mitä hyvää muutosturva voisi tuoda maksajalleen, eli yritykselle?

Näitä kysymyksiä pohditaan varmasti monessa yrityksessä, jossa valmistaudutaan tuotannollistaloudellisiin irtisanomisiin.

Vuonna 2017 voimaan astuivat lakimuutokset, jotka velvoittavat yrityksen huomioimaan YT-prosessin mallikelpoisen hoitamisen ohella työntekijöiden työuran tulevaisuuden. Irtisanotulle on tarjottava työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta, mikäli palveluksessa on säännönmukaisesti yli 30 työntekijää, ja kun henkilön työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Miten työntekijä hyötyy muutosturvasta?

Keskimäärin kuukausipalkan suuruinen koulutus- ja valmennuspaketti vahvistaa monen työllistymismahdollisuuksia merkittävästi.

Työmarkkinoilla osaamistarpeet ovat menneet vauhdilla eteenpäin, ja työnhakukin on muuttunut muutamassa vuodessa. Mikäli takana on pitkä ura saman työnantajan palveluksessa, tarvitsevat ammatti- ja työnhakuosaaminen useimmiten päivittämistä. Myös tunteille on hyvä antaa tilaa ja aikaa – työuran muutos on aina stressaava kokemus.

Muutoksen mukanaan tuomat mahdollisuudet jäävät helposti huolten varjoon. Vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten vertaistuki yhdessä työelämän asiantuntijoiden ja uravalmentajien antaman avun kanssa rohkaisee ja lisää luottamusta tulevaan. Silloin tilanne on helpompi hyväksyä ja käsitellä.

Osaamisen kehittäminen kannattaa aina. Omien vahvuuksien ja kykyjen esiin nostaminen on taito, jota kehittämällä kuka tahansa voi toteuttaa työuransa unelmia – riippumatta aiemmasta kokemuksesta tai iästä. Tavoitteellinen työnhakukin sujuu paremmin, kun asioita ei tarvitse pähkäillä yksin.

Työnsä menettävälle ihmiselle muutosturvan merkitys on konkreettinen. Työn päättyessä muutosturva nopeuttaa uudelleentyöllistymistä ja uran kehittämistä eteenpäin – silloinkin, kun tilanne tulee eteen annettuna, ei itse valittuna.

Muutosturva palvelee myös maksajaa, eli yritystä

Yritykselle muutosturva on aina kuluerä. Irtisanomistilanteet syövät jo yksinään kaikkien työtehoja ja ovat stressaavia koko organisaatiolle, ja nyt prosessiin olisi budjetoitava entistäkin isompi rahamäärä. Mutta ennemmin kuin kulueränä, muutosturva kannattaa nähdä investointina.

Aiemmin irtisanomistilanteet haluttiin lakaista pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman vähin äänin. Työntekijöistä tuli yhtäkkiä työttömiä, ja mikäli he halusivat kääntää irtisanomisensa mahdollisuudeksi, heidän oli tehtävä se omin voimin. Harvalta tämä onnistui, ainakaan kovin nopeasti.

Mielikuvat vanhanaikaisista irtisanomiskäytännöistä kummittelevat edelleen monen takaraivossa, ja YT-neuvotteluiden ajatellaan yhä tuovan mukanaan irtisanottaville pelkkää harmia ja yrityksille huonoa julkisuutta.

Tarjoamalla muutosturvaa yritys osoittaa huolehtivansa entisten työntekijöidensä urien jatkumisesta ja ottavansa aktiivisesti vastuun muutostilanteesta. Tämä muokkaa mielikuvaa yrityksestä inhimilliseen suuntaan paitsi yleisön, ennen kaikkea irtisanottavien työntekijöiden silmissä.

Leikkauksista kärsivät kuitenkin aina eniten ihmiset yksilöinä, ja suurtenkin ”resurssilukujen” takaa löytyy lastensa puolesta hätääntyneitä perheenisiä ja -äitejä, iäkkäistä vanhemmistaan huolehtivia ihmisiä ja untuvikkoja, jotka vasta haparoivat kohti työuraansa. Heidän kohtaloistaan on syytä välittää.

Työn päättyessä yrityksen onkin huolehdittava, että jokaisella on edellytykset jatkaa uraansa muualla mahdollisimman pian. Yritys, joka oivaltaa tämän mahdollisuuden ja hyödyntää sen parhaalla mahdollisella tavalla, voittaa.

Muutosturva luo työllistymismahdollisuuksien ohessa myös hyväksyntää, luottamusta, jopa innostusta. Kun yritys huolehtii hetkellisen tyytymättömyyden muuttamisesta motivaatioksi myös irtisanomistilanteessa, katkeruus jää syntymättä, ja kaikille osapuolille jää hyvä mieli tavasta, jolla asiat hoidettiin.

Yrityksen julkisuuskuvaakaan ei tarvitse yrittää väkisin varjella, kun muutoksen positiiviset käytännöt ja tulokset on mahdollista tuoda rohkeasti esiin.

Luottamus lisää luottamusta

Muutosturva on velvoite. Samalla se on kuitenkin myös panostus tuiki tärkeään tyytyväisyyteen, jonka vaikutukset ulottuvat niin lähtevien henkilöiden ruokapöytiin kuin taloon jäävien henkilöiden mielenrauhaankin.

Yrityksellä on muutostilanteissa mahdollisuudet ottaa aktiivisen toimijan roolista kaikki irti. Kun muutosturva huolehditaan kuntoon, stressin määrä organisaatiossa vähenee kaikilla toiminnan tasoilla, ja ihmisillä on enemmän tilaa hengittää. Luottamus luo lisää luottamusta, ja hyvä mieli auttaa toimimaan ratkaisulähtöisesti hankalissakin tilanteissa.

Velvoitteiden lisäksi yritys voi investoida muutosturvaan jopa enemmän kuin laki velvoittaa, tai ulottaa tarjottavat palvelut myös niille, joille ne eivät lakisääteisesti kuulu. Uudesta modernista ajattelu- ja toimintatavasta voi olla huomattavaa hyötyä, josta riittää ammennettavaa yrityksen brändiin, työnantajamielikuvaan sekä uusien osaajien houkutteluun – erityisesti muutosalttiilla toimialalla.

Muutosturva tarjoaa paljon hyvää uutisoitavaa yrityksestä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Mielikuva muutoksen vastuullisesta toimijuudesta rakentuu tekojen, ei pelkkien puheiden kautta.


Jos haluat tutustua muutosturvaan, lue tärkeimmät perusasiat oppaastamme:
Muutosturvaopas – Mitä sinun kannattaa tietää muutosturvasta?

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää