17.10.2023 — Organisaation muutostilanteet

Koulutus on irtisanotulle rahaa kestävämpi tuki

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Irtisanominen on monille kriisin paikka varsinkin, jos saman työnantajan palveluksessa on vierähtänyt vuosikausia. Suunnan hakeminen ei välttämättä ole helppoa etenkään silloin, kun tekisi mieli ottaa uralla uusi askel tai päivittää osaamista.

Siksi työnantajan on irtisanomistilanteessa viisasta tarjota irtisanomispaketissa koulutusrahan sijaan valmennusta, koulutusta ja tukea muutostilanteeseen. Tuen antamista edellyttää myös laki: esimerkiksi yli 30 henkilöä työllistävissä yrityksissä työnantaja on velvollinen kustantamaan valmennusta tai koulutusta irtisanomisaikana tai työttömyyden alussa, jos irtisanottu on ollut työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta.

Susanna-Haro-640x640Sarasen tarjoamassa muutosturvakoulutuksessa asiantuntijat ovat irtisanotun tukena uuden suunnan löytämisessä. Asiakkuusvastaava Susanna Härö kertoo, että seuraavan askeleen ei välttämättä tarvitse olla uusi työpaikka, vaan esimerkiksi uudelleen- tai täydennyskoulutus voi olla hyvä vaihtoehto.

”Henkilökohtaisessa valmennuksessa kaikki lähtee siitä, että autetaan nimenomaan yksilöitä. Kaikille tarjotaan mahdollisuus hyödyntää palveluita haluamallaan tavalla.”

Keskiössä luottamuksellisuus

Muutosturvakoulutus vastaa arvoltaan työntekijän laskennallista kuukausipalkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevien keskimääräistä kuukausituloa riippuen siitä, kumpi on suurempi. Koulutus tai valmennus on pääsääntöisesti toteutettava kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä.

Sarasen tarjoama muutosturvakoulutus sisältää henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi muun muassa erilaisia tapahtumia ja webinaareja sekä ryhmämuotoisia koulutuksia. Opetusta ja neuvontaa on tarjolla esimerkiksi työnhausta ja työnhaussa tarvittavista asiakirjoista sekä eläke-, yrittäjyys- ja opiskeluasioista. Täydennyksenä on myös kattavia verkkopalveluita ja päivystäviä uravalmennuspalveluita.

Kirjoitimme myös tekstin "Mikä on MuutosKoulutus?" Pääset tutustumaan tekstiin täällä.

Vaikka muutosturvakoulutuksen maksaa työnantaja, Härö vakuuttaa, että kaikki työ tehdään täysin luottamuksellisesti. Työnantajalle toki raportoidaan projektin etenemisestä ja valmennuksen tuloksellisuudesta, mutta raportoinnista ei koskaan käy ilmi yksilöiviä tietoja.

Yli neljä viidestä löytää suunnan

Härö painottaa, että Saraselle työn vaikuttavuus on erittäin tärkeää. Tavoitteena ei ole vain täyttää lain kirjainta vaan aidosti tukea irtisanottuja ja samalla toki tarjota tuloksellista palvelua sitä ostaville yrityksille.

”Tulokset ovat olleet hyviä. Keskimäärin 82 prosenttia asiakkaista on pystynyt ottamaan seuraavan ura-askeleen kuuden kuukauden valmennuksen aikana”, Härö kertoo.

Samaa tulosta ei välttämättä saataisi aikaiseksi perinteisesti irtisanomispaketteihin kuuluneella koulutusrahalla. Härö huomauttaa, että vaikka lisäraha monesti miellyttääkin irtisanottuja ja on yritykselle helppo vaihtoehto, keskellä mahdollisesti elämän mullistavaa muutosta pelkkä raha ei aina ole hedelmällisin vaihtoehto.

”Suuressa murroksessa ihminen voi olla aika epävakaassakin tilanteessa, eikä silloin ehkä osata ajatella järkevästi niin, että raha sijoitettaisiin vaikkapa koulutukseen. Jos irtisanottu jää tilanteensa kanssa yksin, raha saatetaan käyttää hauskoihin hyödykkeisiin.”

Osa yrityksen yhteiskuntavastuuta

Palvelun ostavan yrityksenkin kannalta koulutus on monesti rahaa parempi vaihtoehto. Sarasen tarjoamassa palvelussa yrityksen ei tarvitse kuin ilmoittaa tulijoiden nimet, ja sen jälkeen Saranen ottaa kokonaisuuden ja sen koordinoinnin haltuun.

Härö vakuuttaa, että yritys voi luottaa siihen, että irtisanotuista pidetään hyvää huolta ja heille aidosti halutaan löytää uusi suunta. Tehokas ja tuloksellinen palvelu tukee myös työnantajamielikuvaa ja auttaa yritystä kantamaan yhteiskuntavastuunsa. Uutta työllistymistä tukemalla yritys voi edesauttaa sitä, että irtisanotut eivät jää yhteiskunnan ulkopuolelle ja voivat elättää itsensä mielekkääksi kokemallaan työllä.

Irtisanomiset ovat merkittäviä asioita myös yhteiskunnan kannalta monestakin eri näkökulmasta. Mitä suuremmat irtisanomiset, sitä suurempi on yrityksen yhteiskuntavastuu”, Härö muistuttaa.

Saranen kannustaa työnantajia tarjoamaan muutosturvaa myös niille, joilla viiden vuoden aikaraja ei vielä ole täyttynyt, vaikka laki ei sitä edellytäkään.

”Toki kyse on usein kustannuksista, mutta meidän toiveemme on, ettei ketään jätettäisi ulkopuolelle. Alle viisi vuotta talossa olleille palvelu voidaan tarjota esimerkiksi hieman suppeampana”, Härö vinkkaa.

Tutustu täällä muutostilanteisiin liittyviin ratkaisuihimme! 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää