12.06.2023 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen tärkeys toiminnan lähtökohtana

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Oletko sinä yksi heistä, jonka mielestä osaamisen johtaminen on tärkeää? Tunnetko piston kuitenkin sydämessäsi, kun pohdit, kuinka hyvin huomioit sitä yrityksesi strategiassa?

 

Et ole asian kanssa yksin. Teetimme Taloustutkimuksen johdolla tutkimuksen osaamisen johtamisesta ja sen tulokset olivat hätkähdyttäviä! Tässä kirjoituksessa esitetyt luvut pohjautuvat Taloustutkimuksen tuloksiin. Voit tutustua tutkimusraporttiin tarkemmin täällä.

 

Arvojen ja toiminnan välinen ristiriita 

Sarasen asiakastyötä tekevät asiantuntijat törmäävät jatkuvasti seuraavaan ilmiöön: yritysten johtajat, esihenkilöt ja hr-asiantuntijat ovat erittäin kiinnostuneita osaamisen johtamiseen liittyvistä teemoista ja pitävät niitä tärkeinä. Asioista keskustellaan ja sparraillaan mielellään. Kuitenkin kun tullaan siihen pisteeseen, että yritysten tulisi ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin, ilmenee erilaisia esteitä; ei löydy rahaa, aikaa tai asia ei tunnu juuri nyt ajankohtaiselta.

 

Tämä sama ilmiö on näkyvissä Osaamisen johtamisen tutkimuksessa. Sen tulosten mukaan osaamisen johtamista pitää tärkeänä lähes kaikki vastaajat, 97 % kaikista vastaajista. Heistäkin reilu kaksi kolmasosaa (69 %) pitää osaamisen johtamista erittäin tärkeänä. Kuitenkin tutkimustulokset kertovat myös sen, kuinka vain vajaa kaksi kolmesta (59 %) kokee, että osaamista on johdettu erittäin tai melko hyvin. Mistä tämä ero oikein johtuu?

 

Ota osaamisen johtaminen haltuun

Syy sille, miksi osaamisen johtamiseen ei käytetä riittävästi resursseja, on liiketoimintajohtaja Laura Sydänmaanlakan mielestä selvä:


laura-sydanmaanlakka-600x600”Osaamisen johtamiseen liittyvien panostuksien yhteys liiketoiminnan kasvuun saattaa olla vaikeasti todennettavissa. Yrityspäättäjät ovat valmiita panostamaan projekteihin, joiden tuloksena on mitattavissa oleva liiketoiminnan kasvu. Osaamisen johtamisen panostukset toteutuvat kuitenkin vasta hieman pidemmällä aikavälillä. Tästä syystä osa liiketoimintajohtajista kokee, ettei takaisinmaksu tapahdu riittävän nopeasti.”

 

Laura Sydänmaanlakalta löytyy myös ymmärrystä sille, miksi osaamisen johtamiseen ei oikein vielä osata tarttua kaikissa yrityksissä. Samalla hän haluaa haastaa hieman:

Osaamisen johtamisen teema saattaa vaikuttaa laajalta ja monimutkaiselta kokonaisuudelta. On selvää, ettei yrityksissä osata välttämättä päättää, mistä aloittaa ja mikä olisi strategian kannalta tärkein ja tuottavin kokonaisuus. Ne yritykset, jotka ottavat nyt ensimmäisiä konkreettisia askeleita nyt, ovat hetken kuluttua jo pitkällä niihin yrityksiin verrattuna, joilla askeleet jäävät ottamatta." 

 

Taloustutkimuksen tulokset osoittavat, että yrityksissä on pikkuhiljaa alettu huomata osaamisen johtamisen tärkeys. Tämä huomio näkyy myös strategisessa suunnittelussa pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä 59 % vastaajista huomioi osaamisen johtamisen joko hyvin tai erittäin hyvin. Sen sijaan jopa 70 % vastaajista arvioi, että osaamisen johtaminen huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin seuraavien 3–5 vuoden strategiassa. 60 % vastaajista arvioi, että osaamisen johtaminen on huomioitu organisaation kilpailukyvyn varmistamiseksi joko hyvin tai erittäin hyvin.

 

Herättikö aihe kiinnostusta, haluatko tutustua aiheeseen lisää? Osaamisen johtamisen tutkimusraportti löytyy täältä! 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

21.09.2023 — Osaamisen uudistaminen

Työelämä kaipaa elämänkokemusta – taikasana voi olla 55+

Tekoäly (artificial intelligence, AI) hämmästyttää kyvykkyyksillään jo nyt – mutta paljon kehitystä on tulossa lähivuosina. Teknologiayhtiö Sulavan perustajan...

Lue lisää
12.09.2023 — Organisaation muutostilanteet

Hyvä paha muutosneuvottelu ­– 3 vinkkiä vastuulliseen läpivientiin

Muutosneuvotteluilla (entiset yt-neuvottelut) tarkoitetaan työnantajan käynnistämiä neuvotteluita, joiden toisena osapuolena on oma henkilöstö....

Lue lisää
01.09.2023 — Osaamisen uudistaminen

Osaamista johdetaan sekä pienesti että isosti ja myös arjen lomassa

Mitä yritys tarvitsee menestyäkseen tulevaisuudessa? Minkälainen osaaminen on tulevaisuuden liiketoiminnan ytimessä? Miten tätä osaamista voidaan kehittää,...

Lue lisää