17.01.2024 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen johtamisen ytimessä on aina ihminen

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Tämä blogi on jatkoa blogille osaamisen johtaminen työelämämurroksen keskellä. Tuon blogin loppupuolella muistutimme siitä, miten nopeasti yrityksissä ja organisaatioissa olevat osaamistarpeet voivat muuttua. Muuttuviin osaamistarpeisiin olisikin syytä varautua jo ennalta käsin. Osaamisen kasvattamisessa ja yksilöiden oppimisessa on huomioitava se, että oppimisen tulisi olla yksilöstä kumpuavaa motivaatiolähtöistä ja palveltava samaan aikaan yrityksen omia osaamistavoitteita.

Mistä sitoutuminen syntyy ja mikä synnyttää kilpailukykyä?

Tämäkin blogikirjoitus pohjautuu osaamisen johtamisen aamuun ja sen sisältöön. Osaamisen johtamisen aamuisessa puheenvuorossaan Lähtijät -podcastista tuttu Minna Ruusuvuori pureutui siihen, mistä sitoutuminen syntyy ja mikä synnyttää kilpailukykyä.

Ruusuvuoren puheenvuoro perustui Lähtijät -tiimin tekemään tutkimukseen (3000 vastaajaa). Viimeisen 12 kuukauden aikana vastaajista jopa 7/10 oli harkinnut työpaikan vaihtoa ja puolet vastaajista oli vaihtanut työpaikkaa.

Tutkimuksen perusteella huomattiin, että työpaikan vaihtamiseen tai vaihdon harkitsemiseen johti monesti samankaltaiset syyt. Yleisin syy lähteä työpaikasta (44 %) liittyi esihenkilön huonoihin johtamistaitoihin. Seuraavaksi yleisin syy (33 %) liittyi palkkaukseen. Kolmas syy lähteä työpaikasta (28 %) kohdistui liian suureen työmäärään ja neljänneksi tekijäksi (24 %) vastaajat nimesivät sen, ettei organisaatiossa ollut riittävästi kehitys- tai etenemismahdollisuuksia.

Se, mikä taas lisää sitoutumista, on vaihtamisperusteiden vastakohtaiset tekijät; mielekäs työ, oikeudenmukainen palkkaus ja oikeanlainen johtaminen. Kärjistetysti voisi todeta, että sitoutujat haluavat lempeästi lujan johtajan, joka asettaa tavoitteita, kohtaa työntekijät yksilöinä, vaatii asioita sekä on reilu.

Ruusuvuori nosti puheenvuorossaan esiin sen, kuinka esihenkilön työ on palvelevaa työtä. Esihenkilöiden supervoimia ovat kuunteleminen ja oivalluttaminen, hän on ikään kuin työnteon mahdollistaja. Esihenkilöillä ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkia vastauksia, vaan aikaa ihmisten kohtaamiseen.

Jos organisaatio haluaa sitouttaa osaajansa ja pärjätä tulevaisuudessakin, tulee sen panostaa reiluun ja tasapuoliseen johtamiseen. Johtamisen lisäksi on sijoitettava henkilöstön oppimiselle ja kehittymiselle. Me Sarasella keskustelemme mielellämme osaamisen johtamiseen ja uudistamiseen liittyvistä ratkaisuista. Voit tutustua ratkaisuihin sivuillamme, tai ottaa rohkeasti yhteyttä kehen tahansa meistä.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää