27.01.2022 — Organisaation muutostilanteet

Tavoitteena vastuulliset  muutosneuvottelut

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Oletko joutunut hoitamaan yrityksen yt-neuvotteluja ja niihin liittyviä irtisanomisilmoituksien tiedoksi saattamisia? Nämä koetaan usein vaikeiksi ja raskaiksi tehtäviksi, joihin voi kuitenkin varautua. Tämän artikkelin luettuasi ymmärrät paremmin, miksi on tärkeää varautua vastuullisiin irtisanomisiin ja mitä yt-neuvotteluissa tulee ottaa huomioon. 

Uusi yhteistoimintalaki astui voimaan 1.1.2022. Sen myötä yt-neuvotteluiden nimi vaihtui muutosneuvotteluiksi.

Mediassa rummutetaan tällä hetkellä suuresta työllisyysasteesta ja käsillä olevasta osaajapulasta. Siitä huolimatta – tai oikeastaan juuri siksi, tulisi kaikissa yrityksissä varautua sopeuttamistilanteeseen. On nimittäin todennäköistä, että se tulee eteen kaikille jossain vaiheessa. Huolimatta siitä, että esimerkiksi vuosi 2021 oli monella tavalla kasvun vuosi, autoimme 120:tä yritystä erilaisissa sopeuttamistilanteissa. Vuosien aikana olemme auttaneet satoja yrityksiä ja tuhansia irtisanottuja.  Meillä onkin vahva näkemys ja kokemus siitä, mikä toimii milloinkin ja millä keinoin.

Miksi vastuullisten muutosneuvotteluiden suunnittelu kannattaa?

Yrityksissä tapahtuvat muutokset ja niiden aiheuttamat henkilöstövaikutukset herättävät paljon kysymyksiä huolimatta siitä, onko henkilöstö irtisanomisuhan alla vai ei. Onkin kaikkien kannalta reilua, että muutostilanteet hoidetaan mahdollisimman hyvin. Kun yritys investoi irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen edistämiseen esimerkiksi järjestämällä koulutusta, yrityksestä lähtevät henkilöt suhtautuvat yritykseen myönteisemmin.

Lähtevistä työntekijöistä huolehtiminen vähentää raskaiden muutostilanteiden ja muutosneuvotteluiden vaikutuksia myös taloon jääviin työntekijöihin. Kun yrityksessä irtisanotaan ihmisiä, sillä on aina vaikutuksia koko organisaation ilmapiiriin ja motivaatioon.

Muutosneuvotteluissa on kyse aina ihmisten lisäksi myös rahasta. Hyvän suunnitelman ansiosta voidaan minimoida yrityksen taloudellisia riskejä.

Vastuullisten muutosneuvotteluiden  ensiaskeleet

Ensimmäinen ja tärkein neuvomme koskee ennakointia. Ennakoi, suunnittele ja varaudu tulevaan! Monessa yrityksessä suurin haaste liittyy siihen, että asioita aletaan suunnitella vasta neuvotteluiden kynnyksellä ja tällöin ollaan jo auttamattomasti liian myöhässä. Yrityksissä ja työmarkkinoilla tilanteet voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja ennakkoon tehty suunnitelma auttaa paljon. Sopeuttamistilanteet ja niihin liittyvät muutosneuvottelut kuormittavat HR:ää paljon, eikä aikaa jää suunnitelmalle.

Suunnitelmassa on tärkeää huomioida se, mitä muutostilanteessa tapahtuu ennen yt-neuvotteluja, mitä tapahtuu neuvottelujen aikana ja mitä tapahtuu neuvotteluiden jälkeen. Hyvin tehty suunnitelma auttaa onnistuneen prosessin läpiviennissä ja säästää aikaa.

Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan eri sidosryhmät ja varmistetaan sujuva yhteistyö ja jaetaan vastuu. Suunnitelmavaiheessa osallistetaan eri luottamushenkilöt muutostuen suunnitteluun.

Kouluta esihenkilöt etukäteen

Ennakointiin liittyy myös esihenkilöiden kouluttaminen ja tukeminen. Esihenkilöt joutuvat mahdollisesti luopumaan omista tiimiläisistään, jotka he tuntevat usein hyvin. Monet kokevat tämän raskaaksi ja tarvitsevat siihen tukea. Koulutuksen myötä esihenkilöt saavat avaimia asian käsittelyyn.

Tässä vaiheessa suunnittelua on hyvä pohtia viestinnän linjoja. Kenen vastuulla viestiminen on muutostilanteen missäkin vaiheessa? Viestinnän merkitys muutostilanteessa on todella suuri, joten onhan se yhdenmukaista ja johdonmukaista? Olethan varautunut kertomaan kaikesta, mitä voit kertoa?

Valitse muutoskumppani tarkoin

Tiedottamisen ja kouluttamisen lisäksi yrityksessä kannattaa suunnitella hyvin se, minkälaisin keinoin lähtevää henkilöstöä voidaan tukea. Muutostilanne saattaa olla yksilölle yksi isoimmista asioista elämästä, joten siihen kannattaa panostaa. Tähän ratkaisuna on oikeanlaisen, asiantuntevan muutoskumppanin valinta. Luotettava muutoskumppani auttaa yritystä viemään sopeuttamistilanteen läpi ammattimaisesti.

Muutoskumppanin valinnassa kannattaa varmistaa muutamia seikkoja. Onhan palveluntarjoajalla valtakunnallinen palveluverkosto käytössä? Etenkin jos yritys toimii valtakunnallisesti, on tärkeää varmistaa tämä seikka. Tällöin kaikilla työntekijöillä on yhtäläinen mahdollisuus saada valmennusta tai koulutusta. Yksilöille tarjottava muutospalvelu tähtää valmennuksen avulla ensisijaisesti henkilön nopeaan työllistymiseen.

Valinnassa kannattaa huomioida myös se, että muutoskumppanilla on kokemusta ja tuntemusta kohderyhmästä. Kohderyhmän tuntemus auttaa suunnittelemaan juuri oikeanlaista koulutusta ja valmennusta. Pystyykö tuleva muutoskumppanisi tarjoamaan mahdollisuuden ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja kouluttamiseen? Näiden lisäksi muutoskumppanin ymmärrys tulevaisuuden ammatteja ja kasvualoja kohtaan luo hyvät mahdollisuudet yhteistyölle.

Onko muutoskumppanilla käytössään selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla kumppani seuraa toimintaansa? Tämä mahdollistaa sen, että yritys saa faktatietoa siitä, miten muutoskumppani on onnistunut auttamaan irtisanottuja henkilöitä uuden ura-askeleen ottamisessa.

Luotathan tulevaan muutoskumppaniisi? Koska yhteistyö perustuu vahvasti luottamukseen, on sujuva yhteistyö ja avoin yhteydenpito äärimmäisen tärkeää.

Kiinnostuitko aiheesta? Katso muutospalveluasiantuntijoiden Ulla Etholenin ja Karri Korhosen webinaari vastuullisesta sopeuttamisesta.  

Haluatko päästä suunnittelemaan yrityksenne sopeuttamispalveluita? Ota yhteyttä meihin, autamme mielellämme!

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää