03.10.2023 — Tulevaisuuden työ

Vieraskynä: Unicorn Marketer

Saranen
Kirjoittaja
Saranen

Markkinointijohtaja liiketoiminnan keskiössä

Kun astumme markkinoinnin ja sen johtamisen maailmaan, avautuu eteemme moniulotteinen ja haastava keskustelu. Nykypäivän Chief Marketing Officer eli yrityksen markkinointijohtaja, on kuin yksisarvinen – harvinainen ja vaikuttava. World Federation of Advertisersin "Marketer of the Future" -Riikka-Maria_Lemminkitutkimus määrittelee CMO:n juuri tällaiseksi moniosaajaksi. Henkilö, joka toimii tällaisessa roolissa odotetaan hallitsevan analytiikan, datan, median, teknologian ja taloushallinnon, samalla kun hän johtaa verkostoja ja esiintyy uskottavasti. Tässä blogissa Marketing Finlandin toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki tarkastelee markkinointijohtajan roolia liiketoiminnan keskiössä ja pohtii, ovatko siihen kohdistuvat odotukset realistisia.

 

Markkinointijohtajan rooli murroksessa

Aikaisemmin markkinointijohtajan tehtävänä oli lähinnä brändin rakentaminen ja mainonnan hallinta. Nykyään vastuiden skaala on huomattavasti laajempi; digitaalisen markkinoinnin hallinta, datan syvällinen ymmärtäminen, asiakaskokemuksen optimointi ja liiketoimintastrategian muokkaaminen markkinoinnin avulla. Markkinointijohtajan onkin nykyään oltava laaja-alainen asiantuntija, jolla on näkemystä ja taitoa myös muilla liiketoiminta-alueilla.

WFA:n tutkimus tuo esiin neljä avaintaitoa, joita CMO:n on hallittava:

  1. Dataosaaminen: CMO ymmärtää datan voiman ja osaa hyödyntää sitä päätöksenteossa. Hänellä on analytiikkataitoja ja kykyä tehdä liiketoiminnallisesti merkittäviä päätöksiä datan pohjalta.
  2. Tekninen tietotaito: Nykypäivän markkinointi on teknologiaa ja automaatiota. CMO ei pelkää teknologisia ratkaisuja, vaan hän osaa hyödyntää niitä markkinoinnin tehostamiseksi.
  3. Asiakaslähtöisyys: CMO tietää, että asiakas on kaiken ydin. Hän panostaa asiakaskokemuksen parantamiseen ja ymmärtää, miten asiakkaat liikkuvat digitaalisessa maailmassa.
  4. Liiketoimintastrategia: CMO ei ole enää pelkkä markkinoinnin toteuttaja, vaan hänellä on vahva rooli liiketoimintastrategian luomisessa ja sen toteuttamisessa markkinoinnin avulla.                                                                                              

Ei siis riitä, että markkinointijohtajalla on ajantasainen ammattiosaaminen, vaan sen rinnalle vaaditaan myös ”soft skillsejä”, eli taitoja myydä ideoita, kuunnella herkällä korvalla ja saada ihmiset toimimaan halutulla tavalla.

Markkinointijohtajan osaamisen kehittäminen

On selvää, että näitä taitoja ei synny koulun penkillä, ja monet niistä ovat olleet saatavilla vasta viime vuosina. Uuden osaamisen oppiminen on nyt keskeisessä asemassa, ja siihen on syytä investoida sekä aikaa että resursseja. Tässä kohtaa astuvat esiin Marketing Finland ja Skillcode, jotka ovat yhdistäneet voimansa tarjotakseen Future CMO Growth upskilling ohjelman. Tämä ohjelma mahdollistaa markkinointijohtajille taitojen kehittämisen vastaamaan nykyajan haasteita. Koulutuksen painopistealueet ovat datan hyödyntäminen, tekninen tietotaito, asiakaslähtöisyys ja liiketoimintastrategian ymmärtäminen. Samalla se kehittää pehmeitä taitoja, jotka ovat yhtä merkittäviä menestyksessä. Tavoitteena on valmistaa CMO liiketoiminnan kulmakiveksi ja auttaa häntä saavuttamaan paikkansa yrityksen ylimmässä johdossa. Yksisarvinen CMO ei synny hetkessä, vaan se vaatii jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä. Future CMO Growth tarjoaa markkinointijohtajille mahdollisuuden olla valmiina kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja tekemään niistä voittoja.

 

 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

09.04.2024 — Organisaation muutostilanteet

Inhimillisyys apuun muutosneuvotteluissa

Sanalla muutosneuvottelut – ja sen edeltäjällä, yhteistoiminta- eli yt-neuvotteluilla – on karu kaiku. Vaikka neuvotteluita voidaan käydä monenlaisissa...

Lue lisää
28.03.2024 — Uutinen

Tiedote: Mirja Hosionaho aloittaa Sarasen toimitusjohtajana 1.4.2024

Sarasen toimitusjohtajana toiminut Janne Lindfors siirtyy Oppiminen ja Hyvinvointi – liiketoiminta-alueen vetäjäksi Baronalle. Sarasen toimitusjohtajana...

Lue lisää
19.03.2024 — Organisaation muutostilanteet

Älä unohda itseäsi, esihenkilö!

Muutosneuvottelut ovat raskaita prosesseja koko työyhteisölle – myös esihenkilöille. Vaikeassa tilanteessa kaikki menee harvoin nappiin, ja esihenkilöiden...

Lue lisää