12.12.2023 — Tulevaisuuden työ

Osaamisen johtaminen työelämämurroksen keskellä

Eeva-Kaisa Gustafsson
Kirjoittaja
Eeva-Kaisa Gustafsson

Kokoonnuimme marraskuun lopulla yhteen keskustelemaan siitä, kuinka johtaa yksilöiden ja organisaatioden osaamisesta. Tilaisuudessa puhui Sarasen toimitusjohtaja Janne Lindfors, Skillcoden perustaja Jenni Kankkunen sekä Lähtijät- podcastista tuttu Minna Ruusuvuori.   

Jokainen puheenvuoron pitäjistä nosti esiin omasta kulmastaan työelämän haasteet, mutta myös omia ratkaisujaan niihin. Kootusti voisi todeta, että työikäisen väen vähentyessä ja työelämän murroksen kiihtyessä henkilöstöltä vaaditaan monenlaisia taitoja. Kriittinen ajattelu, muutoskyvykkyys sekä vuorovaikutustaidot ovat jatkossa haluttua valuuttaa työmarkkinoilla.  Etenkin vuorovaikutustaitojen osaaminen korostuu, kun maailma ympärillä muuttuu nopeasti.   

Työmarkkinamurrokset haastavat johtamista 

 Sarasen Janne Lindfors keskittyi omassa puheenvuorossaan suuntaamaan huomion työmarkkinoihin ja niissä tapahtuviin nopeisiin muutoksiin. Suomessa avoimet työpaikat kääntyivät laskuun lokakuussa 2022 ja sen jälkeen työttömyyden laskun suunta on vain jyrkentynyt entisestään. Tällä hetkellä avointen työpaikkojen määrä vähenee 40 % vuoden takaiseen verrattuna.  

Samaan aikaan, kun työttömiä työnhakijoita on paljon, myös yritysten osaamisvaje on suuri. Lindfors on huolissaan tulevaisuuden heikkenevästä huoltosuhteesta, sillä Suomessa on koko ajan enemmän ja enemmän henkilöitä, jotka eivät kykene töihin vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi.  

Jos nämä yllä esitetyt faktat eivät vielä aiheuta päänvaivaa, niin mitä mieltä olet seuraavasta. Lindforsin mukaan yrityksen henkilöstön ajatus- ja arvomaailmat vaihtuvat jopa 7–8 vuoden välein. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tälläkin hetkellä monessa yrityksessä työskentelee jopa viisi eri sukupolvea erilaisine arvoineen ja asenteineen. Kuinka johtaa heitä tasapuolisesti, sitouttaa heitä työpaikalleen sekä huolehtia heidän oppimisestaan, jotta yrityksen oma osaamispankki pysyy riittävän korkeana?  

Kuten huomaat, työelämä sisältää tällä hetkellä paljon haasteita. On kuitenkin muistettava, että haasteiden lisäksi on olemassa myös paljon mahdollisuuksia. Skillcoden Jenni Kankkunen kertoikin omassa puheenvuorossaan siitä, kuinka yrityksissä voidaan rakentaa sisäistä osaamisen uudistumiskykyä. 

Osaamisen rakentaminen etupainoitteisesti on elintärkeää 

Janne Lindforsin tapaan myös Skillcoden Jenni Kankkunen nosti esille työmarkkinoissa olevan epäsuhdan. Kankkusen mukaan jopa 900 000 työikäistä tulee poistumaan vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa jopa 40 % nykyisistä työllisistä. On siis selvää, että jäljelle jäävien harteille jää valtava osaamistarve.  

On myös huomattu, kuinka nopeasti yrityksissä ja organisaatioissa olevat osaamistarpeet voivat muuttua. Kankkusen mielestä yritysten henkilöstön kehittämisen ja oppimisen onkin oltava jatkuvaa. Yrityksiin on luotava rakenteita, jotka tukevat erilaisia jatkuvan oppimisen keinoja. Jokaisella työtekijälla pitäisi olla mahdollisuus kasvattaa osaamistaan omien vahvuuksiensa mukaisesti. Kuinka tarjota yksilöstä kumpuavaa, motivaatiolähtöistä oppimista ja varmistaa samalla, että se palvelee yrityksen omia osaamistavoitteita?  

Seuraavassa blogikirjoituksessa kerromme tarkemmin Kankkusen mietteitä osaamistarpeiden kasvattamisesta sekä pureudumme Minna Ruusuvuoren ajatuksiin siitä, mistä sitoutuminen syntyy ja mikä synnyttää kilpailukykyä.  

 Ennen seuraavaa kirjoitustamme voit halutessasi tutustua tutkimusraporttiimme Osaamisen johtaminen 2023-2028.

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

20.02.2024 — Osaamisen uudistaminen

Osaajapulan ratkaisu vaatii yhteistyötä

Muun muassa digitalisaatio, tekoäly ja ilmastonmuutos ovat jo pitkään muovanneet työelämää, ja tahti vain kiihtyy. Samalla muuttuu se, mitä taitoja työelämässä...

Lue lisää
17.01.2024 — Osaamisen uudistaminen

Osaamisen johtamisen ytimessä on aina ihminen

Tämä blogi on jatkoa blogille osaamisen johtaminen työelämämurroksen keskellä. Tuon blogin loppupuolella muistutimme siitä, miten nopeasti yrityksissä ja...

Lue lisää