08.12.2019 — Rekrytointi

Markkinointi kehittyy – kehitytkö sinä?

Kirjoittaja
Saranen Consulting

Suomen Markkinointiliitto MARK ry:n toiminnanjohtaja Sanna Laakkio kirjoitti vierasblogiimme, mitä nykyaikainen markkinointiosaaminen vaatii itseltä – ja mitä muilta.

Jo kymmenen vuotta olen saanut toimia sellaisissa rooleissa, joissa olen voinut luoda yhteistyötä ja siltoja esimerkiksi yritysjohdon, markkinoinnin, viestinnän ja ICT:n ammattilaisten välille. Näkökulma työssäni on liiketoiminnan kaupallinen kehittäminen.

Arvostan valtavasti markkinointia ja markkinoinnin ammattilaisia. Siksi haluaisin ihmisten ymmärtävän, että markkinointi liittyy kaikkeen yrityksen kasvussa ja menestyksessä. Jos joku vielä ajattelee, että markkinointi on jotenkin erillinen kikkare puuhastelemassa omia juttujaan, nyt on hyvä hetki muuttaa asenteita. MARK:in tavoitteena on kasvattaa markkinoinnin merkitystä yritysten kasvussa sekä liiketoimintojen välisen yhteistyön rakentaminen valtakunnallisella tasolla.

Markkinointi liittyy kaikkeen yrityksen kasvussa ja menestyksessä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on jo tapahtunut valtava henkinen muutos siinä, mitä markkinoinnista ajatellaan. Vuorovaikutustaidot ovat mielestäni tässä äärettömän tärkeässä roolissa. Kun markkinointi-ihmiset eivät vain puhu keskenään markkinointia, eivätkä eri alojen asiantuntijat kilpaile siitä, kuka on eniten oikeassa, pystymme toimimaan yhdessä bisneksen hyväksi.

Markkinointityöstä on nimittäin glamour kaukana; ala on raakaa ja paineistettua. Markkinoinnin ammattilaisista pumpataan valtavasti ulos, ja se olisi muidenkin yritysten funktioiden ihmisten hyvä ymmärtää. Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa valtavasti menestymiseen. Siksi katse kannattaa kääntää markkinoinnin keinoista kassavirtaan, kannattavuuteen ja kasvuun.

Markkinoinnilla etsitään, luodaan, suunnitellaan, konseptoidaan ja tuotetaan viesteinä ulos niitä merkityksiä, joiden kautta syntyy menestymistä. Liian usein markkinointina nähdään vain viestin ulos tuottaminen.

Markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa valtavasti menestymiseen. Siksi katse kannattaa kääntää markkinoinnin keinoista kassavirtaan, kannattavuuteen ja kasvuun.

Markkinointi on sijoitus tulevaan: kun yrityksen arvolliset, strategiset ja toiminnalliset perustukset ovat kasassa, markkinoinnilla voidaan saada hienoja tuloksia. Tulevaisuuden markkinointiosaaja ei voi kököttää omassa siilossaan, vaan ammattimainen markkinoija tuntee bisneksen ja osaa yhdistää eri funktiot, kuten ICT:n, viestinnän ja myynnin, jopa HR:n. Markkinoijan ei tarvitse kertoa, miten koko yritystä pyöritetään, vaan toimia liiketoimintojen yhteensaattajana.

Mielestäni markkinointi on fantastinen taiteenlaji. Millä tahansa koulutusasteella markkinoinnin perusopintoihin sisältyvät myös liiketoiminnan perusteet. Tämä kombo on hyvä perusta mille tahansa työlle, millä tahansa organisaation tasolla. Markkinointiosaamista tarvitaan nykyään kaikissa funktioissa, joten voit valita oman paikkasi organisaatiossa myös laveammin.

Markkinointi on alana aivan jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva. Siksi alalla täytyy hyväksyä keskeneräisyys itsessä ja ympäristössä. Jatkuvan muutoksen sietäminen olisi hyvä oppia jo markkinointia opiskellessa. Markkinointityössä viihtyäkseen ihminen tarvitsee tietynlaista mielen joustavuutta.

Markkinointialalla täytyy hyväksyä keskeneräisyys itsessä ja ympäristössä.

Markkinoinnin peruslainalaisuudet ovat aina voimassa, eli mistään vanhasta ei varsinaisesti tarvitse oppia pois, vaan täytyy oppia lisää. Lisäksi täytyy muuttaa näkökulmaa ja hyväksyä, että ympäristö muuttuu jatkuvasti. Kaikkea markkinoinnista ei missään nimessä tarvitse osata, vaikka olisi kuinka menestyksenhaluinen.

Oman jaksamisen kannalta olisi tärkeää ymmärtää, että huimassa kehitystahdissa aika usein riittää asioiden tiedostaminen, ja tieto siitä, mistä saat tarkempaa oppia tarvittaessa. On eri asia olla tietoinen, tietää, osata ja olla asiantuntija, edelläkävijyydestä puhumattakaan. Kehitä itseäsi aktiivisesti niitä markkinoinnin elementtejä, aloja ja rooleja kohti, mitkä sinua kiinnostavat ja missä koet sinulla olevan eniten annettavaa koko yrityksen kasvun ja menestyksen tueksi.

Digital Excellence Academy antaa hyvät eväät digitaalisen markkinoinnin ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. 

 

Suosituimmat

Saattaisit olla myös kiinnostunut...

07.01.2020 — Rekrytoiva koulutusohjelma

Rekrytointi ja työllistyminen koulutusohjelmien avulla: myytit murrettavina

Työnhakijoilla herää toistuvasti erilaisia kysymyksiä rekrytoivista koulutusohjelmista, ja aiheesta käydään välillä kiihkeääkin keskustelua sosiaalisessa...

Lue lisää
20.12.2019 — Rekrytointi

Rekrytoijan muistilista – avain hyviin rekrykäytäntöihin

Harvassa yrityksessä rekrytointi on kenenkään ainoa työ, ja uuden työntekijän tarve voi hetkellisesti leväyttää HR:n tai rekrytoivan toimarin pakan täysin...

Lue lisää
16.12.2019 — osaamisen uudistaminen

Onko yrityksesi jäämässä kehityksen kelkasta?

Usein taantuvaa kasvua osataan epäillä jo ennen kuin myyntikäyrissä näkyy minkäänlaista muutosta. Silloin kannattaa toimia: kasvun esteisiin päästään...

Lue lisää